Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Dyfarnu Contract

Calderdale & Huddersfield Solutions Ltd - Water Services

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 05 Ebrill 2024
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 05 Ebrill 2024

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-h6vhtk-02a777
Cyhoeddwyd gan:
Places For People
ID Awudurdod:
AA78315
Dyddiad cyhoeddi:
05 Ebrill 2024
Dyddiad Cau:
-
Math o hysbysiad:
Dyfarnu Contract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
AMH

Crynodeb

On 19/4/21 Procurement Hub issued a contract notice to the Official Journal of the European Union (“OJEU”) reference number 2021/S 000-008198. This Tender is being sent to suppliers who applied for Water Services provision and are considered to have the necessary financial and economic standing and technical and professional ability to deliver the services/supplies required under the DPS.

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Places for People

4 The Pavilions, Port Way

Preston

PR2 2YB

UK

Ffôn: +44 772897200

E-bost: ProcurementTeam@placesforpeople.co.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.placesforpeople.co.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.procurementhub.co.uk/

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Tai ac amwynderau cymunedol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Calderdale & Huddersfield Solutions Ltd - Water Services

II.1.2) Prif god CPV

65100000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

On 19/4/21 Procurement Hub issued a contract notice to the Official Journal of the European Union (“OJEU”) reference number 2021/S 000-008198. This Tender is being sent to suppliers who applied for Water Services provision and are considered to have the necessary financial and economic standing and technical and professional ability to deliver the services/supplies required under the DPS.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 2 002 266.90 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK


Prif safle neu fan cyflawni:

UNITED KINGDOM

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

On 19/4/21 Procurement Hub issued a contract notice to the Official Journal of the European Union (“OJEU”) reference number 2021/S 000-008198. This Tender is being sent to suppliers who applied for Water Services provision and are considered to have the necessary financial and economic standing and technical and professional ability to deliver the services/supplies required under the DPS.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 70

Price / Pwysoliad:  30

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn gyfyngedig

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2021/S 000-008198

Section V: Dyfarnu contract

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

05/02/2024

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 5

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Business Stream

SC332092

1 - 3 Lochside Crescent

Edinburgh

EH12 9SE

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 2 002 266.90 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

To view this notice, please click here:

<a href="https://procurementhub.delta-esourcing.com/delta/viewNotice.html?noticeId=853560292" target="_blank">https://procurementhub.delta-esourcing.com/delta/viewNotice.html?noticeId=853560292</a>

GO Reference: GO-202444-PRO-25677624

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court of England and Wales

The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079476000

VI.4.2) Corff sy’n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu

Royal Courts of Justice

The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079476000

VI.4.4) Y gwasanaeth lle y gellir cael gwybodaeth am y weithdrefn adolygu

Crown Commercial Services

1 Horse Guards Road

London

SW1A 2HQ

UK

Ffôn: +44 3454102222

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

04/04/2024

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
65100000 Gwasanaethau dosbarthu dwr a gwasanaethau cysylltiedig Cyfleustodau cyhoeddus

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
100 DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
ProcurementTeam@placesforpeople.co.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.