Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Concession Notice for the Hydrogen Refueling Station at Michelin Scotland Innovation Parc
Cyhoeddwyd gan: Michelin Scotland Innovation Parc Ltd (MSIP Ltd)
Dyddiad Cyhoeddi: 07/04/21
Dyddiad Cau: 05/05/21
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

The principal objective of this procurement is to appoint a single contractor to provide the following works to Michelin Scotland Innovation Parc in relation to a concession agreement for the production and delivery of green hydrogen as laid out below:

— design, manufacture, installation, commissioning, operation and maintenance over a period to be determined, but estimated to be in the region of 7 years:

— electrolysis or an equivalent clean technology as the means of green hydrogen generation,

— gas compression and storage, optimising use of on-site generation of renewable energy,

— dispensing and payment services,

— the station is to be designed to have sufficient generation capacity to supply the requirements of the proposed Dundee Hydrogen Bus Deployment Project, whilst retaining sufficient surplus capacity to accommodate an additional requirement from a range of vehicles/clients (estimated capacity of c.500 kg),

— future scalability of refuelling to meet demand and connection types should be considered,

— the electrolysis is expected to utilise the output of the two on-site wind turbines and potential solar array,

— the hydrogen refuelling station is to be part-funded through a combination of Public Sector capital grants from Dundee City Council and Transport Scotland, and a capital contribution from the successful bidder,

— the supply of hydrogen for the buses within the Dundee Hydrogen Bus Deployment Project will be at an agreed price per kg

Further description is presented in the call for applications document.

Hysbysiad consesiwn

Cyfarwyddeb 2014/23/EU - Cyfarwyddeb Consesiwn

Cyfarwyddeb 2014/23/EU

Adran I: Awdurdod/Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Michelin Scotland Innovation Parc Ltd (MSIP Ltd)

SC631736

Baldovie Road

Dundee

DD4 8UQ

UK

Person cyswllt: Audrey Ashforth

Ffôn: +44 7890251123

E-bost: finance@msipdundee.com

NUTS: UKM71

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.msipdundee.com

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA30460

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA30460


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA30460


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Arall: Property

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Concession Notice for the Hydrogen Refueling Station at Michelin Scotland Innovation Parc

Cyfeirnod: MSIP_HRS1

II.1.2) Prif god CPV

45223720

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwaith

II.1.4) Disgrifiad byr

Michelin Scotland Innovation Parc Ltd is joint venture between Michelin, Scottish Enterprise and Dundee City Council. It was formed to drive growth and diversity in the Scottish economy focused on sustainable mobility and low carbon energy.

The Dundee Hydrogen Bus Deployment Project is being delivered to enable the growth in hydrogen mobility in the region, commencing with hydrogen buses and the hydrogen refuelling infrastructure.

Michelin Scotland Innovation Parc is seeking to procure a specialist company to:

— design, build, commission, maintain and operate a hydrogen refuelling station on the Parc,

— to generate and supply green hydrogen for a minimum of 12 hydrogen fuel cell electric buses and any additional clients within the period of the contract,

— to provide a capital contribution for the installation and operations to enable hydrogen supply by early 2022.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 8 000 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

09120000

24111600

63121110

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKM71


Prif safle neu fan cyflawni:

Dundee — Michelin Scotland Innovation Parc.

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The principal objective of this procurement is to appoint a single contractor to provide the following works to Michelin Scotland Innovation Parc in relation to a concession agreement for the production and delivery of green hydrogen as laid out below:

— design, manufacture, installation, commissioning, operation and maintenance over a period to be determined, but estimated to be in the region of 7 years:

— electrolysis or an equivalent clean technology as the means of green hydrogen generation,

— gas compression and storage, optimising use of on-site generation of renewable energy,

— dispensing and payment services,

— the station is to be designed to have sufficient generation capacity to supply the requirements of the proposed Dundee Hydrogen Bus Deployment Project, whilst retaining sufficient surplus capacity to accommodate an additional requirement from a range of vehicles/clients (estimated capacity of c.500 kg),

— future scalability of refuelling to meet demand and connection types should be considered,

— the electrolysis is expected to utilise the output of the two on-site wind turbines and potential solar array,

— the hydrogen refuelling station is to be part-funded through a combination of Public Sector capital grants from Dundee City Council and Transport Scotland, and a capital contribution from the successful bidder,

— the supply of hydrogen for the buses within the Dundee Hydrogen Bus Deployment Project will be at an agreed price per kg

Further description is presented in the call for applications document.

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 8 000 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith, y system brynu ddynamig neu’r consesiwn

Hyd mewn misoedd: 84

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Ydy

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Economic operators may be excluded from this competition if they are in any of the situations referred to in Regulation 40 of the Concession Contracts (Scotland) Regulations 2016.

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

III.2.2) Amodau perfformiad contractau

Please refer to the conditions and selection criteria referred to in the Call for Applications Document and PQQ.

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 05/05/2021

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Defnyddir taliadau electronig

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

This is a call for applications to participate in a procurement.

To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Public Contracts Scotland Web Site at https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/Search/Search_Switch.aspx?ID=635283

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/sitehelp/help_guides.aspx

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

Note: to register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Public Contracts Scotland Web Site at https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/Search/Search_Switch.aspx?ID=649748

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

A sub-contract clause has been included in this contract. For more information see: http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/info/InfoCentre.aspx?ID=2363

Community benefits are included in this requirement. For more information see: http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/info/InfoCentre.aspx?ID=2361

A summary of the expected community benefits has been provided as follows:

Community Benefits must be considered for all procurement processes at or above 4 million GBP in value. It is the intention to seek

Community benefits as part of this tender process.

(SC Ref:649748)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Edinburgh Sheriff Court

Sheriff Court House, 27 Chambers Street

Edinburgh

EH1 1LB

UK

Ffôn: +44 1312252525

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.scotcourts.gov.uk/the-courts/court-locations/edinburgh-sheriff-court-and-justice-of-the-peace-court

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

02/04/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: finance@msipdundee.com
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
63121110Gas storage servicesStorage and retrieval services
09120000Gaseous fuelsFuels
24111600HydrogenHydrogen, argon, rare gases, nitrogen and oxygen
45223720Petrol/gas stations construction workStructures construction work

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru