Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Newport Transporter Bridge Consultancy Capital Project
Cyhoeddwyd gan: Newport City Council
Dyddiad Cyhoeddi: 08/04/21
Dyddiad Cau: 30/04/21
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Newport City Council seeks to appoint a consultant to develop a monitoring and evaluation framework for the capital programme, undertake the evaluation and write the Evaluation Plan for the delivery phase of its project to restore Newport Transporter Bridge and create a new Visitor Centre.
The delivery phase will run from April 2021 until the conclusion of the project in March 2025, with the Museum opening in the spring of 2023.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Newport City Council

Commercial, Civic Centre,

Newport

NP20 4UR

UK

Andrew Rees

+44 1633656656


www.newport.gov.uk
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Newport City Council


Newport

NP204UK

UK

Civic Centre

+44 1633656656


www.newport.gov.uk

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Newport City Council

Civic Centre,

Newport

NP20 4UR

UK


+44 1633656656


www.newport.gov.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Newport Transporter Bridge Consultancy Capital Project

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Newport City Council seeks to appoint a consultant to develop a monitoring and evaluation framework for the capital programme, undertake the evaluation and write the Evaluation Plan for the delivery phase of its project to restore Newport Transporter Bridge and create a new Visitor Centre.

The delivery phase will run from April 2021 until the conclusion of the project in March 2025, with the Museum opening in the spring of 2023.

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=109621

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

72224000 Project management consultancy services
1021 Monmouthshire and Newport

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

£20k

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

N/A

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

ITT 86761

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     30 - 04 - 2021  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   24 - 05 - 2021

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

1. Register your company on the etenderwales portal (this is only required once)

- Browse to the eSourcing Portal: www.etenderwales.bravosolution.co.uk

- Click the “Suppliers register here” link

- Agree to the terms and conditions and click “continue”

- Enter your correct business and user details

- Note the username you chose and click “Save” when complete

- You will shortly receive an email with your unique password (please keep this secure)

2. Express an Interest in the Project

- Login to the portal with the username/password

- Click the “ITTs Open to All Suppliers” link. (These are Pre-Qualification Questionnaires open to any registered supplier)

- Click on the relevant ITT (itt_86761) available from 8th April 2021 to access the content.

- Click the “Express Interest” button in the “Actions” box on the page.

- This will move the ITT into your “My ITTs” page. (This is a secure area reserved for your projects only)

- Click on the ITT code to access the content

3. Responding to the tender

- You can now choose to “Create Response” or “Decline to Respond” (please give a reason if declining)

- You can now use the ‘Messages’ function to communicate with the buyer and seek any clarification

- Note the deadline for completion, then follow the onscreen instructions to complete the ITT.

- There may be a mixture of online & offline actions for you to perform (there is detailed online help available)

If you require any further assistance use the online help, or the BravoSolution help desk is available Mon – Fri (8am – 6pm) on:

- email: help@bravosolution.co.uk

- Phone: 0800 368 4850

(WA Ref:109621)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia bidding.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  08 - 04 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
72224000Project management consultancy servicesSystems and technical consultancy services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1021Sir Fynwy a Chasnewydd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru