Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: DEVELOPMENT OF MOBILE APP FOODWISE
Cyhoeddwyd gan: NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)
Dyddiad Cyhoeddi: 06/04/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Cardiff and Vale UHB dietetics wished to appoint an agency to create a free Foodwise for Life mobile application for individuals to access on their own mobile devices (Apple, Android and Microsoft smartphones or tablet). The successful agency will have the responsibility for creating the app to complement Foodwise for Life, an 8 week community weight management programme. The content of Foodwise for Life has been written by NHS dietitians and will provide the script for the app. The agency will develop the app as set out in this brief so that is suitable for public evaluation. Final delivery dates are negotiable. It is expected that the work is completed by end of financial year (31st March 2021).

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)

Procurement Services , 2nd Floor, Woodland House, Maes-Y-Coed Road,

Cardiff

CF144hh

UK

Lily Prance

+44 292183568

lily.prance@wales.nhs.uk

http://nwssp.nhs.wales/ourservices/procurement-services/

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

DEVELOPMENT OF MOBILE APP FOODWISE

2.2

Disgrifiad o'r contract

Cardiff and Vale UHB dietetics wished to appoint an agency to create a free Foodwise for Life mobile application for individuals to access on their own mobile devices (Apple, Android and Microsoft smartphones or tablet). The successful agency will have the responsibility for creating the app to complement Foodwise for Life, an 8 week community weight management programme. The content of Foodwise for Life has been written by NHS dietitians and will provide the script for the app. The agency will develop the app as set out in this brief so that is suitable for public evaluation. Final delivery dates are negotiable. It is expected that the work is completed by end of financial year (31st March 2021).

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

72212300 Document creation, drawing, imaging, scheduling and productivity software development services
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus


CAV-ITT-PROJECT46513
Celf Creative

58 Mount Stuart Square, Cardiff Bay,

Cardiff

CF105LR

UK
5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

CAV-ITT-PROJECT46513

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  24 - 03 - 2021

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

3

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:109582)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  06 - 04 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: lily.prance@wales.nhs.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
72212300Document creation, drawing, imaging, scheduling and productivity software development servicesProgramming services of application software

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1022Caerdydd a Bro Morgannwg

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru