Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Newport Transporter Bridge Consultancy Evaluation Activities
Cyhoeddwyd gan: Newport City Council
Dyddiad Cyhoeddi: 08/04/21
Dyddiad Cau: 30/04/21
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Newport City Council seeks to appoint a consultant to develop a monitoring and evaluation framework and write the Evaluation Plan for the delivery phase of its project to restore Newport Transporter Bridge and create a new Visitor Centre.
The delivery phase will run from April 2021 until the conclusion of the project in March 2025, with the Museum opening in the spring of 2023. The role of the consultant will be to co-ordinate the evaluation of the activity and interpretation aspects of the project and write the final Evaluation Plan in keeping to NLHF evaluation guidance. Staff and volunteers will carry out the actual collection of evaluation data during the delivery phase.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Newport City Council

Civic Centre,

Newport

NP20 4UR

UK

Andrew Rees

+44 1633656656


www.newport.gov.uk
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Newport City Council

Civic Centre,

Newport

NP20 4UR

UK


+44 1633656656


www.newport.gov.uk

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Newport City Council

Civic Centre,

Newport

NP20 4UR

UK


+44 1633656656


www.newport.gov.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Newport Transporter Bridge Consultancy Evaluation Activities

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Newport City Council seeks to appoint a consultant to develop a monitoring and evaluation framework and write the Evaluation Plan for the delivery phase of its project to restore Newport Transporter Bridge and create a new Visitor Centre.

The delivery phase will run from April 2021 until the conclusion of the project in March 2025, with the Museum opening in the spring of 2023. The role of the consultant will be to co-ordinate the evaluation of the activity and interpretation aspects of the project and write the final Evaluation Plan in keeping to NLHF evaluation guidance. Staff and volunteers will carry out the actual collection of evaluation data during the delivery phase.

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=109629

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

72224000 Project management consultancy services
1021 Monmouthshire and Newport

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

20,000

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

N/A

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

ITT 86763

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     30 - 04 - 2021  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   24 - 05 - 2021

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

1. Register your company on the etenderwales portal (this is only required once)

- Browse to the eSourcing Portal: www.etenderwales.bravosolution.co.uk

- Click the “Suppliers register here” link

- Agree to the terms and conditions and click “continue”

- Enter your correct business and user details

- Note the username you chose and click “Save” when complete

- You will shortly receive an email with your unique password (please keep this secure)

2. Express an Interest in the Project

- Login to the portal with the username/password

- Click the “ITTs Open to All Suppliers” link. (These are Pre-Qualification Questionnaires open to any registered supplier)

- Click on the relevant ITT (itt_86763) available from 8th April 2021 to access the content.

- Click the “Express Interest” button in the “Actions” box on the page.

- This will move the ITT into your “My ITTs” page. (This is a secure area reserved for your projects only)

- Click on the ITT code to access the content

3. Responding to the tender

- You can now choose to “Create Response” or “Decline to Respond” (please give a reason if declining)

- You can now use the ‘Messages’ function to communicate with the buyer and seek any clarification

- Note the deadline for completion, then follow the onscreen instructions to complete the ITT.

- There may be a mixture of online & offline actions for you to perform (there is detailed online help available)

If you require any further assistance use the online help, or the BravoSolution help desk is available Mon – Fri (8am – 6pm) on:

- email: help@bravosolution.co.uk

- Phone: 0800 368 4850

The buyer considers that this contract is suitable for consortia bidding.

(WA Ref:109629)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia bidding.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  08 - 04 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
72224000Project management consultancy servicesSystems and technical consultancy services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1021Sir Fynwy a Chasnewydd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru