Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: 0017. Waste Management
Cyhoeddwyd gan: Essex Cares Ltd (ECL)
Dyddiad Cyhoeddi: 16/04/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

ECL seek to identify suitable providers of waste collection, disposal and recycling services for their Essex Equipment Service (EES) division, which is based at their single building site at Freebournes Road, Witham, Essex.

This tender is being conducted electronically through the EOECPH eSourcing Portal (Bravosolution) (www.eoecph.bravosolution.co.uk).

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Essex Cares Ltd (ECL)

06723149

A7 Seax House, Victoria Road South

Chelmsford

CM1 1QH

UK

Person cyswllt: Hazel Clink

Ffôn: +44 7552249760

E-bost: procurement@essexcares.org

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.ecl.org/

I.4) Y math o awdurdod contractio

Asiantaeth/swyddfa genedlaethol neu ffederal

I.5) Prif weithgaredd

Iechyd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

0017. Waste Management

Cyfeirnod: project_19103

II.1.2) Prif god CPV

90500000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

ECL seek to identify suitable providers of waste collection, disposal and recycling services for their Essex Equipment Service (EES) division, which is based at their single building site at Freebournes Road, Witham, Essex.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 232 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK


Prif safle neu fan cyflawni:

ECL's EEC Division based in Witham, Essex, UK CM8 3UN.

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

ECL seek to identify suitable providers of waste collection, disposal and recycling services for their Essex Equipment Service (EES) division, which is based at their single building site at Freebournes Road, Witham, Essex.

This tender is being conducted electronically through the EOECPH eSourcing Portal (Bravosolution) (www.eoecph.bravosolution.co.uk).

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents / Pwysoliad: 60 %

Price / Pwysoliad:  40 %

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2020/S 244-605922

Section V: Dyfarnu contract

Teitl: 0017. Waste Management

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

31/03/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 3

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 3

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

TLM Management Ltd

07054671

Unit 16, Heronsgate Trading Estate

Basildon

SS14 3EU

UK

Ffôn: +44 1268527773

E-bost: graham@tlmmanagement.co.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: http://tlmmanagement.co.uk/

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 232 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 232 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Essex Cares Ltd (ECL)

Seax House, Victoria Road South

Chelmsford

CM1 1QH

UK

VI.4.2) Corff sy’n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu

Essex Cares Ltd (ECL)

Seax House, Victoria Road South

Chelmsford

CM1 1QH

UK

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

Date: 2 February 2021

Local time: 12.00

Place:

ECL Head Office, Chelmsford, Essex

VI.4.4) Y gwasanaeth lle y gellir cael gwybodaeth am y weithdrefn adolygu

Essex Cares Ltd (ECL)

Seax House, Victoria Road South

Chelmsford

CM1 1QH

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

13/04/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: procurement@essexcares.org
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
90500000Refuse and waste related servicesSewage, refuse, cleaning and environmental services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru