Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Pre-Visit COVID Communication
Cyhoeddwyd gan: Pembrokeshire County Council
Dyddiad Cyhoeddi: 16/04/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Welsh Government is gradually unlocking the visitor economy through a series of phases which will see increasing numbers of visitors to Pembrokeshire as the season progresses.
One important aspect of our approach to safe unlocking of the visitor economy is communications to visitors. There is an important strand of work, both digital communications and radio (the latter links to good weather days when high numbers of visitors are anticipated) to get key messages to visitors who are planning a visit or are en-route to Pembrokeshire. Encouraging them to avoid overcrowded areas and to respect the area they are visiting, in line with the national Visit Wales ‘Addo’ promise campaign.

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Pembrokeshire County Council

County Hall, Haverfordwest,

Pembrokeshire

SA61 1TP

UK

Donna Barker

+44 1437771814


www.pembrokeshire.gov.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Pre-Visit COVID Communication

2.2

Disgrifiad o'r contract

Welsh Government is gradually unlocking the visitor economy through a series of phases which will see increasing numbers of visitors to Pembrokeshire as the season progresses.

One important aspect of our approach to safe unlocking of the visitor economy is communications to visitors. There is an important strand of work, both digital communications and radio (the latter links to good weather days when high numbers of visitors are anticipated) to get key messages to visitors who are planning a visit or are en-route to Pembrokeshire. Encouraging them to avoid overcrowded areas and to respect the area they are visiting, in line with the national Visit Wales ‘Addo’ promise campaign.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

63513000 Tourist information services
63514000 Tourist guide services
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus


PROC/2122/016
Visit Pembrokeshire

Suite 4, Llanion Cove Offices,, Cleddau Reach,

Pembroke Dock.

SA72 6UJ

UK
5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

PROC/2122/016

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  14 - 04 - 2021

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

1

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:109894)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  16 - 04 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
63514000Tourist guide servicesTravel agency and similar services
63513000Tourist information servicesTravel agency and similar services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru