Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: NHS Wales General Management Graduate Programme
Cyhoeddwyd gan: NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)
Dyddiad Cyhoeddi: 07/04/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: The establishment of Health Education and Improvement Wales (HEIW) in 2018 incorporates a national role for the provision of leadership development and succession planning for NHS Wales. This includes re-establishing an NHS pan-Wales general management graduate programme designed to provide NHS Wales with a robust pipeline of talent and future leaders.
The NHS Wales General Management Graduate programme (NHSWGMGP) will adopt a two-year provision of a rigorous condensed master’s degree focusing on the requirements and needs to build core managerial capabilities. NHSWGMGP has the aim to lead the review, improvement and re-launch of the NHW Wales graduate scheme. It is anticipated the contract will be over a period from September 2020 to August 2023 to allow for planning and commencement.
Note: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. Please note this is a separate website.
If you are not already registered, registration will be required to access eTenderwales, to express your interest in this notice and access the tender documentation please visit:
https:etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml andsearch for project reference itt_44881 within the appropriate area.
NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process.
To obtain further information record your interest on Sell2Wales at:
http://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=62801

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


NHS Wales Shared Services Partnership

Procurement Services, 4-5 Charnwood Court,, Heol Billingsley, Parc Nantgarw,

Cardiff

CF15 7QZ

UK

Rhian Sadler

+44 1443848585


http://www.procurement.wales.nhs.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

NHS Wales General Management Graduate Programme

2.2

Disgrifiad o'r contract

The establishment of Health Education and Improvement Wales (HEIW) in 2018 incorporates a national role for the provision of leadership development and succession planning for NHS Wales. This includes re-establishing an NHS pan-Wales general management graduate programme designed to provide NHS Wales with a robust pipeline of talent and future leaders.

The NHS Wales General Management Graduate programme (NHSWGMGP) will adopt a two-year provision of a rigorous condensed master’s degree focusing on the requirements and needs to build core managerial capabilities. NHSWGMGP has the aim to lead the review, improvement and re-launch of the NHW Wales graduate scheme. It is anticipated the contract will be over a period from September 2020 to August 2023 to allow for planning and commencement.

Note: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. Please note this is a separate website.

If you are not already registered, registration will be required to access eTenderwales, to express your interest in this notice and access the tender documentation please visit:

https:etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml andsearch for project reference itt_44881 within the appropriate area.

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process.

To obtain further information record your interest on Sell2Wales at:

http://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=62801

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

80000000 Education and training services
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

120480 GBP

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus


HEIW-ITT-44881
Usw Commercial Services Ltd

University Of South Wales, Llantwit Road Treforest,

Pontypridd

CF371DL

UK

NHS Wales General Management Graduate Programmewww.southwales.ac.uk

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

HEIW-ITT-44881

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  23 - 09 - 2020

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

1

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:109642)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  07 - 04 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
80000000Education and training servicesEducation

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
JUN337614: NHS Wales General Management Graduate Programme
Dyddiad Cyhoeddi: 26/06/20
Dyddiad Cau: 27/07/20
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)
APR362021: NHS Wales General Management Graduate Programme
Dyddiad Cyhoeddi: 07/04/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)

Copyright © GwerthwchiGymru