Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Roofing & EWI Works at Gaer Vale Flats
Cyhoeddwyd gan: Newport City Homes
Dyddiad Cyhoeddi: 29/04/21
Dyddiad Cau: 28/05/21
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Provision and installation of new roof, external wall insulation, replacement windows, cavity wall insulation, new footpaths and any other associated work identified.
Further details can be found on Delta (https://nch.delta-esourcing.com/respond/7MK5F6N5UQ).
Access Code - 7MK5F6N5UQ

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Newport City Homes

Nexus House, Mission Court, Lower Dock Street,

Newport

NP20 2DW

UK

Gary Snoad-Jones

+44 1633381111


www.newportcityhomes.com
https://nch.delta-esourcing.com/respond/7MK5F6N5UQ
https://nch.delta-esourcing.com/respond/7MK5F6N5UQ

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Roofing & EWI Works at Gaer Vale Flats

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Provision and installation of new roof, external wall insulation, replacement windows, cavity wall insulation, new footpaths and any other associated work identified.

Further details can be found on Delta (https://nch.delta-esourcing.com/respond/7MK5F6N5UQ).

Access Code - 7MK5F6N5UQ

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=110037.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45261410 Roof insulation work
45261900 Roof repair and maintenance work
45320000 Insulation work
45421132 Installation of windows
1021 Monmouthshire and Newport

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

As stipulated in the tender documents.

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     28 - 05 - 2021  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   05 - 07 - 2021

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:110037)

Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations. The Community Benefits included in this contract are:

As stipulated within the tender documents.

The buyer considers that this contract is suitable for consortia bidding.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  29 - 04 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45421132Installation of windowsJoinery work
45320000Insulation workBuilding installation work
45261410Roof insulation workErection and related works of roof frames and coverings
45261900Roof repair and maintenance workErection and related works of roof frames and coverings

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1021Sir Fynwy a Chasnewydd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
APR363175: Roofing & EWI Works at Gaer Vale Flats
Dyddiad Cyhoeddi: 29/04/21
Dyddiad Cau: 28/05/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Newport City Homes
SEP373099: Roofing & EWI Works at Gaer Vale Flats
Dyddiad Cyhoeddi: 13/09/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Newport City Homes

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Copyright © GwerthwchiGymru