Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: NRW Civil Engineering Framework Agreement - (CEFA) Phase 2
Cyhoeddwyd gan: Natural Resources Wales
Dyddiad Cyhoeddi: 07/04/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: SF20 Hysbysiad Addasu
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Phase 2 focused on civil engineering for our forest estate and natural woodlands; the lots included are Lot 3 – Primary Infrastructure and Associated Services and Lot 4 – Secondary Infrastructure and Associated Services.
The tender process was for Phase 2 only and specifically covers construction and maintenance of access tracks / roads, bridges, tracks, paths and other havesting facilities within our managed forests; the complexities of such work require a high level of understanding, experience and commitment from the suppliers involved.
Phase 2 has two main lots. These have been broken down further into geographical zones (sub-lots), based on market research and business intelligence.
Lot 3 – Primary Infrastructure and Associated Services
Number of zones = 1 (All Wales)
Lot 4 – Secondary Infrastructure and Associated Services
Number of zones = 4 (North, Mid, South East & South West)
CPV: 45233226, 45233226.

Hysbysiad addasu

Modification of a contract/concession during its term

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Natural Resources Wales

Ty Cambria House, 29 Newport Road

Cardiff

CF24 0TP

UK

Ffôn: +44 3000653000

E-bost: procurement.enquiries@naturalresourceswales.gov.uk

NUTS: UKL

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://naturalresourceswales.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0110

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

NRW Civil Engineering Framework Agreement - (CEFA) Phase 2

Cyfeirnod: NRW00005

II.1.2) Prif god CPV

45233226

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwaith

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45233226

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Phase 2 focused on civil engineering for our forest estate and natural woodlands; the lots included are Lot 3 – Primary Infrastructure and Associated Services and Lot 4 – Secondary Infrastructure and Associated Services.

The tender process was for Phase 2 only and specifically covers construction and maintenance of access tracks / roads, bridges, tracks, paths and other havesting facilities within our managed forests; the complexities of such work require a high level of understanding, experience and commitment from the suppliers involved.

Phase 2 has two main lots. These have been broken down further into geographical zones (sub-lots), based on market research and business intelligence.

Lot 3 – Primary Infrastructure and Associated Services

Number of zones = 1 (All Wales)

Lot 4 – Secondary Infrastructure and Associated Services

Number of zones = 4 (North, Mid, South East & South West)

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith, y system brynu ddynamig neu’r consesiwn

Hyd mewn misoedd: 54

Original Framework was from April 2017 until April 2021. We have now extended the Framework until October 2021 due to Covid-19 issues which have hampered our ability to award a replacement Framework.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2016/S 167-300757

Section V: Dyfarnu contract/consesiwn

Rhif Contract: NRW00005

Teitl: NRW Civil Engineering Framework Agreement - (CEFA) Phase 2

V.2 Dyfarnu contract/consesiwn

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben/consesiwn

03/04/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr/consesiynydd

Dilwyn Roderick & Co

Parklands, Cynghordy

Llandovery

SA200LS

UK

NUTS: UKL1

BBaCh yw’r contractwr/consesiynydd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr/consesiynydd

E W Jones (Plant Hire ) Ltd.

1 Hendre Mawr, Fron Goch

Bala

LL237SA

UK

NUTS: UKL12

BBaCh yw’r contractwr/consesiynydd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr/consesiynydd

G H James cyf

Units 1 - 3, Utica Buildings Trawsfynydd

Blaenau Ffestiniog

LL414DU

UK

NUTS: UKL

BBaCh yw’r contractwr/consesiynydd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr/consesiynydd

Jones Bros Ruthin (Civil Engineering) Co Ltd

Ty Glyn, Canol Y Dre

Ruthin

LL151QW

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr/consesiynydd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr/consesiynydd

K M Construction (N.W.) Ltd

Lower Denbigh Road,

St.Asaph

LL170EL

UK

NUTS: UKL13

BBaCh yw’r contractwr/consesiynydd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr/consesiynydd

Knights Brown Construction Ltd

3 Charnwood Park, Waterton

Bridgend

CF313PL

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr/consesiynydd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr/consesiynydd

McCarthy contractors (Bridgend) Ltd

Unit 46A, Village Farm Lndustrial Estate, Pyle

Bridgend

CF336BP

UK

NUTS: UKL

BBaCh yw’r contractwr/consesiynydd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr/consesiynydd

MIDWEST PLANT LTD

CELLAR FARM, SENNYBRIDGE

BRECON

LD38HD

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr/consesiynydd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr/consesiynydd

MP & KM Golding Limited

The Nest, Butts Lane, Rodney Stoke

Cheddar, Somerset

BS273UW

UK

NUTS: UKK23

BBaCh yw’r contractwr/consesiynydd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr/consesiynydd

R J Edwards Agricultural Contractor

Cwrt Farm Buildings, Penrhyncoch

Aberystwyth

SY233EG

UK

NUTS: UKL1

BBaCh yw’r contractwr/consesiynydd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr/consesiynydd

Williams Llandeilo ( Civil Engineering ) Limited

Unit D, Beechwood Industrial Estate

Llandeilo

Sa197HR

UK

NUTS: UKL14

BBaCh yw’r contractwr/consesiynydd: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot /consesiwn (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot/consesiwn: 1 000 000.00 GBP

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

This is to provide notice that NRW has extended this Framework by 6 months from April 2021 until October 2021. This is due to the Covid-19 pandemic to allow continuity of services during Welsh Government restrictions. Work on the replacement Framework has also been hampered by the pandemic and this extension will give NRW time to ensure this is completed prior to the expiry of this extension.

(WA Ref:109185)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

07/04/2021

Section VII: Addasiadau i’w contract/consesiwn

VII.1) Disgrifiad o’r caffaeliad ar ôl yr addasiadau

VII.1.1) Prif god CPV

45233226

 

VII.1.2) Cod(au) CPV ychwanegol

VII.1.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL

VII.1.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Remains unchanged from original.

VII.1.5) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith, y system brynu ddynamig neu’r consesiwn

Hyd mewn misoedd: 54

This is to provide notice that NRW has extended this Framework by 6 months from April 2021 until October 2021. This is due to the Covid-19 pandemic to allow continuity of services during Welsh Government restrictions. Work on the replacement Framework has also been hampered by the pandemic and this extension will give NRW time to ensure this is completed prior to the expiry of this extension.

VII.1.6) Gwybodaeth am werth y contract/lot/consesiwn (heb gynnwys TAW)

Cyfanswm gwerth y caffaeliad:  GBP

Dyfarnwyd y contract/consesiwn i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

VII.1.7) Enw a chyfeiriad y contractwr/consesiynydd

Dilwyn Roderick & Co

Parklands, Cynghordy

Llandovery

SA200LS

UK

NUTS: UKL1

BBaCh yw’r contractwr/consesiynydd: Ydy

VII.1.7) Enw a chyfeiriad y contractwr/consesiynydd

E W Jones (Plant Hire ) Ltd.

1 Hendre Mawr, Fron Goch

Bala

LL237SA

UK

NUTS: UKL12

BBaCh yw’r contractwr/consesiynydd: Ydy

VII.1.7) Enw a chyfeiriad y contractwr/consesiynydd

G H James cyf

Units 1 - 3, Utica Buildings Trawsfynydd

Blaenau Ffestiniog

LL414DU

UK

NUTS: UKL

BBaCh yw’r contractwr/consesiynydd: Ydy

VII.1.7) Enw a chyfeiriad y contractwr/consesiynydd

Jones Bros Ruthin (Civil Engineering) Co Ltd

Ty Glyn, Canol Y Dre

Ruthin

LL151QW

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr/consesiynydd: Ydy

VII.1.7) Enw a chyfeiriad y contractwr/consesiynydd

K M Construction (N.W.) Ltd

Lower Denbigh Road,

St.Asaph

LL170EL

UK

NUTS: UKL13

BBaCh yw’r contractwr/consesiynydd: Ydy

VII.1.7) Enw a chyfeiriad y contractwr/consesiynydd

Knights Brown Construction Ltd

3 Charnwood Park, Waterton

Bridgend

CF313PL

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr/consesiynydd: Ydy

VII.1.7) Enw a chyfeiriad y contractwr/consesiynydd

McCarthy contractors (Bridgend) Ltd

Unit 46A, Village Farm Lndustrial Estate, Pyle

Bridgend

CF336BP

UK

NUTS: UKL17

BBaCh yw’r contractwr/consesiynydd: Ydy

VII.1.7) Enw a chyfeiriad y contractwr/consesiynydd

MIDWEST PLANT LTD

CELLAR FARM, SENNYBRIDGE

BRECON

LD38HD

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr/consesiynydd: Ydy

VII.1.7) Enw a chyfeiriad y contractwr/consesiynydd

MP & KM Golding Limited

The Nest, Butts Lane, Rodney Stoke

Cheddar, Somerset

BS273UW

UK

NUTS: UKK23

BBaCh yw’r contractwr/consesiynydd: Ydy

VII.1.7) Enw a chyfeiriad y contractwr/consesiynydd

R J Edwards Agricultural Contractor

Cwrt Farm Buildings, Penrhyncoch

Aberystwyth

SY233EG

UK

NUTS: UKL1

BBaCh yw’r contractwr/consesiynydd: Ydy

VII.1.7) Enw a chyfeiriad y contractwr/consesiynydd

Williams Llandeilo ( Civil Engineering ) Limited

Unit D, Beechwood Industrial Estate

Llandeilo

Sa197HR

UK

NUTS: UKL14

BBaCh yw’r contractwr/consesiynydd: Ydy

VII.2) Gwybodaeth am addasiadau

VII.2.1) Disgrifiad o’r addasiadau

This is to provide notice that NRW has extended this Framework by 6 months from April 2021 until October 2021. This is due to the Covid-19 pandemic to allow continuity of services during Welsh Government restrictions. Work on the replacement Framework has also been hampered by the pandemic and this extension will give NRW time to ensure this is completed prior to the expiry of this extension.

VII.2.2) Rhesymau dros addasu

Angen addasiad yn sgil amgylchiadau na allai awdurdod/endid contractio diwyd eu rhagweld

Disgrifiad o’r amgylchiadau a olygai fod angen yr addasiad ac esboniad o natur annisgwyl yr amgylchiadau hyn:

This is to provide notice that NRW has extended this Framework by 6 months from April 2021 until October 2021. This is due to the Covid-19 pandemic to allow continuity of services during Welsh Government restrictions. Work on the replacement Framework has also been hampered by the pandemic and this extension will give NRW time to ensure this is completed prior to the expiry of this extension.

VII.2.3) Cynnydd mewn pris

Cyfanswm gwerth y contract wedi’i ddiweddaru cyn yr addasiadau (gan ystyried addasiadau cynharach posibl i’r contract ac i brisiau ac, yn achos Cyfarwyddeb 2014/23/EU, chwyddiant cyfartalog yn yr Aelod-wladwriaeth dan sylw)

Gwerth heb gynnwys TAW: 25 000 000.00 Arian cyfred: GBP

Cyfanswm gwerth y contract ar ôl yr addasiadau

Gwerth heb gynnwys TAW: 26 000 000.00 Arian cyfred: GBP


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: procurement.enquiries@naturalresourceswales.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45233226Access road construction workConstruction, foundation and surface works for highways, roads

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru