Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Evaluation of an SMS Project: Our River Wellbeing
Cyhoeddwyd gan: North Wales Wildlife Trust
Dyddiad Cyhoeddi: 08/04/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: PROJECT EVALUATION TENDER
The North Wales Wildlife Trust wishes to appoint an independent, professional external evaluator to assess how the Our River Wellbeing SMS Project has performed against its forecast objectives and outputs; and to learn any lessons for future application. Overall, the successful evaluating organisation will be required to support the project in gathering evidence so that the evaluating organisation can produce an Evaluation Report at the end of the project. The following are proposed:
• Evaluate the effectiveness of achieving key objectives, outcomes and indicative targets.
• Evaluate the effectiveness of delivering environmental & socio-economic benefits.
• Evaluate the effectiveness of partnership working.
• Undertake periodic reviews and produce a final report.
The evaluator will be required to:
• Assess the project’s delivery of aims, objectives, outcomes and indicators, and develop a methodology for the collation of quantitative and qualitative data that is achievable within the budget and the timeframe available (Apr 2021 - Mar 2022).
• Brief staff, partners and volunteers on the delivery of evaluation using the proposed methodology.
• Assist in the gathering of data by a range of methods as appropriate such as face to face meetings and interviews and/or running workshops, focus groups and similar with stakeholders.
• Ensure that project staff are made aware at timely and regular intervals of the actions to be undertaken to gather the data required and provide advice on methodologies.
• Link the project outcomes with the Welsh Government’s emerging key challenges, emerging national priority areas for action and goals of the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015.
This project has received funding through the Welsh Government Rural Communities - Rural Development Programme 2014-2020 – Sustainable Management Scheme which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government.
Please provide tenders in the region of £16,000 (excl. VAT)

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


North Wales Wildlife Trust

Llys Garth, Garth Road,

BANGOR

LL57 2RT

UK

Adrian Jones

+44 7949608486


www.northwaleswildlifetrust.org.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Evaluation of an SMS Project: Our River Wellbeing

2.2

Disgrifiad o'r contract

PROJECT EVALUATION TENDER

The North Wales Wildlife Trust wishes to appoint an independent, professional external evaluator to assess how the Our River Wellbeing SMS Project has performed against its forecast objectives and outputs; and to learn any lessons for future application. Overall, the successful evaluating organisation will be required to support the project in gathering evidence so that the evaluating organisation can produce an Evaluation Report at the end of the project. The following are proposed:

• Evaluate the effectiveness of achieving key objectives, outcomes and indicative targets.

• Evaluate the effectiveness of delivering environmental & socio-economic benefits.

• Evaluate the effectiveness of partnership working.

• Undertake periodic reviews and produce a final report.

The evaluator will be required to:

• Assess the project’s delivery of aims, objectives, outcomes and indicators, and develop a methodology for the collation of quantitative and qualitative data that is achievable within the budget and the timeframe available (Apr 2021 - Mar 2022).

• Brief staff, partners and volunteers on the delivery of evaluation using the proposed methodology.

• Assist in the gathering of data by a range of methods as appropriate such as face to face meetings and interviews and/or running workshops, focus groups and similar with stakeholders.

• Ensure that project staff are made aware at timely and regular intervals of the actions to be undertaken to gather the data required and provide advice on methodologies.

• Link the project outcomes with the Welsh Government’s emerging key challenges, emerging national priority areas for action and goals of the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015.

This project has received funding through the Welsh Government Rural Communities - Rural Development Programme 2014-2020 – Sustainable Management Scheme which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government.

Please provide tenders in the region of £16,000 (excl. VAT)

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

79000000 Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
1013 Conwy and Denbighshire
1023 Flintshire and Wrexham

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

14000 GBP

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Bro Partnership

Ty Penyrheol, Penyrheol,

Treoes

CF55DH

UK
www.bro.cymru

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  31 - 03 - 2021

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

7

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:109648)

Relates to the following project/programme financed by EU Community Funds: Sustainable Management Scheme ( ERDF )

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  08 - 04 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79000000Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and securityOther Services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1013Conwy a Sir Ddinbych
1023Sir y Fflint a Wrecsam

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
JAN357325: Evaluation of an SMS Project: Our River Wellbeing
Dyddiad Cyhoeddi: 19/01/21
Dyddiad Cau: 26/02/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: North Wales Wildlife Trust
APR362031: Evaluation of an SMS Project: Our River Wellbeing
Dyddiad Cyhoeddi: 08/04/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: North Wales Wildlife Trust

Copyright © GwerthwchiGymru