Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: DHQ Caernarfon New SIKA Roof
Cyhoeddwyd gan: North Wales Police
Dyddiad Cyhoeddi: 06/04/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Cytundeb ar gyfer darparu To SIKA newydd
Mae Heddlu Gogledd Cymru yn chwilio am Gyflenwr i ddarparu gwasanaeth cytundebu er mwyn paratoi a gosod to SIKA newydd ar ein Pencadlys Rhanbarthol yng Nghaernarfon.
Bydd yr Heddlu'n gofyn i'r contractwr llwyddiannus allu rhoi tystiolaeth o'u profiad a'u harfer gorau ym maes adeiladu a gallu ymgymryd â gwaith wedi'i raglennu.
Mae'r cytundeb yn debygol o ddechrau oddeutu mis Ebrill 2021 a bydd yn rhedeg am gyfnod o 3 i 6 mis.
Mae gwybodaeth a dogfennau pellach ar gael ar y System E-dendro Cyflenwad yr UE / Golau Glas ar https://uk.eu-supply.com/login.asp?B=BLUELIGHT
Dylai unrhyw gwestiynau gael eu codi drwy adran Negeseuon y Tendr. Noder na fydd unrhyw ohebiaeth yn cael ei roi tu allan i'r system.
Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw dydd Gwener 29 Ionawr.
Works for preparing and laying new SIKA roof to our Caernarfon DHQ under the supervision of our facilities project manager.
Contract for the provision of a new SIKA Roof
North Wales Police are looking for a Supplier to provide the contracting service to prepare and lay new SIKA roof to our Caernarfon DHQ
The Force will require the successful contractor to be able to provide evidence of both their experience and best practice in this area of construction and the ability to undertake programmed work.
The contract is likely to commence around April 2021 and will run for a period of 3 to 6 months.
Further information and documentation is available on the EU Supply / Bluelight E-tendering System at https://uk.eu-supply.com/login.asp?B=BLUELIGHT
Any questions should be raised via the Messaging section of the Tender, please note that no correspondence will be entered into outside of the system.
The closing date for responses is Friday 29th January.

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


North Wales Police

Force Headquarters, Glan-y-Don, Colwyn Bay,

Colwyn Bay

LL29 8AW

UK

Procurement Department

+44 1492804051

lesley.forkings@nthwales.pnn.police.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

DHQ Caernarfon New SIKA Roof

2.2

Disgrifiad o'r contract

Cytundeb ar gyfer darparu To SIKA newydd

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn chwilio am Gyflenwr i ddarparu gwasanaeth cytundebu er mwyn paratoi a gosod to SIKA newydd ar ein Pencadlys Rhanbarthol yng Nghaernarfon.

Bydd yr Heddlu'n gofyn i'r contractwr llwyddiannus allu rhoi tystiolaeth o'u profiad a'u harfer gorau ym maes adeiladu a gallu ymgymryd â gwaith wedi'i raglennu.

Mae'r cytundeb yn debygol o ddechrau oddeutu mis Ebrill 2021 a bydd yn rhedeg am gyfnod o 3 i 6 mis.

Mae gwybodaeth a dogfennau pellach ar gael ar y System E-dendro Cyflenwad yr UE / Golau Glas ar https://uk.eu-supply.com/login.asp?B=BLUELIGHT

Dylai unrhyw gwestiynau gael eu codi drwy adran Negeseuon y Tendr. Noder na fydd unrhyw ohebiaeth yn cael ei roi tu allan i'r system.

Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw dydd Gwener 29 Ionawr.

Works for preparing and laying new SIKA roof to our Caernarfon DHQ under the supervision of our facilities project manager.

Contract for the provision of a new SIKA Roof

North Wales Police are looking for a Supplier to provide the contracting service to prepare and lay new SIKA roof to our Caernarfon DHQ

The Force will require the successful contractor to be able to provide evidence of both their experience and best practice in this area of construction and the ability to undertake programmed work.

The contract is likely to commence around April 2021 and will run for a period of 3 to 6 months.

Further information and documentation is available on the EU Supply / Bluelight E-tendering System at https://uk.eu-supply.com/login.asp?B=BLUELIGHT

Any questions should be raised via the Messaging section of the Tender, please note that no correspondence will be entered into outside of the system.

The closing date for responses is Friday 29th January.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45260000 Roof works and other special trade construction works
45261210 Roof-covering work
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1023 Flintshire and Wrexham

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Weatherwell Roofing Ltd

Unit 4B, Gaerwen Industrial Estate,

Gaerwen

LL606HR

UK
www.weatherwellroofing.co.uk

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

NWP.42744

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  10 - 02 - 2021

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

3

5.4

Gwybodaeth Arall

This notice has been sent as a region specific notice. If you did not receive an alert about this you are not based in the specific region selected by the buying authority. Questions on why this was sent as a region specific notice should be sent to the buying authority.

(WA Ref:109605)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  06 - 04 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: lesley.forkings@nthwales.pnn.police.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45260000Roof works and other special trade construction worksWorks for complete or part construction and civil engineering work
45261210Roof-covering workErection and related works of roof frames and coverings

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1013Conwy a Sir Ddinbych
1012Gwynedd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Rhanbarth
Gwynedd
Wrecsam
Sir y Fflint
Sir Ddinbych
Conwy
Ynys Môn

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
JAN356553: DHQ Caernarfon New SIKA Roof
Dyddiad Cyhoeddi: 04/01/21
Dyddiad Cau: 29/01/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: North Wales Police
FEB358762: DHQ Caernarfon New SIKA Roof
Dyddiad Cyhoeddi: 12/02/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: North Wales Police
APR362002: DHQ Caernarfon New SIKA Roof
Dyddiad Cyhoeddi: 06/04/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: North Wales Police

Copyright © GwerthwchiGymru