Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: THE REDEVELOPMENT OF THE POST ROOM FACILITIES
Cyhoeddwyd gan: The National Library of Wales
Dyddiad Cyhoeddi: 08/04/21
Dyddiad Cau: 15/04/21
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: The Library are seeking to appoint an architect to lead a design team for the services through from RIBA Stage 1 to Stage 6, with appointment of Stage 5+6 dependent on gaining planning and listed building consent and final funding.
It is envisaged that the team should include the following consultants:
• Architect & Design Team Lead – to include Conservation Architect
• Contract Administration
• Quantity Surveyor
• Mechanical and Electrical Design Engineer
• Structural Engineer
• Principal Designer

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


The National Library of Wales

Estates and Supplementary Services, Penglais, Aberystwyth,

Ceredigion

SY23 3BU

UK

Mr Mark Stevens

+44 1970632800

mds@llgc.org.uk

+44 1970615709
www.llgc.org.uk
www.sell2wales.gov.wales
www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


The National Library of Wales

Estates and Supplementary Services, Penglais, Aberystwyth,

Ceredigion

SY23 3BU

UK

Mr Mark Stevens

+44 1970632800

mds@llgc.org.uk

+44 1970615709
www.llgc.org.uk

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


The National Library of Wales

Estates and Supplementary Services, Penglais, Aberystwyth,

Ceredigion

SY23 3BU

UK

Mr Mark Stevens

+44 1970632800

mds@llgc.org.uk

+44 1970615709
www.llgc.org.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

THE REDEVELOPMENT OF THE POST ROOM FACILITIES

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

The Library are seeking to appoint an architect to lead a design team for the services through from RIBA Stage 1 to Stage 6, with appointment of Stage 5+6 dependent on gaining planning and listed building consent and final funding.

It is envisaged that the team should include the following consultants:

• Architect & Design Team Lead – to include Conservation Architect

• Contract Administration

• Quantity Surveyor

• Mechanical and Electrical Design Engineer

• Structural Engineer

• Principal Designer

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=109660.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

£500,000.00

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Tenders shall be submitted in accordance with the instructions within document A. Any tender not complying with these instructions in any way may be rejected by the Library whose decision in the matter will be final.

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Dau gam - Rhaid i ymgeiswyr basio gweithdrefn ddewis yn gyntaf cyn cael eu gwahodd i dendro neu negodi.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

BP609

4.3

Terfynau AmserDyddiad Cau ar gyfer ceisiadau i gymryd rhan
     15 - 04 - 2021  Amser   12:00

Anfon gwahoddiadau i dendro   15 - 04 - 2021

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   12 - 05 - 2021

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:109660)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

609 Document A Tender Instruction
609 Document B Project Information
GA-100 Lower Ground Floor
GA-101 Main Ground Floor
GA-102 1st Floor
Highlighted Area for New Post Room, Offices and Stroage
Highlighted Area for New Post Room, Offices and Stroage
WIN_20210407_12_45_34_Pro
WIN_20210407_12_46_15_Pro
WIN_20210407_12_46_31_Pro
WIN_20210407_12_46_56_Pro
WIN_20210407_12_47_05_Pro
WIN_20210407_12_47_46_Pro
WIN_20210407_12_50_20_Pro
WIN_20210407_12_50_49_Pro
WIN_20210407_12_51_27_Pro
WIN_20210407_12_51_59_Pro
WIN_20210407_12_52_18_Pro
WIN_20210407_12_52_29_Pro
WIN_20210407_12_53_05_Pro
609 Document C Quality Submission
609 Doc D Commercial
National Library of Wales Standard Terms and Conditions March 2019 CYMRAEG
National Library of Wales Standard Terms and Conditions March 2019
Code of Conduct for Contractors NLW

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  08 - 04 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: mds@llgc.org.uk
Cyswllt Gweinyddol: mds@llgc.org.uk
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: mds@llgc.org.uk

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
71000000Architectural, construction, engineering and inspection servicesConstruction and Real Estate

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please select the individual file names below.

Alternatively, you can download all current documents (Zip File)

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
08/04/21 609 Document A Tender Instruction Doc A10.48 MB30
08/04/21 609 Document B Project Information Doc B79.18 KB22
08/04/21 GA-100 Lower Ground Floor Doc B520.82 KB21
08/04/21 GA-101 Main Ground Floor Doc B583.10 KB20
08/04/21 GA-102 1st Floor Doc B391.59 KB18
08/04/21 Highlighted Area for New Post Room, Offices and Stroage Doc B192.62 KB24
08/04/21 Highlighted Area for New Post Room, Offices and Stroage Doc B163.25 KB21
08/04/21 WIN_20210407_12_45_34_Pro Doc B3.10 MB20
08/04/21 WIN_20210407_12_46_15_Pro Doc B1.48 MB18
08/04/21 WIN_20210407_12_46_31_Pro Doc B1.87 MB17
08/04/21 WIN_20210407_12_46_56_Pro Doc B2.60 MB16
08/04/21 WIN_20210407_12_47_05_Pro Doc B1.76 MB16
08/04/21 WIN_20210407_12_47_46_Pro Doc B2.62 MB16
08/04/21 WIN_20210407_12_50_20_Pro Doc B2.61 MB16
08/04/21 WIN_20210407_12_50_49_Pro Doc B2.44 MB16
08/04/21 WIN_20210407_12_51_27_Pro Doc B2.74 MB16
08/04/21 WIN_20210407_12_51_59_Pro Doc B2.68 MB16
08/04/21 WIN_20210407_12_52_18_Pro Doc B1.95 MB16
08/04/21 WIN_20210407_12_52_29_Pro Doc B2.11 MB15
08/04/21 WIN_20210407_12_53_05_Pro Doc B3.14 MB15
08/04/21 609 Document C Quality Submission Doc C10.47 MB20
08/04/21 609 Doc D Commercial Doc D10.47 MB19
08/04/21 National Library of Wales Standard Terms and Conditions March 2019 CYMRAEG Doc E91.20 KB16
08/04/21 National Library of Wales Standard Terms and Conditions March 2019 Doc E77.73 KB16
08/04/21 Code of Conduct for Contractors NLW Doc F21.38 KB15

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru