Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: The Provision of Maintenance and Support for Hardware and Software
Cyhoeddwyd gan: Caerphilly County Borough Council
Dyddiad Cyhoeddi: 08/04/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Caerphilly County Borough Council has undertaken a tender process for a suitably qualified and experienced supplier to provide a Hardware and Software maintenance contract. The contract award notice sets out the details of the contractor subsequently awarded the business following completion of the tender process.

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Caerphilly County Borough Council

Procurement Servicces, Penallta House, Tredomen Park, Ystrad Mynach,

Hengoed

CF82 7PG

UK

Becky Gurmin

+44 1443863159

gurmir@caerphilly.gov.uk

+44 1443863167
www.caerphilly.gov.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

The Provision of Maintenance and Support for Hardware and Software

2.2

Disgrifiad o'r contract

Caerphilly County Borough Council has undertaken a tender process for a suitably qualified and experienced supplier to provide a Hardware and Software maintenance contract. The contract award notice sets out the details of the contractor subsequently awarded the business following completion of the tender process.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

50312600 Maintenance and repair of information technology equipment
50312610 Maintenance of information technology equipment
72267100 Maintenance of information technology software
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

31872.04 GBP

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Park Place Technologies

6 Mitre Passage, 7Th Floor,

London

SE100ER

UK
www.parkplacetechnologies.com

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

CCBC/PS2028/21/RG

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  26 - 02 - 2021

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

1

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:109626)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  08 - 04 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: gurmir@caerphilly.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
50312600Maintenance and repair of information technology equipmentMaintenance and repair of computer equipment
50312610Maintenance of information technology equipmentMaintenance and repair of computer equipment
72267100Maintenance of information technology softwareSoftware maintenance and repair services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
FEB358220: The Provision of Maintenance and Support for Hardware and Software
Dyddiad Cyhoeddi: 02/02/21
Dyddiad Cau: 12/02/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Caerphilly County Borough Council
APR362047: The Provision of Maintenance and Support for Hardware and Software
Dyddiad Cyhoeddi: 08/04/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Caerphilly County Borough Council

Copyright © GwerthwchiGymru