Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Carmarthenshire Construction Professional Services Framework
OCID: ocds-kuma6s-123771
ID yr Awdurdod: AA0281
Cyhoeddwyd gan: Carmarthenshire County Council
Dyddiad Cyhoeddi: 27/04/23
Dyddiad Cau: 15/06/23
Amser Cau: 14:00
Math o Hysbysiad: SF02 Hysbysiad Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: Carmarthenshire County Council wishes to establish a new Construction Professional Services Framework and appoint suitably qualified Consultants to provide it with property-related project management and full design team services.
The Framework will consist of discipline-specific lots, namely:
- Architectural services
- Mechanical, Electrical & Plumbing (MEP) Consultancy Services
- Project Management and Cost Consultancy Services
- Property Related Structural Engineering Services
- Low Energy Consultancy Services
- Planning Consultancy Services
- Multi-Disciplinary Services
CPV: 71000000, 71000000, 71300000, 71330000, 71334000, 71333000, 71321000, 71321300, 71220000, 71000000, 71200000, 71221000, 71210000, 71222000, 71240000, 71250000, 71000000, 71300000, 71310000, 71312000, 71240000, 71000000, 71300000, 71320000, 71322100, 71322000, 71324000, 71200000, 71240000, 71242000, 71244000, 71314000, 71314200, 71314300, 71000000, 71200000, 71240000, 71300000, 71400000, 71410000, 71000000, 71500000, 71540000, 71541000, 71530000, 71200000, 71300000, 71400000.

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Carmarthenshire County Council

County Hall

Carmarthen

SA31 1JP

UK

Person cyswllt: Helen Beddow

Ffôn: +44 7525188226

E-bost: ccpsf@carmarthenshire.gov.uk

NUTS: UKL14

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.carmarthenshire.gov.wales

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0281

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk


Mae cyfathrebu electronig yn gofyn am ddefnyddio offer a dyfeisiau nad ydynt ar gael yn gyffredinol. Mae mynediad uniongyrchol anghyfgyfyngiedig a llawn i'r offer a dyfeisiau hyn yn bosibl, yn rhad ac am ddim, yn:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk


I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Carmarthenshire Construction Professional Services Framework

II.1.2) Prif god CPV

71000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Carmarthenshire County Council wishes to establish a new Construction Professional Services Framework and appoint suitably qualified Consultants to provide it with property-related project management and full design team services.

The Framework will consist of discipline-specific lots, namely:

- Architectural services

- Mechanical, Electrical & Plumbing (MEP) Consultancy Services

- Project Management and Cost Consultancy Services

- Property Related Structural Engineering Services

- Low Energy Consultancy Services

- Planning Consultancy Services

- Multi-Disciplinary Services

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 15 000 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

Gellir cyflwyno tendrau ar gyfer uchafswm nifer o 3 lotiau

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Architectural Services

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

71220000

71000000

71200000

71221000

71210000

71222000

71240000

71250000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL14

UKL17

UKL18


Prif safle neu fan cyflawni:

Carmarthenshire, although the Other Participating Bodies may commission services in Ceredigion, Neath Port Talbot, Pembrokeshire and Swansea (see VI.3).

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This lot will be for Architectural Services for commissions of all values. Up to 10 consultants to be appointed to this Lot.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 48

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Tenders may be submitted for one, or a number of Lots but there is a restriction on the combination of Lots that a Tenderer can bid for in relation to Lots 1–4 and Lot 7. Tenderers may only bid for one lot between Lots 1 and 4. If a tenderer bids for Lot 7, they cannot bid for Lots 1 to 4. Full details are provided in the tender documentation.

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Mechanical, Electrical & Plumbing Consultancy Services

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

71000000

71300000

71330000

71334000

71333000

71321000

71321300

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL14

UKL17

UKL18


Prif safle neu fan cyflawni:

Carmarthenshire, although the Other Participating Bodies may commission services in Ceredigion, Neath Port Talbot, Pembrokeshire and Swansea (see VI.3).

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This lot will be for Mechanical, Electrical and Plumbing (MEP) Consultancy Services for commissions of all values. Up to 10 consultants to be appointed to this Lot.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 48

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Tenders may be submitted for one, or a number of Lots but there is a restriction on the combination of Lots that a Tenderer can bid for in relation to Lots 1–4 and Lot 7. Tenderers may only bid for one lot between Lots 1 and 4. If a tenderer bids for Lot 7, they cannot bid for Lots 1 to 4. Full details are provided in the tender documentation.

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

Project Management & Cost Consultancy

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

71000000

71300000

71310000

71312000

71240000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL14

UKL17

UKL18


Prif safle neu fan cyflawni:

Carmarthenshire, although the Other Participating Bodies may commission services in Ceredigion, Neath Port Talbot, Pembrokeshire and Swansea (see VI.3).

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This lot is for Project Management & Cost Consultancy services for commissions of all values. Up to 10 consultants to be appointed to this Lot.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 48

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Tenders may be submitted for one, or a number of Lots but there is a restriction on the combination of Lots that a Tenderer can bid for in relation to Lots 1–4 and Lot 7. Tenderers may only bid for one lot between Lots 1 and 4. If a tenderer bids for Lot 7, they cannot bid for Lots 1 to 4. Full details are provided in the tender documentation.

Rhif y Lot 4

II.2.1) Teitl

Property Related Structural Engineering Services

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

71000000

71300000

71320000

71322100

71322000

71324000

71200000

71240000

71242000

71244000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL14

UKL17

UKL18


Prif safle neu fan cyflawni:

Carmarthenshire, although the Other Participating Bodies may commission services in Ceredigion, Neath Port Talbot, Pembrokeshire and Swansea (see VI.3).

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This lot is for Property Related Structural Engineering Services for commissions of all values. Up to 10 consultants to be appointed to this Lot.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 48

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Tenders may be submitted for one, or a number of Lots but there is a restriction on the combination of Lots that a Tenderer can bid for in relation to Lots 1–4 and Lot 7. Tenderers may only bid for one lot between Lots 1 and 4. If a tenderer bids for Lot 7, they cannot bid for Lots 1 to 4. Full details are provided in the tender documentation.

Rhif y Lot 5

II.2.1) Teitl

Low Energy Consultancy Services

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

71314000

71314200

71314300

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL14

UKL17

UKL18


Prif safle neu fan cyflawni:

Carmarthenshire, although the Other Participating Bodies may commission services in Ceredigion, Neath Port Talbot, Pembrokeshire and Swansea (see VI.3).

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This lot is for Low Energy Consultancy Services for commissions of all values. Up to 10 consultants to be appointed to this Lot.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 48

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

There are no restrictions for Lots 5 and 6, therefore tenderers may bid for one of the Lots between Lots 1 and 4, and Lots 5 and 6, or, they can bid for Lot 7 and Lots 5 and 6. Full details are provided in the tender documentation.

Rhif y Lot 6

II.2.1) Teitl

Planning Consultancy Services

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

71000000

71200000

71240000

71300000

71400000

71410000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL14

UKL17

UKL18


Prif safle neu fan cyflawni:

Carmarthenshire, although the Other Participating Bodies may commission services in Ceredigion, Neath Port Talbot, Pembrokeshire and Swansea (see VI.3).

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This lot is for Planning Consultancy Services for commissions of all values. Up to 10 consultants to be appointed to this Lot.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 48

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

There are no restrictions for Lots 5 and 6, therefore tenderers may bid for one of the Lots between Lots 1 and 4, and Lots 5 and 6, or, they can bid for Lot 7 and Lots 5 and 6. Full details are provided in the tender documentation.

Rhif y Lot 7

II.2.1) Teitl

Multi-Disciplinary Services

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

71000000

71500000

71540000

71541000

71530000

71200000

71300000

71400000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL14

UKL17

UKL18


Prif safle neu fan cyflawni:

Carmarthenshire, although the Other Participating Bodies may commission services in Ceredigion, Neath Port Talbot, Pembrokeshire and Swansea (see VI.3).

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This lot will be for Multi-Disciplinary Services for commissions of all values. Up to 10 consultants to be appointed to this Lot.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 48

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Tenders may be submitted for one, or a number of Lots but there is a restriction on the combination of Lots that a Tenderer can bid for in relation to Lots 1–4 and Lot 7. If a tenderer bids for Lot 7, they cannot bid for any of Lots 1 to 4 but are permitted to bid for Lots 5 and 6. Full details are provided in the tender documentation.

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

III.2.3) Gwybodaeth am y staff a fydd yn gyfrifol am gyflawni’r contract

Rhwymedigaeth i nodi enwau a chymwysterau proffesiynol y staff a glustnodwyd i gyflawni’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

The procurement involves the establishment of a framework agreement with several operators.

Uchafswm nifer y cyfranogwyr a ragwelir yn y cytundeb fframwaith: 70

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2022/S 000-032704

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 15/06/2023

Amser lleol: 14:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

CY

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Hyd mewn misoedd: 4  (o’r dyddiad a nodwyd i dendr ddod i law)

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 16/06/2023

Amser lleol: 10:00

Place:

Carmarthenshire County Council Offices

Gwybodaeth am bersonau awdurdodedig a'r weithdrefn agor:

Carmarthenshire County Council Officers

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

IMPORTANT TENDER INFORMATION

ETENDERWALES PORTAL - This procurement exercise will be conducted via the eTenderWales portal. To assist you in locating these opportunities on the eTenderWales portal, the project code is: project_51493.

The project comprises of one overarching Qualification Invitation to Tender (ITT), in addition to lot-specific ITTs. To constitute a valid tender, bidders are required to submit one completed overarching Qualification ITT AND a Lot-specific ITT (containing a Technical and Commercial Envelope) for EACH LOT they are tendering for. All tender documents such as the Framework Agreement, Instructions to Tenderers etc. are contained within the overarching Qualification ITT and the Lot-specific ITTs. To access the tender documents, please register your company on the eTenderWales portal at: www.etenderwales.bravosolution.co.uk

BUSINESS WALES EVENT - Business Wales will be facilitating a free live tender webinar specifically for those tendering for this Framework, to be held on 19/05/2023. Business Wales will offer advice and guidance on accessing the e-tender and submitting a bid. Registration is essential in order to reserve a place on the webinar. To register, please contact Business Wales on 01267 233749 or by email at: westwales@businesswales.org.uk

LOTTING RESTRICTIONS - Tenders may be submitted for one, or a number of Lots but there is a restriction on the combination of Lots that a Tenderer can bid for in relation to Lots 1–4 and Lot 7. Tenderers may only bid for one lot between Lots 1 and 4. If a tenderer bids for Lot 7, they cannot bid for Lots 1 to 4. There are no restrictions for Lots 5 and 6, therefore tenderers may bid for one of the Lots between Lots 1 and 4, and Lots 5 and 6, or, they can bid for Lot 7 and Lots 5 and 6. Full details are provided in the tender documentation.

OTHER PARTICIPATING BODIES - This will be a Carmarthenshire County Council framework with neighbouring local authorities named as Other Participating Bodies (OPBs), in addition to any company (as defined by Section 1 the Companies Act 2006) which is wholly or partly owned by Carmarthenshire County Council, or by any of the Other Participating Bodies. The Other Participating Bodies which have an option to utilise the Framework but have made no commitment to their usage of the arrangement during its Term, are:

- Ceredigion County Council

- Neath Port Talbot County Borough Council

- Pembrokeshire County Council

- Swansea Council

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at http://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=130862

Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations. The Community Benefits included in this contract are:

Community Benefits are a mandatory requirement and consultants will be expected to actively deliver and monitor Community Benefits as part of this framework. Some requirements will be proportionate to call-off values (e.g. targeted recruitment and training) and some will not be linked to specific call-offs but deliverable across the framework duration (e.g. contributions to education). Full details are provided in the tender documentation.

(WA Ref:130862)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

27/04/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: ccpsf@carmarthenshire.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
71210000Advisory architectural servicesArchitectural and related services
71200000Architectural and related servicesArchitectural, construction, engineering and inspection services
71220000Architectural design servicesArchitectural and related services
71221000Architectural services for buildingsArchitectural design services
71222000Architectural services for outdoor areasArchitectural design services
71000000Architectural, construction, engineering and inspection servicesConstruction and Real Estate
71240000Architectural, engineering and planning servicesArchitectural and related services
71250000Architectural, engineering and surveying servicesArchitectural and related services
71244000Calculation of costs, monitoring of costsArchitectural, engineering and planning services
71530000Construction consultancy servicesConstruction-related services
71540000Construction management servicesConstruction-related services
71541000Construction project management servicesConstruction management services
71500000Construction-related servicesArchitectural, construction, engineering and inspection services
71310000Consultative engineering and construction servicesEngineering services
71314000Energy and related servicesConsultative engineering and construction services
71314300Energy-efficiency consultancy servicesEnergy and related services
71314200Energy-management servicesEnergy and related services
71320000Engineering design servicesEngineering services
71321000Engineering design services for mechanical and electrical installations for buildingsEngineering design services
71322000Engineering design services for the construction of civil engineering worksEngineering design services
71300000Engineering servicesArchitectural, construction, engineering and inspection services
71334000Mechanical and electrical engineering servicesMiscellaneous engineering services
71333000Mechanical engineering servicesMiscellaneous engineering services
71330000Miscellaneous engineering servicesEngineering services
71321300Plumbing consultancy servicesEngineering design services for mechanical and electrical installations for buildings
71242000Project and design preparation, estimation of costsArchitectural, engineering and planning services
71324000Quantity surveying servicesEngineering design services
71322100Quantity surveying services for civil engineering worksEngineering design services for the construction of civil engineering works
71312000Structural engineering consultancy servicesConsultative engineering and construction services
71400000Urban planning and landscape architectural servicesArchitectural, construction, engineering and inspection services
71410000Urban planning servicesUrban planning and landscape architectural services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
NOV418871: Carmarthenshire Construction Professional Services Framework
Dyddiad Cyhoeddi: 18/11/22
Math o Hysbysiad: SF01 Hysbysiad Gwybodaeth Blaenorol (PIN)
Enw'r awdurdod: Carmarthenshire County Council
Cuddio plant
APR435747: Carmarthenshire Construction Professional Services Framework
Dyddiad Cyhoeddi: 27/04/23
Dyddiad Cau: 15/06/23
Math o Hysbysiad: SF02 Hysbysiad Contract
Enw'r awdurdod: Carmarthenshire County Council
NOV458006: Carmarthenshire Construction Professional Services Framework
Dyddiad Cyhoeddi: 21/11/23
Math o Hysbysiad: SF03 Hysbysiad Dyfarnu Contract - Cyflenwr(wyr) Llwyddiannus
Enw'r awdurdod: Carmarthenshire County Council

Copyright © GwerthwchiGymru