Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Main part Steel & Circular Hollow Material FW for Railway Overhead Line Electrification
Cyhoeddwyd gan: Transport for Wales
Dyddiad Cyhoeddi: 07/04/21
Dyddiad Cau: Canslwyd
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: SF02 Hysbysiad Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Transport for Wales is looking to appoint a maximum of 10 suppliers to 2 separate lots to provide materials which make up the structural main part steelwork and circular hollow section steel piling of a rail OLE system. The main delivery of these products will be for the Core Valley Lines including City & Penarth Lines (CVL) but may also be on any Wales and Boarders rail network project as appropriate.
The materials are required to facilitate the electrification of the CVL. The CVL electrification is required to provide a more efficient and faster rail infrastructure and to support the wider CVL upgrades & enhancements and a new rolling fleet.
Suppliers are to be aware that Amey Infrastructure Wales (AIW) may also utilise this framework.
CPV: 44000000, 14622000, 44212250, 34946120, 34946000, 34946100, 45223210, 44210000, 44212000, 44530000, 43212000, 34946120, 14622000, 34940000, 34946000, 44210000, 44212000, 44530000, 44532200.

Hysbysiad contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Transport for Wales

3 Llys Cadwyn

Pontypridd

CF37 4TH

UK

Person cyswllt: Leanne Millard

Ffôn: +44 2921673434

E-bost: procurement@tfw.wales

NUTS: UKL

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://trc.cymru

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA50685

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Arall: Transport related services

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Main part Steel & Circular Hollow Material FW for Railway Overhead Line Electrification

Cyfeirnod: TFW-C000299.00

II.1.2) Prif god CPV

44000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

Transport for Wales is looking to appoint a maximum of 10 suppliers to 2 separate lots to provide materials which make up the structural main part steelwork and circular hollow section steel piling of a rail OLE system. The main delivery of these products will be for the Core Valley Lines including City & Penarth Lines (CVL) but may also be on any Wales and Boarders rail network project as appropriate.

The materials are required to facilitate the electrification of the CVL. The CVL electrification is required to provide a more efficient and faster rail infrastructure and to support the wider CVL upgrades & enhancements and a new rolling fleet.

Suppliers are to be aware that Amey Infrastructure Wales (AIW) may also utilise this framework.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 15 000 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

Gellir cyflwyno tendrau ar gyfer pob lot

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Main Part Steel (MPS) for Railway Overhead Line Electrification

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

14622000

44212250

34946120

34946000

34946100

45223210

44210000

44212000

44530000

43212000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The OLE design is to be based on UK Master Series with a focus on the UKMS100 design range. TfW are looking for suppliers who are able to supply the following items for Railway Overhead Line Electrification:

- Main Part Steel (MPS)

o Masts

o Portal booms

o Twin track cantilever (TTC) boom

o Mast and boom brackets/attachments

Please note there is a requirement to supply all materials within this lot with sub-contracting opportunities.

It is anticipated that a maximum of 5 suppliers will be awarded to this lot. TfW reserves the right to amend the number of suppliers appointed.

There may also be a requirement for the Suppliers to provide bespoke material to support the structure of Masts.

Compliance with all Network Rail, ISO, EU and CE standards are a mandated requirement.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 12

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

Option to extend for a futher 36 months (in 6 months increments)

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Ydy

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Please note this list is not an exhaustive list and new products can be added if required. This is for Supply of materials only.

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Circular Hollow Section Piles (CHS) Materials for Railway Overhead Line Electrification

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

34946120

14622000

34940000

34946000

44210000

44212000

44530000

44532200

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The OLE design is to be based on UK Master Series with a focus on the UKMS100 design range.

TfW are looking for suppliers who are able to supply the following materials for Railway Overhead Electrification:

Circular Hollow Section Piles (CHS)

o CHS piles

o Adapter plates

o Associated studs, washers and nuts

Please note all materials are to be supplied with the opportunity to sub-contract. It is anticipated that a maximum of 5 suppliers will be awarded to this lot. TfW reserves the right to amend.

Compliance with all Network Rail, ISO, EU and CE standards are a mandated requirement.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 12

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

Options to extend for a further 36 months (in 6 month increments)

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Ydy

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Please note this list is not an exhaustive list and new products can be added if required. This is for Supply of materials only.

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.1) Addasrwydd i ymgymryd â’r gweithgaredd proffesiynol, gan gynnwys gofynion mewn perthynas â chofrestru ar gofrestri proffesiynol neu gofrestri masnach

Rhestr a disgrifiad byr o’r amodau:

Transport for Wales (TfW) are looking for NetworkRail approved suppliers only. For futher information please refer to:

https://cdn.networkrail.co.uk/wp-content/uploads/2017/12/Accessing-Network-Rail-Standards.pdf

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

The procurement involves the establishment of a framework agreement with several operators.

Uchafswm nifer y cyfranogwyr a ragwelir yn y cytundeb fframwaith: 10

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2020/S 187-452784

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 10/05/2021

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

CY

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Hyd mewn misoedd: 12  (o’r dyddiad a nodwyd i dendr ddod i law)

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 10/05/2021

Amser lleol: 12:30

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Defnyddir archebion electronig

Derbynnir anfonebau electronig

Defnyddir taliadau electronig

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

This Framework seeks to appoint a maximum of five (5) suppliers to two (2) separate lots to provide materials which make up the structural main part steelwork and circular hollow section steel piling of a rail OLE system for the Core Valley Lines. The materials are required to facilitate the electrification of the CVL. The CVL electrification is required to provide a more efficient and faster rail infrastructure and to support the wider CVL upgrades & enhancements and a new rolling fleet. TfW reserves the right to utilise this Framework Agreement for works that fall outside of the CVL.

Tender documentation is available via EtenderWales

https://etenderwales.bravosolution.co.uk/esop/guest/login.do

Please refer to project_46857 and ITT_86671 - Main part Steel & Circular Hollow Material FW for Railway Overhead Line Electrification

Any tenderer queries and responses and any circulars that may be issued during the tender period are to be communicated exclusively via the eTenderWales portal only. All responses will be shared with all tenderers unless the query is deemed confidential or commercially sensitive. Please ensure that any enquiries/clarifications raised via eTenderWales are free of any identifiable information, such as their name or the name of their company.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=109419

Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations. The Community Benefits included in this contract are:

Please refer to tender documentation

(WA Ref:109419)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

07/04/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
DateManylion
09/08/21 14:39Notice Cancelled

This notice has been cancelled. The original deadline date of 10/05/2021 is no longer applicable.

TfW has had a change in strategy and will not continue with this project
Prif Gyswllt: procurement@tfw.wales
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
43212000Angle-dozersEarthmoving machinery
44000000Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatusMaterials and Products
44530000FastenersTools, locks, keys, hinges, fasteners, chain and springs
44212250MastsStructural products and parts except prefabricated buildings
34940000Railway equipmentMiscellaneous transport equipment and spare parts
34946120Railway materialsRailway-track construction materials and supplies
34946100Railway-track construction materialsRailway-track construction materials and supplies
34946000Railway-track construction materials and suppliesRailway equipment
14622000SteelAlloys
44212000Structural products and parts except prefabricated buildingsStructures and parts of structures
45223210Structural steelworksStructures construction work
44210000Structures and parts of structuresStructural products
44532200WashersNon-threaded fasteners

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
100DU - Holl
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
SEP345914: Core Valley Lines (CVL) Material Supply Framework for Railway Overhead Line electrification
Dyddiad Cyhoeddi: 24/09/20
Math o Hysbysiad: SF01 Hysbysiad Gwybodaeth Blaenorol (PIN)
Enw'r awdurdod: Transport for Wales
Cuddio plant
APR362009: Main part Steel & Circular Hollow Material FW for Railway Overhead Line Electrification
Dyddiad Cyhoeddi: 07/04/21
Dyddiad Cau: Canslwyd
Math o Hysbysiad: SF02 Hysbysiad Contract
Enw'r awdurdod: Transport for Wales
AUG369628: Main part Steel & Circular Hollow Material FW for Railway Overhead Line Electrification
Dyddiad Cyhoeddi: 11/08/21
Math o Hysbysiad: SF03 ysiad dyfarnu contract - gweithdrefn anghyflawn
Enw'r awdurdod: Transport for Wales

Copyright © GwerthwchiGymru