Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Gwasanaethau Ymgynghori sy’n gysylltiedig a PMC 467
Cyhoeddwyd gan: Isle of Anglesey County Council
Dyddiad Cyhoeddi: 07/04/21
Dyddiad Cau: 28/04/21
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Mae'r Cyngor yn dymuno penodi Ymgynghorydd a syrfewyr meintiau sydd â chymwysterau a phrofiad addas i baratoi a goruchwylio rhaglen waith i adnewyddu adeiladwaith allanol tai sector cyhoeddus yn yr ystâdau enwebedig yn ystod blwyddyn ariannol 2021/22.

This notice is also available in the following languages:

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Isle of Anglesey County Council

Isle of Anglesey County Council, Council Offices, Llangefni,

Anglesey.

LL77 7TW

UK

Terry Barton

+44 1248750057

terrybarton@ynysmon.gov.uk

www.anglesey.gov.uk
www.sell2wales.gov.wales
www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Gwasanaethau Ymgynghori sy’n gysylltiedig a PMC 467

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Mae'r Cyngor yn dymuno penodi Ymgynghorydd a syrfewyr meintiau sydd â chymwysterau a phrofiad addas i baratoi a goruchwylio rhaglen waith i adnewyddu adeiladwaith allanol tai sector cyhoeddus yn yr ystâdau enwebedig yn ystod blwyddyn ariannol 2021/22.

NODER: Ewch i'r Wefan yn https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=109628 i gofrestru eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chael unrhyw wybodaeth ychwanegol.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r cyfleuster 'Blwch Postio Cyflwyno Tendrau'. Mae rhagor o fanylion am y cyfleuster hwn ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Cynghorir cyflenwyr i ganiatáu digon o amser i lanlwytho dogfennau ac anfon yr ymateb electronig ymhell cyn yr amser cau er mwyn osgoi unrhyw broblemau munud olaf.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45000000 Construction work
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
71521000 Construction-site supervision services
71530000 Construction consultancy services
71541000 Construction project management services
1011 Ynys Môn

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

54 eiddo o archdeip gwahanol.

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Yn unol a fanyldeb y briff

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     28 - 04 - 2021  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   03 - 05 - 2021

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:109628)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  07 - 04 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
DateManylion
12/04/21 13:28REPLACED FILE: Form of tender

Form of tender
Prif Gyswllt: terrybarton@ynysmon.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
71000000Architectural, construction, engineering and inspection servicesConstruction and Real Estate
71530000Construction consultancy servicesConstruction-related services
71541000Construction project management servicesConstruction management services
45000000Construction workConstruction and Real Estate
71521000Construction-site supervision servicesConstruction supervision services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please click the Cofnodwch eich diddordeb nawrbutton at the top of the page.

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
07/04/21Certificate of Non- Collusion (All Suppliers Must Complete This)Certificate of Non- Collusion (All Suppliers Must Complete This)35.00 KB13
07/04/21Consultancy Terms and ConditionsConsultancy Terms and Conditions66.62 KB12
07/04/21Consultants Brief - PMC467Consultants Brief - PMC467758.25 KB16
07/04/21Generic Qualification (ALL SUPPLIERS MUST COMPLETE THIS SECTION)Generic Qualification (ALL SUPPLIERS MUST COMPLETE THIS SECTION)153.50 KB13
07/04/21Gwahoddiad i dendro (ITT) CymraegGwahoddiad i dendro (ITT) Cymraeg243.50 KB14
07/04/21ITTITT203.50 KB16
07/04/21Technical & Commercial submissionTechnical & Commercial submission128.50 KB15
12/04/21Form of tenderForm of tender15.95 KB11

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
CrëwydEnwDisgrifiadMaint
07/04/21Form of tenderForm of tender15.91 KB

Copyright © GwerthwchiGymru