Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: ICAN Mental Health Support Communication Material & branding
Cyhoeddwyd gan: NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)
Dyddiad Cyhoeddi: 08/04/21
Dyddiad Cau: 21/04/21
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: This invitation to quotation is for the procurement of services for the completion of a Brand Communication material, bilingual (Welsh and English) design assets for web use, promotion and associated materials including a poster and a patient leaflet, and the design and delivery of a communications campaign for the ICAN Hubs.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SUPPLIES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)

Procurement Services , Alder House Alder Court , St. Asaph Business Park ,

St. Asaph

LL17 0JL

UK

Ian Jones

+44 1745366813

ian.r.jones@wales.nhs.uk

http://nwssp.nhs.wales/ourservices/procurement-services/
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)

Procurement Services , Alder House Alder Court , St. Asaph Business Park ,

St. Asaph

LL17 0JL

UK

Ian Jones

+44 1745366813

ian.r.jones@wales.nhs.uk

http://nwssp.nhs.wales/ourservices/procurement-services/

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)

Procurement Services , Alder House Alder Court , St. Asaph Business Park ,

St. Asaph

LL17 0JL

UK

Ian Jones

+44 1745366813

ian.r.jones@wales.nhs.uk

http://nwssp.nhs.wales/ourservices/procurement-services/

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

ICAN Mental Health Support Communication Material & branding

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

This invitation to quotation is for the procurement of services for the completion of a Brand Communication material, bilingual (Welsh and English) design assets for web use, promotion and associated materials including a poster and a patient leaflet, and the design and delivery of a communications campaign for the ICAN Hubs.

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=109644

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

22900000 Miscellaneous printed matter
79000000 Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1023 Flintshire and Wrexham

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

Q.5086

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     21 - 04 - 2021  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   03 - 05 - 2021

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:109644)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia bidding.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  08 - 04 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: ian.r.jones@wales.nhs.uk
Cyswllt Gweinyddol: ian.r.jones@wales.nhs.uk
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: ian.r.jones@wales.nhs.uk

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79000000Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and securityOther Services
22900000Miscellaneous printed matterPrinted matter and related products

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1013Conwy a Sir Ddinbych
1012Gwynedd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru