Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Construction Framework for Projects from £50,000 to £300,000
Cyhoeddwyd gan: North Wales Police
Dyddiad Cyhoeddi: 07/04/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: North Wales Police continue to require the services of building contractors to carrying out construction work valued between £50,000 and £300,000 on the North Wales Police Estate. This is will be in the form of a framework agreement and will be awarded to a multiple number of contractors and in turn we will conduct mini-competitions or direct awards for specific projects that arise through the length of the contract. Envisaged yearly annual expenditure split across specific job approximately £750,000.
Contract ar gyfer Prosiectau Adeiladu
Mae Heddlu Gogledd Cymru yn parhau i fod angen gwasanaethau contractwyr adeiladu i wneud gwaith adeiladu sy’n werth rhwng £50,000 a £300,000 ar Ystâd Gwasanaethau Tân ac Achub Gogledd Cymru a Heddlu Gogledd Cymru. Bydd hyn ar ffurf cytundeb fframwaith a chaiff ei ddyfarnu i nifer lluosog o gontractwyr ac yn ei dro byddwn yn cynnal cystadlaethau bach neu ddyfarniadau uniongyrchol ar gyfer prosiectau penodol sy'n codi drwy oes y contract. Gwariant blynyddol a ragwelir wedi'i rannu ar draws swydd benodol tua £750,000.
Bydd yr Heddlu'n ei gwneud yn ofynnol i'r contractwr llwyddiannus allu darparu tystiolaeth o'i brofiad a'i arfer gorau yn y maes adeiladu hwn a'r gallu i ymgymryd â gwaith mewn amgylchedd sy’n cynnwys gweithwyr.
Mae'r contract yn debygol o ddechrau tua chanol i ddiwedd mis Ebrill 2021 (mae Cyfyngiadau Covid yn Berthnasol) a bydd yn rhedeg am gyfnod o 5 mlynedd (estyniadau 2+1+1+1 yn seiliedig ar berfformiad y gwaith)
Mae rhagor o wybodaeth a dogfennau ar gael ar System E-dendro Cyflenwad yr UE / Golau Glas yn https://uk.eu-supply.com/login.asp?B=BLUELIGHT
Dylid codi unrhyw gwestiynau drwy adran Negeseuon y Tendr, sylwer na fydd unrhyw ohebiaeth yn cael ei rhoi y tu allan i'r system.
Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw 26 Chwefror 2021.

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


North Wales Police

Force Headquarters, Glan-y-Don, Colwyn Bay,

Colwyn Bay

LL29 8AW

UK

Procurement Department

+44 1492804051


2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Construction Framework for Projects from £50,000 to £300,000

2.2

Disgrifiad o'r contract

North Wales Police continue to require the services of building contractors to carrying out construction work valued between £50,000 and £300,000 on the North Wales Police Estate. This is will be in the form of a framework agreement and will be awarded to a multiple number of contractors and in turn we will conduct mini-competitions or direct awards for specific projects that arise through the length of the contract. Envisaged yearly annual expenditure split across specific job approximately £750,000.

Contract ar gyfer Prosiectau Adeiladu

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn parhau i fod angen gwasanaethau contractwyr adeiladu i wneud gwaith adeiladu sy’n werth rhwng £50,000 a £300,000 ar Ystâd Gwasanaethau Tân ac Achub Gogledd Cymru a Heddlu Gogledd Cymru. Bydd hyn ar ffurf cytundeb fframwaith a chaiff ei ddyfarnu i nifer lluosog o gontractwyr ac yn ei dro byddwn yn cynnal cystadlaethau bach neu ddyfarniadau uniongyrchol ar gyfer prosiectau penodol sy'n codi drwy oes y contract. Gwariant blynyddol a ragwelir wedi'i rannu ar draws swydd benodol tua £750,000.

Bydd yr Heddlu'n ei gwneud yn ofynnol i'r contractwr llwyddiannus allu darparu tystiolaeth o'i brofiad a'i arfer gorau yn y maes adeiladu hwn a'r gallu i ymgymryd â gwaith mewn amgylchedd sy’n cynnwys gweithwyr.

Mae'r contract yn debygol o ddechrau tua chanol i ddiwedd mis Ebrill 2021 (mae Cyfyngiadau Covid yn Berthnasol) a bydd yn rhedeg am gyfnod o 5 mlynedd (estyniadau 2+1+1+1 yn seiliedig ar berfformiad y gwaith)

Mae rhagor o wybodaeth a dogfennau ar gael ar System E-dendro Cyflenwad yr UE / Golau Glas yn https://uk.eu-supply.com/login.asp?B=BLUELIGHT

Dylid codi unrhyw gwestiynau drwy adran Negeseuon y Tendr, sylwer na fydd unrhyw ohebiaeth yn cael ei rhoi y tu allan i'r system.

Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw 26 Chwefror 2021.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45000000 Construction work
45210000 Building construction work
45216000 Construction work for buildings relating to law and order or emergency services and for military buildings
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1023 Flintshire and Wrexham

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Novus Property Solutions Ltd

Five Towns House, Hillside, Festival Way,

Stoke-On-Trent

ST15SH

UK
www.novussolutions.co.uk
Relm Group Ltd

Penrhos Manor, Oak Drive,

Colwyn Bay

LL297YW

UK
www.relmgroup.co.uk
Brenig Construction Limited

Parc Busnes Cartrefi Conwy Business Park, Station Road, Mochdre,

Colwyn Bay

LL285EF

UK
Nwps Construction Ltd

Cambrian Business Park, Marsh Road,

Rhyl

LL182AD

UK
nwpsconstructon.com
Parkcity Multitrade Ltd

Unit 10 New Vision Business Park, Glascoed Road,

St Asaph

LL170LP

UK
Hms

Advance Park, Park Road, Rhosymedre,

Wrexham

LL143YR

AM
www.hmsworks.co.uk
R L Davies & Son Ltd

Llys Derwen, Llysfaen Colwyn Bay,

Conwy

LL298SS

UK
Gk Construction & Project Management Ltd

2 Bradford Ave , Birkacre Park,

Chorley

PR73TP

UK
www.gkcpm.co.uk
Elate Construction Ltd

Brynford House, Brynford Street ,

Holywell

CH87RD

UK
www.elateconstruction.co.uk
Mph Construction

Bromfield House, Queens Lane, Bromfield Industrial Estate,

Mold

CH71XB

UK
mphconstruction.co.uk

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

NWP.42977

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  25 - 03 - 2021

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

15

5.4

Gwybodaeth Arall

This notice has been sent as a region specific notice. If you did not receive an alert about this you are not based in the specific region selected by the buying authority. Questions on why this was sent as a region specific notice should be sent to the buying authority.

(WA Ref:109617)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  07 - 04 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45210000Building construction workWorks for complete or part construction and civil engineering work
45000000Construction workConstruction and Real Estate
45216000Construction work for buildings relating to law and order or emergency services and for military buildingsDefence and security

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1013Conwy a Sir Ddinbych
1012Gwynedd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Rhanbarth
Gwynedd
Wrecsam
Sir y Fflint
Sir Ddinbych
Conwy
Ynys Môn

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
FEB358171: Construction Framework for Projects from £50,000 to £300,000
Dyddiad Cyhoeddi: 02/02/21
Dyddiad Cau: 26/02/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: North Wales Police
APR362011: Construction Framework for Projects from £50,000 to £300,000
Dyddiad Cyhoeddi: 07/04/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: North Wales Police

Copyright © GwerthwchiGymru