Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: CP1185-15 Provision of Passenger Transport Dynamic Purchasing System
Cyhoeddwyd gan: Devon County Council
Dyddiad Cyhoeddi: 16/04/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

PCV Contracted transport (including option for provision of Contractor Escorts).

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Devon County Council

County Hall, Matford Lane Offices, Topsham Road

Exeter

EX2 4QD

UK

Person cyswllt: Mr Tim Hamblin

Ffôn: +44 1392383000

E-bost: tim.hamblin@devon.gov.uk

NUTS: UKK4

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.devon.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: http://www.supplyingthesouthwest.org.uk/

I.1) Enw a chyfeiriad

Torbay Council

Town Hall, Castle Circus

Torquay

TQ1 3DR

UK

E-bost: procurement.team@torbay.gov.uk

NUTS: UKK4

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.torbay.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://supplyingthesouthwest.org.uk/

I.1) Enw a chyfeiriad

South Devon and Torbay CCG

Pamona House, Oak View

Torquay

TQ2 7FF

UK

E-bost: info@southdevonandtorbayccg.nhs.uk

NUTS: UKK4

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.southdevonandtorbayccg.nhs.uk/

I.2) Caffael ar y cyd

Mae a wnelo’r contract â chaffael ar y cyd

I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

CP1185-15 Provision of Passenger Transport Dynamic Purchasing System

Cyfeirnod: DN94465

II.1.2) Prif god CPV

60000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Provision of passenger transport dynamic purchasing system:

Lot 1: PCV Contracted transport (including option for provision of Contractor Escorts);

Lot 2: Hackney/Private Hire transport (including option for provision of Contractor Escorts);

Lot 3: Driver and Escort provision;

Lot 4: Ambulance Transport to include qualified crew;

Lot 5: Public transport;

Lot 6: Other car provision (including option for provision of Contractor Escorts).

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Cynnig isaf: 100.00 GBP / Y cynnig uchaf: 50 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

PCV Contracted Transport (including Option for Provision of Contractor Escorts)

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

60000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKK4

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

PCV Contracted transport (including option for provision of Contractor Escorts).

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 0

Price / Pwysoliad:  100

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Hackney/Private Hire Transport (including Option for Provision of Contractor Escorts)

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

60000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKK4

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Hackney/private hire transport (including option for provision of Contractor Escorts).

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 0

Price / Pwysoliad:  100

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

Driver and Escort provision

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

60000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKK4

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Driver and Escort provision.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 0

Price / Pwysoliad:  100

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 4

II.2.1) Teitl

Ambulance Transport to include Qualified Crew

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

60000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKK4

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Ambulance transport to include qualified crew.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 0

Price / Pwysoliad:  100

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 5

II.2.1) Teitl

Public Transport

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

60000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKK4

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Public transport.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 0

Price / Pwysoliad:  100

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 6

II.2.1) Teitl

Other Car Provision (including Option for Provision of Contractor Escorts)

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

60000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKK4

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Other car provision (including option for provision of Contractor Escorts).

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 0

Price / Pwysoliad:  100

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn gyfyngedig

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

Sefydlwyd system brynu ddynamig

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2021/S 020-048734

Section V: Dyfarnu contract

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

31/03/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 500

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

209 Contract (Torbay) Ltd

Torquay

UK

NUTS: UKK4

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cynnig isaf: 100.00 GBP / Y cynnig uchaf: 50 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

31/03/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 500

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Jas Cars Ltd

Exeter

UK

NUTS: UKK4

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cynnig isaf: 100.00 GBP / Y cynnig uchaf: 50 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

31/03/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 500

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Linden Holdings (Devon) Ltd

Crediton

UK

NUTS: UKK4

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cynnig isaf: 100.00 GBP / Y cynnig uchaf: 50 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

31/03/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 500

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Oakleys Coaches

Plymouth

UK

NUTS: UKK4

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cynnig isaf: 100.00 GBP / Y cynnig uchaf: 50 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

31/03/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 500

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

DJ Watts Coach Travel

Brixham

UK

NUTS: UKK4

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cynnig isaf: 100.00 GBP / Y cynnig uchaf: 50 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

31/03/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 500

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Taw and Torridge Coaches Ltd

Okehampton

UK

NUTS: UKK4

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cynnig isaf: 100.00 GBP / Y cynnig uchaf: 50 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Devon County Council Legal Department

County Hall, Topsham Road

Exeter

EX2 4QD

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

12/04/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: tim.hamblin@devon.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
60000000Transport services (excl. Waste transport)Transport and Related Services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru