Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Bryngarw House Bedroom Interior Design and Furniture Supply
Cyhoeddwyd gan: Awen Cultural Trust
Dyddiad Cyhoeddi: 08/04/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Design of bedrooms and supply of furniture.
Our vision is to develop Bryngarw House into a luxury Welsh brand and to become a high-end destination for both the visitor and corporate markets.
To achieve the vision, we know need to invest in our bedroom accommodation. Whilst the rooms have benefited from incremental improvements over the past few years (redecoration, soft furnishings, some new carpets), most rooms need major improvement. We want to upgrade the standard of the rooms, making the most of any original features whilst furnishing them to a standard befitting of a 4-star boutique hotel. In this phase we are looking to refurbish 9 of our bedrooms with the potential to complete a further 9 bedrooms later in 2021.

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SUPPLIES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Awen Cultural Trust

Stable Offices, Bryngarw House Brynmenyn, Brynmenyn,

Bridgend

CF32 8UU

UK

Bryngarw House

+44 1656725155

sam.mullan@awen-wales.com

http://www.awen-wales.com

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Bryngarw House Bedroom Interior Design and Furniture Supply

2.2

Disgrifiad o'r contract

Design of bedrooms and supply of furniture.

Our vision is to develop Bryngarw House into a luxury Welsh brand and to become a high-end destination for both the visitor and corporate markets.

To achieve the vision, we know need to invest in our bedroom accommodation. Whilst the rooms have benefited from incremental improvements over the past few years (redecoration, soft furnishings, some new carpets), most rooms need major improvement. We want to upgrade the standard of the rooms, making the most of any original features whilst furnishing them to a standard befitting of a 4-star boutique hotel. In this phase we are looking to refurbish 9 of our bedrooms with the potential to complete a further 9 bedrooms later in 2021.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

44000000 Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
1017 Bridgend and Neath Port Talbot

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Momentum Contract Furniture Ltd

Momentum Contract Furniture Ltd, 31, Charles Street ,

Cardiff

CF102GA

UK
www.momentumcardiff.com

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  26 - 03 - 2021

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

3

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:109556)

Relates to the following project/programme financed by EU Community Funds: Bryngarw House room improvements with Awen

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  08 - 04 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: sam.mullan@awen-wales.com
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
71000000Architectural, construction, engineering and inspection servicesConstruction and Real Estate
44000000Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatusMaterials and Products

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
MAR360370: Bryngarw House Bedroom Interior Design and Furniture Supply
Dyddiad Cyhoeddi: 10/03/21
Dyddiad Cau: 22/03/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Awen Cultural Trust
APR362034: Bryngarw House Bedroom Interior Design and Furniture Supply
Dyddiad Cyhoeddi: 08/04/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Awen Cultural Trust

Copyright © GwerthwchiGymru