Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Dichonoldeb Carthu Bermo
Cyhoeddwyd gan: Cyngor Gwynedd Council
Dyddiad Cyhoeddi: 07/04/21
Dyddiad Cau: 06/05/21
Amser Cau: 13:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Mae YGC, rhan o Gyngor Cyngor Gwynedd (CGC) yn dymuno cyflogi ymgynghorydd addas i gynnal astudiaeth arfarnu dichonoldeb ac asesu opsiynau posibl i fynd i’r afael â phryderon siltio o fewn y brif sianel fordwyo yn Ardal Harbwr Barmouth. Dylai canlyniadau'r broses arfarnu fod yn nodi opsiwn a ffefrir y gellir ei gyflawni ar gyfer carthu a gwaredu carthu sy'n deillio o harbwr Barmouth a nodi unrhyw risgiau sy'n gysylltiedig â'r gwaith.

This notice is also available in the following languages:

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Gwynedd Council

Corporate Procurement Unit,, Council Offices, Shire Hall Street,,

Caernarfon

LL55 1SH

UK

YGC

+44 1286679772


www.gwynedd.gov.uk
http://www.etenderwales.bravosolution.co.uk/

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Gwynedd Council

YGC, Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel,

Caernarfon

LL55 1SH

UK

Eifion Glyn Davieswww.gwynedd.gov.uk

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Cyngor Gwynedd

YGC, Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel,

Caernarfon

LL55 1SH

UK

Eifion Glyn Davieswww.gwynedd.gov.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Dichonoldeb Carthu Bermo

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Mae YGC, rhan o Gyngor Cyngor Gwynedd (CGC) yn dymuno cyflogi ymgynghorydd addas i gynnal astudiaeth arfarnu dichonoldeb ac asesu opsiynau posibl i fynd i’r afael â phryderon siltio o fewn y brif sianel fordwyo yn Ardal Harbwr Barmouth. Dylai canlyniadau'r broses arfarnu fod yn nodi opsiwn a ffefrir y gellir ei gyflawni ar gyfer carthu a gwaredu carthu sy'n deillio o harbwr Barmouth a nodi unrhyw risgiau sy'n gysylltiedig â'r gwaith.

NODYN: Mae’r awdurdod yn defnyddio eDendro Cymru i gynnal y broses gaffael hon. I gael rhagor o wybodaeth mynegwch eich diddordeb ar GwerthwchiGymru ar https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=109620

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45000000 Construction work
1012 Gwynedd

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Gwelir yr adran gymwysterau ar y porth e-tenderwales

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

7510

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     06 - 05 - 2021  Amser   13:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   17 - 05 - 2021

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:109620)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  07 - 04 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45000000Construction workConstruction and Real Estate

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1012Gwynedd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru