Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: DfC Sport NI – Supply and Delivery of Hand Sanitiser Dispenser and Trigger Spray Bottle
Cyhoeddwyd gan: Sport NI
Dyddiad Cyhoeddi: 07/04/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

Sport Northern Ireland (SNI) requires the contractor(s) to supply and delivery of Personal Protective Equipment (PPE) to protect sporting clubs and organisations officers, coaches and participants in response to the Covid-19 pandemic. This contract has been split into lots as follows:

Lot 1: Wall mounted hand sanitiser dispenser;

Lot 2: 750 ml trigger spray bottle tenderers may bid for one or both lots.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Sport NI

C/O 303 Airport Road West

Belfast

BT3 9ED

UK

E-bost: justice.cpd@finance-ni.gov.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://etendersni.gov.uk/epps

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://etendersni.gov.uk/epps

I.1) Enw a chyfeiriad

Sport NI

House of Sport, 2a Upper Malone Road

Belfast

BT9 5LA

UK

E-bost: ssdadmin@finance-ni.gov.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://etendersni.gov.uk/epps

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://etendersni.gov.uk/epps

I.2) Caffael ar y cyd

Mae a wnelo’r contract â chaffael ar y cyd

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

DfC Sport NI – Supply and Delivery of Hand Sanitiser Dispenser and Trigger Spray Bottle

II.1.2) Prif god CPV

33000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

Sport Northern Ireland (SNI) requires the contractor(s) to supply and delivery of Personal Protective Equipment (PPE) to protect sporting clubs and organisations officers, coaches and participants in response to the Covid-19 pandemic. This contract has been split into lots as follows:

Lot 1: Wall mounted hand sanitiser dispenser;

Lot 2: 750 ml trigger spray bottle tenderers may bid for one or both lots.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 120 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Lot 1: Wall Mounted Hand Sanitiser Dispenser

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

18000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKN

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Sport Northern Ireland (SNI) requires the contractor(s) to supply and delivery of Personal Protective Equipment (PPE) to protect sporting clubs and organisations officers, coaches and participants in response to the Covid-19 pandemic. This contract has been split into lots as follows:

Lot 1: Wall mounted hand sanitiser dispenser;

Lot 2: 750 ml trigger spray bottle tenderers may bid for one or both lots.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Brexit and contingency requirements / Pwysoliad: 20

Maen prawf cost: Cost / Pwysoliad: 80

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Lot 2: 750 ml Trigger Spray Bottle

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

18000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKN

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Sport Northern Ireland (SNI) requires the contractor(s) to supply and delivery of Personal Protective Equipment (PPE) to protect sporting clubs and organisations officers, coaches and participants in response to the Covid-19 pandemic. This contract has been split into lots as follows:

Lot 1: Wall mounted hand sanitiser dispenser;

Lot 2: 750 ml trigger spray bottle tenderers may bid for one or both lots.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Contingency / Pwysoliad: 20

Maen prawf cost: Cost / Pwysoliad: 80

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored - Gweithdrefn garlam

Cyfiawnhad:

This competition was carried out as an accelerated procedure as time was restricted to deal with the Covid pandemic.

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2020/S 188-455060

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Rhif Contract: 1

Teitl: Lot 1: Wall Mounted Hand Sanitiser Dispenser

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

01/01/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 49

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 2

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 2

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 49

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Covex

47 King Street

Stanford-le-Hope

SS17 0HJ

UK

E-bost: covex@gmail.com

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://etendersni.gov.uk/epps

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Environmental Street Furniture Ltd

2A Killaughey Road South Millisle

Newtownards

BT22 2DY

UK

E-bost: sales@worldofesf.com

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://etendersni.gov.uk/epps

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 120 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 90 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 2

Rhif Contract: 2

Teitl: Lot 2: 750 ml Trigger Spray Bottle

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

02/04/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 49

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 1

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 1

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 49

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Stephens Catering Equipment Co. Ltd

205 Carnalbanagh Road, Broughshane

Ballymena

BT42 4NY

UK

E-bost: ssdadmin@finance-ni.gov.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://etendersni.gov.uk/epps

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 120 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 20 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

The UK does not have any such procedures

Belfast

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

02/04/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: justice.cpd@finance-ni.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
18000000Clothing, footwear, luggage articles and accessoriesMaterials and Products
33000000Medical equipments, pharmaceuticals and personal care productsMaterials and Products

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru