Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Temporary Works for Treherbert Station
OCID: ocds-kuma6s-120443
ID yr Awdurdod: AA1027
Cyhoeddwyd gan: Alun Griffiths Contractors
Dyddiad Cyhoeddi: 11/04/22
Dyddiad Cau: 21/04/22
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Cyfle Is-gontractio
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Please see the attached design briefs for Treherbert Station, any queries or further information required please contact Tegan at tegan.lawrence@alungriffiths.co.uk

Is-gontract - Cyfle

WORKS

1 Manylion y Sefydliad Prynu

1.1

Enw a Chyfeiriad y Sefydliad Prynu


Alun Griffiths Contractors

21-23 Nevill St,, Abergavenny,,

Monmouthshire

NP7 5AA

UK

Tegan Lawrence

+44 1873857211

tegan.lawrence@alugriffiths.co.uk

1.2

Cael Dogfennaeth

The documents will be available from Sell2Wales. Please record your interest in the notice to download the documents.

1.3

Rhagor o Wybodaeth

1.4

Derbyn Dogfennau

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Temporary Works for Treherbert Station

2.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan y sefydliad prynu

N/a

2.3

Manylion y Prif Gontract

Rhif Adnabod yr Hysbysiad Cyhoeddedig:  DEC276215

Teitl:  CVL Transformation - Package 07 Stations - ITT

Sefydliad Prynu:  Keolis Amey Wales Cymru Limited

2.4

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Please see the attached design briefs for Treherbert Station, any queries or further information required please contact Tegan at tegan.lawrence@alungriffiths.co.uk

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=120443.

2.5

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

34951000 Access platforms
42415000 Forklift trucks, works trucks, railway-station platforms tractors
44212400 Piling
45262620 Supporting walls
63711000 Support services for railway transport
71336000 Engineering support services
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)

3 Gwybodaeth Weinyddol

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

3.2

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     29 - 04 - 2022  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   09 - 05 - 2022

3.3

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

4 Gwybodaeth Arall

4.1

Gwybodaeth Ychwanegol

Sub-contracting opportunities published on Sell2Wales are business-to-business transactions and are not subject to the normal public sector and EU rules regarding procurement. The Welsh Government does not accept responsibility or liability for the content, evaluation or award of sub-contracting opportunities.

(WA Ref:120443)

4.2

Dogfennaeth Ychwanegol

TW51 - Welfare foundations and stacking
TW52 - Trackside hoarding
TW53 - Haul road with gas protection
TW54 - Concrete pump platform (wideway)
TW55 - Excavation Support (New Platform foundations)
TW56 - Formwork - (New Platform Foundations)
TW57 - Crane platform (New Platform installation)
TW58 - Lifting Arrangement (Precast Platform sections)
TW59 - Excavation Support (Cleaning Platform foundations)
TW60 - Temporary service diversions protection
TW61 - Platform Loading assessment for Plant

4.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  11 - 04 - 2022

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
DateManylion
12/04/22 16:45Notice date(s) changed

The Deadline date was changed from 29/04/2022 12:00 to 21/04/2022 12:00.

Updated
Prif Gyswllt: tegan.lawrence@alugriffiths.co.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
34951000Access platformsLoadbearing equipment
71336000Engineering support servicesMiscellaneous engineering services
42415000Forklift trucks, works trucks, railway-station platforms tractorsLifting and handling equipment
44212400PilingStructural products and parts except prefabricated buildings
63711000Support services for railway transportSupport services for land transport
45262620Supporting wallsSpecial trade construction works other than roof works

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please select the individual file names below.

Alternatively, you can download all current documents (Zip File)

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
11/04/22 TW51 - Welfare foundations and stacking Welfare Foundations and Stacking2.61 MB3
11/04/22 TW52 - Trackside hoarding Trackside Hoarding3.88 MB3
11/04/22 TW53 - Haul road with gas protection Haul Road with Gas Protection11.21 MB3
11/04/22 TW54 - Concrete pump platform (wideway) Concrete Pump Platform210.66 KB3
11/04/22 TW55 - Excavation Support (New Platform foundations) Excavation Support5.08 MB3
11/04/22 TW56 - Formwork - (New Platform Foundations) Formwork4.90 MB4
11/04/22 TW57 - Crane platform (New Platform installation) Crane Platform4.73 MB4
11/04/22 TW58 - Lifting Arrangement (Precast Platform sections) Lifting Arrangement4.90 MB3
11/04/22 TW59 - Excavation Support (Cleaning Platform foundations) Excavation Support6.61 MB3
11/04/22 TW60 - Temporary service diversions protection Temporary Service Diversions Protections25.99 MB4
11/04/22 TW61 - Platform Loading assessment for Plant Platform Loading Assesment for Plant4.90 MB3

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru