Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Gontract

Places for People - Provision of Vehicle Fleet Management Services

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 28 Ebrill 2022
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 28 Ebrill 2022

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
Cyhoeddwyd gan:
Places For People
ID Awudurdod:
AA78315
Dyddiad cyhoeddi:
28 Ebrill 2022
Dyddiad Cau:
30 Mai 2022
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
AMH

Crynodeb

Description of procurement: Places for People Group (PfP) require an accurate, reliable and effective fleet management and administration service for its existing UK fleet, including cars, light commercial vehicles (LCVs), electric vehicles, accident management, daily hire, grey fleet and services supplied under the contract.

Overview of services to be supplied but not limited to:

•The management and administration to ensure compliance with all legal, routine, administrative and good practice requirements of the entire PfP fleet.

•In acceptable circumstances of owned or alternatively funded vehicles.

•A robust and efficient out of hours provision required to return business critical vehicles to operational use within a limited timescale.

•The supply and funding of contract hire vehicles, as required, with or without maintenance.

•To recommend conversion and telematic providers as and when required. There may also be a requirement to assist in the selection of appointing conversion and telematics provider(s).

•A customer structure recorded against the fleet which includes (but not limited to) drivers, operational contacts, line managers/business managers, finance contacts, codes, human resources contacts and divisional contacts etc.

•Transfer of existing leases, handover arrangements as required.

•Liaison with existing contract hire company, for example, key for key swap (vehicle transitions).

•The setting up and maintenance of PfP’s fleet records and the payment and re-billing of vehicle charges for the existing fleet.

•The provision of a PfP Drivers Helpdesk to be available 24 hour out of hour’s service.

•Management Information Reporting.

•Bill on the 1st day of month with a company payroll report.

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Places for People

4 The Pavilions

Preston

PR2 2YB

UK

Ffôn: +44 1772897200

E-bost: purchasing@placesforpeople.co.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.placesforpeople.co.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: www.placesforpeople.co.uk

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Preston:-Fleet-management%2C-repair-and-maintenance-services./7UQ89E77JQ


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-title/7UQ89E77JQ


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Tai ac amwynderau cymunedol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Places for People - Provision of Vehicle Fleet Management Services

Cyfeirnod: VFMS/JW/NJ/2022/PfP02

II.1.2) Prif god CPV

50111000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Places for People Group (PfP) require an accurate, reliable and effective fleet management and administration service for its existing UK fleet, including cars, light commercial vehicles (LCVs), electric vehicles, accident management, daily hire, grey fleet and services supplied under the contract

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 5 000 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK


Prif safle neu fan cyflawni:

UNITED KINGDOM

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Description of procurement: Places for People Group (PfP) require an accurate, reliable and effective fleet management and administration service for its existing UK fleet, including cars, light commercial vehicles (LCVs), electric vehicles, accident management, daily hire, grey fleet and services supplied under the contract.

Overview of services to be supplied but not limited to:

•The management and administration to ensure compliance with all legal, routine, administrative and good practice requirements of the entire PfP fleet.

•In acceptable circumstances of owned or alternatively funded vehicles.

•A robust and efficient out of hours provision required to return business critical vehicles to operational use within a limited timescale.

•The supply and funding of contract hire vehicles, as required, with or without maintenance.

•To recommend conversion and telematic providers as and when required. There may also be a requirement to assist in the selection of appointing conversion and telematics provider(s).

•A customer structure recorded against the fleet which includes (but not limited to) drivers, operational contacts, line managers/business managers, finance contacts, codes, human resources contacts and divisional contacts etc.

•Transfer of existing leases, handover arrangements as required.

•Liaison with existing contract hire company, for example, key for key swap (vehicle transitions).

•The setting up and maintenance of PfP’s fleet records and the payment and re-billing of vehicle charges for the existing fleet.

•The provision of a PfP Drivers Helpdesk to be available 24 hour out of hour’s service.

•Management Information Reporting.

•Bill on the 1st day of month with a company payroll report.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 5 000 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 72

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

The Contracting Authority has an option to extend the duration of the agreement by two further periods of 24 months in accordance with the terms set out in the agreement.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

Yr isafswm nifer a ragwelir: 3

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

The Contracting Authority has an option to extend the duration of the agreement by two further periods of 24 months in accordance with the terms set out in the agreement.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

To respond to this opportunity please click here: https://www.delta-esourcing.com/respond/7UQ89E77JQ

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn gyfyngedig

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 30/05/2022

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

For more information about this opportunity, please visit the Delta eSourcing portal at:

https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Preston:-Fleet-management%2C-repair-and-maintenance-services./7UQ89E77JQ

To respond to this opportunity, please click here:

https://www.delta-esourcing.com/respond/7UQ89E77JQ

GO Reference: GO-2022427-PRO-20040314

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court of England and Wales

Royal Court of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079476000

VI.4.2) Corff sy’n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu

High Court of England and Wales

Royal Court of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079476000

VI.4.4) Y gwasanaeth lle y gellir cael gwybodaeth am y weithdrefn adolygu

Cabinet Office

70 Whitehall

London

SW1A 2AS

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

27/04/2022

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
50111000 Gwasanaethau rheoli, atgyweirio a chynnal a chadw fflyd Gwasanaethau atgyweirio a chynnal a chadw cerbydau modur a chyfarpar cysylltiedig

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
100 DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
purchasing@placesforpeople.co.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.