Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Supply & Delivery of Cleaning / Janitorial Materials
Cyhoeddwyd gan: Hafod Housing Association
Dyddiad Cyhoeddi: 08/04/21
Dyddiad Cau: 10/05/21
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Hafod are seeking to appoint a suitable contactor to supply and distribute cleaning materials and janitorial supplies to approximately 21 Hafod end-user facilities in the South Wales region, covering circa 96 sites.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SUPPLIES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Hafod Housing Association

St Hilary Court, Copthorne Way, Culverhouse Cross,

CARDIFF

CF5 6ES

UK

Briony Phillips

+44 2920675823


+44 2920672499

www.sell2wales.gov.wales
www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Hafod Housing Association

St Hilary Court, Copthorne Way, Culverhouse Cross,

CARDIFF

CF5 6ES

UK


+44 2920675823


+44 2920672499

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Hafod Housing Association

St Hilary Court, Copthorne Way, Culverhouse Cross,

CARDIFF

CF5 6ES

UK


+44 2920675823


+44 2920672499

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Supply & Delivery of Cleaning / Janitorial Materials

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Hafod are seeking to appoint a suitable contactor to supply and distribute cleaning materials and janitorial supplies to approximately 21 Hafod end-user facilities in the South Wales region, covering circa 96 sites.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=109666.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

18935000 Laundry bags
39000000 Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products
39291000 Laundry supplies
39525800 Cleaning cloths
39800000 Cleaning and polishing products
39812100 Floor polishes
39830000 Cleaning products
39831000 Washing preparations
39832000 Dishwashing products
39832100 Dishwashing powder
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

The contract duration will be a 5 year term, with an initial 3 year term and an option to extend, at Hafod’s sole discretion, by a further 2 year period based on supplier performance and external factors.

The estimated overall value of the contract over its full 5 year term is £900,000. Please note this is an approximate only and the contract value may vary depending on the requirements of each sites purchasing.

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     10 - 05 - 2021  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   01 - 06 - 2021

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

In order to be considered for this tender, please complete Appendices B, C, D and E and place your submission via the Sell2Wales portal by the provided deadline.

(WA Ref:109666)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

ITT - Cleaning Materials
Appendix A - Specification_Supply of Cleaning Materials
Appendix B - SQ_Cleaning Materials
Appendix C - SOR_Cleaning Materials
Appendix D - Quality Response_Cleaning Materials
Appendix E -FoT_Cleaning Materials
Appendix F - Site List
Schedule 1_Contract Management Reporting
Schedule 2_Performance Regime

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  08 - 04 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
DateManylion
16/04/21 13:17REPLACED FILE: Appendix C - SOR_Cleaning Materials

Amendment made to item 4.5's Volume - Cell C51
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
39800000Cleaning and polishing productsFurniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products
39525800Cleaning clothsMiscellaneous manufactured textile articles
39830000Cleaning productsCleaning and polishing products
39832100Dishwashing powderDishwashing products
39832000Dishwashing productsCleaning products
39812100Floor polishesPolishes and creams
39000000Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning productsTechnology and Equipment
18935000Laundry bagsSacks and bags
39291000Laundry suppliesMiscellaneous furnishing
39831000Washing preparationsCleaning products

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1021Sir Fynwy a Chasnewydd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please click the Cofnodwch eich diddordeb nawrbutton at the top of the page.

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
08/04/21ITT - Cleaning MaterialsInvitation to Tender280.62 KB43
08/04/21Appendix A - Specification_Supply of Cleaning MaterialsAppendix A - Spec279.19 KB43
08/04/21Appendix B - SQ_Cleaning MaterialsAppendix B - Selection Questionnaire84.94 KB43
08/04/21Appendix D - Quality Response_Cleaning MaterialsAppendix D - Quality Response73.25 KB27
08/04/21Appendix E -FoT_Cleaning MaterialsAppendix E - Form of Tender64.32 KB29
08/04/21Appendix F - Site ListAppendix F - Site List10.99 KB29
08/04/21Schedule 1_Contract Management ReportingSchedule 1 - Contract Management Reporting20.73 KB23
08/04/21Schedule 2_Performance RegimeSchedule 2 - Performance Regime20.80 KB24
16/04/21Appendix C - SOR_Cleaning MaterialsAmendment made to item 4.5's Volume - Cell C51103.71 KB7

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
CrëwydEnwDisgrifiadMaint
08/04/21Appendix C - SOR_Cleaning MaterialsAppendix C - Schedule of Rates103.70 KB

Copyright © GwerthwchiGymru