Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: GLLM Lift Maintenance Service Contract 2021
Cyhoeddwyd gan: Grwp Llandrillo Menai
Dyddiad Cyhoeddi: 07/04/21
Dyddiad Cau: 07/05/21
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Grwp Llandrillo Menai (GLLM) has an ongoing requirement to maintain and service it’s 27 passenger lifts and 21 access platforms/goods lifts, spread across multiple campus locations in North West Wales.
The appointed contractor will be required to provide a comprehensive programme of lift maintenance as detailed in Appendix 5 – Service Agreement and Speciation, as well as providing lift trapped person rapid response.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Grwp Llandrillo Menai

Procurement, Coleg Llandrillo, Llandudno Road, Rhos-on-Sea, Conwy,

Colwyn Bay

LL28 4HZ

UK

David Christmas

+44 1492546666

d.christmas@gllm.ac.uk

http://www.gllm.ac.uk
www.sell2wales.gov.wales
www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

GLLM Lift Maintenance Service Contract 2021

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Grwp Llandrillo Menai (GLLM) has an ongoing requirement to maintain and service it’s 27 passenger lifts and 21 access platforms/goods lifts, spread across multiple campus locations in North West Wales.

The appointed contractor will be required to provide a comprehensive programme of lift maintenance as detailed in Appendix 5 – Service Agreement and Speciation, as well as providing lift trapped person rapid response.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=109627.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

42416100 Lifts
42416120 Goods lifts
50750000 Lift-maintenance services
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

1

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

See PQQ

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

GLLM17112020

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     07 - 05 - 2021  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   01 - 06 - 2021

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:109627)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

ITT GLLM Lift Maintenance Service Contract 2021
Appendix 1 - PQQ
Appendix 2 - Form of Tender
Appendix 3 - Pricing Schedule
Appendix 4 - Schedule of Equipment
Appendix 5 - Service Agreement and Specification

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  07 - 04 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: d.christmas@gllm.ac.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
42416120Goods liftsLifts, skip hoists, hoists, escalators and moving walkways
50750000Lift-maintenance servicesRepair and maintenance services of building installations
42416100LiftsLifts, skip hoists, hoists, escalators and moving walkways

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1013Conwy a Sir Ddinbych
1012Gwynedd
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please click the Cofnodwch eich diddordeb nawrbutton at the top of the page.

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
07/04/21ITT GLLM Lift Maintenance Service Contract 2021ITT213.06 KB17
07/04/21Appendix 1 - PQQPQQ20.62 KB14
07/04/21Appendix 2 - Form of TenderForm of Tender20.82 KB13
07/04/21Appendix 3 - Pricing SchedulePricing Schedule41.39 KB14
07/04/21Appendix 4 - Schedule of EquipmentSchedule of Equipment19.11 KB17
07/04/21Appendix 5 - Service Agreement and SpecificationService Agreement and Specification810.25 KB15

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru