Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: External Audit Tender for Housing Association 2021
Cyhoeddwyd gan: Taff Housing Association
Dyddiad Cyhoeddi: 08/04/21
Dyddiad Cau: 04/05/21
Amser Cau: 17:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: The primary requirement of Taff Housing Association is for the External Auditors to report on the truth and fairness of the financial statements of the organisation. The firm must be proficient in Statement of Recommended Practise (SORP) for Housing Associations and International Financial Reporting Standards (IFRS) and will be expected to demonstrate knowledge of Welsh regulation requirements.
The External Auditor will also be required to report to the Board of Management on whether, in their opinion, the Association has maintained a satisfactory system of control over its transactions.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Taff Housing Association

Governance, Alexandra House, 307-315 Cowbridge Road East,

Canton, Cardiff

CF5 1JD

UK

Amanda Jones

+44 2920259165

amanda.jones@taffhousing.co.uk


www.sell2wales.gov.wales
www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Taff Housing Association

Governance, Alexandra House, 307-315 Cowbridge Road East,

Canton, Cardiff

CF5 1JD

UK

Amanda Jones

+44 2920259165

amanda.jones@taffhousing.co.uk

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Taff Housing Association

Governance, Alexandra House, 307-315 Cowbridge Road East,

Canton, Cardiff

CF5 1JD

UK

Amanda Jones

+44 2920259165

amanda.jones@taffhousing.co.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

External Audit Tender for Housing Association 2021

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

The primary requirement of Taff Housing Association is for the External Auditors to report on the truth and fairness of the financial statements of the organisation. The firm must be proficient in Statement of Recommended Practise (SORP) for Housing Associations and International Financial Reporting Standards (IFRS) and will be expected to demonstrate knowledge of Welsh regulation requirements.

The External Auditor will also be required to report to the Board of Management on whether, in their opinion, the Association has maintained a satisfactory system of control over its transactions.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=109593.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

79212300 Statutory audit services
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

Annual audit for a minimum of 3 years.

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

The external audit of the Association must be undertaken by an accounting firm whose principal is a member of an accredited professional body related to the audit profession that is affiliated with a body such as the Charter and Certified Accountant Board. The principal or supervisor assigned on the engagement must be proficient in relevant housing legislation.

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     04 - 05 - 2021  Amser   17:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   01 - 07 - 2021

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

The initial selection process will be followed by interview with members of the audit & risk committee. They will then form a recommendation to the main board for approval.

(WA Ref:109593)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

taff-housing-association-interim-regulatory-judgement
Financial-Statements-2020
Invitation to Tender External Audit 2021

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  08 - 04 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: amanda.jones@taffhousing.co.uk
Cyswllt Gweinyddol: amanda.jones@taffhousing.co.uk
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: amanda.jones@taffhousing.co.uk

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79212300Statutory audit servicesAuditing services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1022Caerdydd a Bro Morgannwg

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please click the Cofnodwch eich diddordeb nawrbutton at the top of the page.

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
08/04/21taff-housing-association-interim-regulatory-judgementWG Regulatory Judgement March 202184.26 KB6
08/04/21Financial-Statements-2020Financial Statements 2020446.52 KB5
08/04/21Invitation to Tender External Audit 2021Tender Documentation233.33 KB8

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru