Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: T.4415 - Regional Support Services Gypsies and Travellers
Cyhoeddwyd gan: Torfaen County Borough Council
Dyddiad Cyhoeddi: 08/04/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: SF03 Hysbysiad Dyfarnu Contract - Cyflenwr(wyr) Llwyddiannus
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: We are seeking to commission Housing Related Support Services for the following client group:
- Gypsy and Traveller Regional Support Service (Torfaen County Borough Council, Newport City Council and Blaenau Gwent County Borough Council)
CPV: 85320000, 75200000, 98000000, 79510000, 85312300, 85300000, 98133100.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Torfaen County Borough Council

Civic Centre

Pontypool

NP4 6YB

UK

Person cyswllt: Sophie Slade

Ffôn: +44 1495742983

E-bost: sophie.slade@torfaen.gov.uk

NUTS: UKL16

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.torfaen.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: http://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0498

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

T.4415 - Regional Support Services Gypsies and Travellers

Cyfeirnod: T.4415

II.1.2) Prif god CPV

85320000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

We are seeking to commission Housing Related Support Services for the following client group:

- Gypsy and Traveller Regional Support Service (Torfaen County Borough Council, Newport City Council and Blaenau Gwent County Borough Council)

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 576 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

75200000

98000000

79510000

85312300

85300000

98133100

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL16


Prif safle neu fan cyflawni:

Torfaen

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Housing Support Grant Programme in Torfaen provides sorely needed assistance to the most vulnerable people in our communities. Funded through the Welsh Government’s Housing Support Grant and managed by Torfaen County Borough Council the programme funds a range of Housing Related Support services to meet the needs of our communities.

We are seeking to commission Housing Related Support Services for the following client group:

- Gypsy and Traveller Regional Support Service (Torfaen County Borough Council, Newport City Council and Blaenau Gwent County Borough Council)

The annual maximum value assigned to the contract will be: 72,000 GBP per annum

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: CLEAR UNDERSTANDING OF DELIVERING THE REQUIREMENTS / Pwysoliad: 25%

Maes prawf ansawdd: PREVIOUS PROJECT EXPERIENCE / Pwysoliad: 25%

Maes prawf ansawdd: PROJECT START CAPABILITIES / Pwysoliad: 20%

Maes prawf ansawdd: INTERVIEW / Pwysoliad: 30%

Price / Pwysoliad:  80%

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2021/S 000-000451

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: T.4415

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

06/04/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 2

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 2

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 2

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Gypsies and Travellers Wales

Trowbridge Community Centre, Caernarvon Way

Cardiff

CF31RU

UK

Ffôn: +44 7931727769

E-bost: jasmin.jones@gtwales.org.uk

NUTS: UKL22

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 576 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

(WA Ref:109669)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

The High Court

Royal Courts Of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

08/04/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: sophie.slade@torfaen.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
98133100Civic betterment and community facility support servicesServices furnished by social membership organisations
85312300Guidance and counselling servicesSocial work services without accommodation
98000000Other community, social and personal servicesOther Services
75200000Provision of services to the communityAdministration, defence and social security services
85320000Social servicesSocial work and related services
85300000Social work and related servicesHealth and social work services
79510000Telephone-answering servicesOffice-support services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1021Sir Fynwy a Chasnewydd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
JAN356824: T.4415 - Regional Support Services Gypsies and Travellers
Dyddiad Cyhoeddi: 11/01/21
Dyddiad Cau: 15/02/21
Math o Hysbysiad: SF02 Hysbysiad Contract
Enw'r awdurdod: Torfaen County Borough Council
APR362045: T.4415 - Regional Support Services Gypsies and Travellers
Dyddiad Cyhoeddi: 08/04/21
Math o Hysbysiad: SF03 Hysbysiad Dyfarnu Contract - Cyflenwr(wyr) Llwyddiannus
Enw'r awdurdod: Torfaen County Borough Council

Copyright © GwerthwchiGymru