Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Kimberley Nursery School Conversion to Early Years ASD facility
Cyhoeddwyd gan: Newport City Council
Dyddiad Cyhoeddi: 07/04/21
Dyddiad Cau: 07/05/21
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: The proposed work requires the remodelling and refurbishment of the existing building including associated external works

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Newport City Council

Newport Norse, 1st Floor Caradog House,, Cleppa Park,

Newport

NP20 4UR

UK

Anthony E Morris

+44 1633656656

Anthony.morris@newportnorse.co.uk

www.newport.gov.uk
www.sell2wales.gov.wales
www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Kimberley Nursery School Conversion to Early Years ASD facility

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

The proposed work requires the remodelling and refurbishment of the existing building including associated external works

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=109638.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45214000 Construction work for buildings relating to education and research
1021 Monmouthshire and Newport

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

The works require but are not limited to:

1) Demolition of existing tank tower and internal walls

2) Replacement of existing roof finishes and insulation

3) Replacement windows

4) Internal remodelling including provision of new toilets and shower facilities

5) Mechanical and Electrical Installation upgrade

6) New Floor, wall and ceilings finishes

7) Landscaping/external works

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Suitable experienced contractors that have worked on school sites, with safe contractor accreditation and site operatives Asbestos Awareness trained as a minimum

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

106685

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     07 - 05 - 2021  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   25 - 06 - 2021

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:109638)

Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations. The Community Benefits included in this contract are:

It is the Client’s intention that the delivery of this Contract assists in the achievement of its policies on sustainable development and economic and social regeneration. Accordingly, the Contractor is required to deliver community benefits and (targeted recruitment and training TR&T) opportunities to the Client. You will need to confirm your acceptance to apply community benefits (with the assistance of the Client Officer) to projects within this project

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

1. Invitation to Tender - Kimberley Nursery
2. Arch - Design drawings - Kimberley Nursery
3. Civil and Structural - Kimberley Nursery
4. MEP - Kimberley Nursery
5. Pre-const information - CDM - Kimberley Nersery
6. Roofing Specification - Kimberley Nursery
7. Community Benefits
Appendix H - Kimberly Nursery Conversion - draft JCT (MW 2016)

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  07 - 04 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
DateManylion
15/04/21 14:08ADDED FILE: Revised tender docs

Revised drawings and survey info
Prif Gyswllt: Anthony.morris@newportnorse.co.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45214000Construction work for buildings relating to education and researchBuilding construction work

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1021Sir Fynwy a Chasnewydd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please click the Cofnodwch eich diddordeb nawrbutton at the top of the page.

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
07/04/211. Invitation to Tender - Kimberley NurseryInvitation1.48 MB17
07/04/212. Arch - Design drawings - Kimberley NurseryConstruction drawings43.76 MB12
07/04/213. Civil and Structural - Kimberley NurseryCivils and Structural4.41 MB6
07/04/214. MEP - Kimberley NurseryM&E information11.75 MB7
07/04/215. Pre-const information - CDM - Kimberley NerseryCDM information4.29 MB10
07/04/216. Roofing Specification - Kimberley NurseryRoof covering spec3.89 MB4
07/04/217. Community BenefitsCommunity benefit statement177.08 KB5
07/04/21Appendix H - Kimberly Nursery Conversion - draft JCT (MW 2016)Appendix H - draft JCT doc1017.90 KB8
15/04/21Kimberley -Additional and Revised tender Docs -15-04-21Revised drawings and survey info14.90 MB8

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru