Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Alexandra Parade Revetment
Cyhoeddwyd gan: Peterhead Port Authority
Dyddiad Cyhoeddi: 16/04/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

Pre-qualification questionnaire process to select suitable candidates for tendering.

Hysbysiad dyfarnu contract – cyfleustodau

Cyfarwyddeb 2014/25/EU - Cyfarwyddeb Cyfleustodau

Cyfarwyddeb 2014/25/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Peterhead Port Authority

Harbour Office, West Pier

Peterhead

AB42 1DW

UK

Person cyswllt: Stephen Paterson

Ffôn: +44 1779483620

E-bost: stephen.paterson@peterheadport.co.uk

NUTS: UKM50

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.peterheadport.co.uk/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA12702

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.6) Prif weithgaredd

Gweithgareddau sy’n gysylltiedig â phorthladdoedd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Alexandra Parade Revetment

Cyfeirnod: IBM0731

II.1.2) Prif god CPV

45244000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwaith

II.1.4) Disgrifiad byr

Improvement works to an existing revetment, consisting of provision and placement of rock infill, importation and placement of rock armour, and provision and placement of precast concrete armour units.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Cynnig isaf:   / Y cynnig uchaf:  

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45111212

45111200

45240000

45243000

45243510

45243200

45243500

45244000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKM50


Prif safle neu fan cyflawni:

Alexandra Parade, Peterhead, Peterhead Harbour, Aberdeenshire.

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Pre-qualification questionnaire process to select suitable candidates for tendering.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 50

Price / Pwysoliad:  50

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn gyfyngedig

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2020/S 230-568509

Section V: Dyfarnu contract

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

30/03/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

McLaughlin and Harvey

15 Trench Road, Mallusk

Newtownabbey

BT36 4TY

UK

Ffôn: +44 2890342777

Ffacs: +44 2890342236

NUTS: UKM

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

(SC Ref:650628)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Peterhead Sheriff Court

Queen Street

Peterhead

AB42 1TP

UK

Ffôn: +44 1779476676

E-bost: peterhead@scotcourts.gov.uk

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

13/04/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: stephen.paterson@peterheadport.co.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45243200Breakwater construction workCoastal-defence works
45243000Coastal-defence worksConstruction work for water projects
45240000Construction work for water projectsWorks for complete or part construction and civil engineering work
45243510Embankment worksCoastal-defence works
45244000Marine construction worksConstruction work for water projects
45111212Rock-removal workDemolition, site preparation and clearance work
45243500Sea defences construction workCoastal-defence works
45111200Site preparation and clearance workDemolition, site preparation and clearance work

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru