Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Ddyfarnu Contract

Carpentry and Building Works Framework

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 19 Ebrill 2024
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 19 Ebrill 2024

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-135557
Cyhoeddwyd gan:
Mid and West Wales Fire and Rescue Authority
ID Awudurdod:
AA0484
Dyddiad cyhoeddi:
19 Ebrill 2024
Dyddiad Cau:
-
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Yndi

Crynodeb

Mid and West Wales Fire and Rescue Authority on behalf of themselves and the Police and Crime Commissioner for Dyfed Powys are seeking tenders for the provision of Building and Carpentry Services, to carry out minor works across their Service areas. The Framework will consist of 2 Lots, which will then be split into the following regional Lots covering the service areas: Lot 1 – Mid and West Wales Fire and Rescue Authority Lot 1a - Neath Port Talbot Lot 1b - Swansea Lot 1c - Carmarthenshire Lot 1d - Pembrokeshire Lot 1e - Ceredigion Lot 1f - Powys Lot 2 – Police and Crime Commissioner for Dyfed Powys Lot 2a - Carmarthenshire Lot 2b - Pembrokeshire Lot 2c - Ceredigion Lot 2d - Powys

Testun llawn y rhybydd

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Mid and West Wales Fire and Rescue Authority

Procurement, Fire Service Headquarters, Lime Grove Avenue,

Carmarthen

SA31 1SP

UK

David Williams

+44 3706060699

procurement@mawwfire.gov.uk

http://www.mawwfire.gov.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Carpentry and Building Works Framework

2.2

Disgrifiad o'r contract

Mid and West Wales Fire and Rescue Authority on behalf of themselves and the Police and Crime Commissioner for Dyfed Powys are seeking tenders for the provision of Building and Carpentry Services, to carry out minor works across their Service areas.

The Framework will consist of 2 Lots, which will then be split into the following regional Lots covering the service areas:

Lot 1 – Mid and West Wales Fire and Rescue Authority

Lot 1a - Neath Port Talbot

Lot 1b - Swansea

Lot 1c - Carmarthenshire

Lot 1d - Pembrokeshire

Lot 1e - Ceredigion

Lot 1f - Powys

Lot 2 – Police and Crime Commissioner for Dyfed Powys

Lot 2a - Carmarthenshire

Lot 2b - Pembrokeshire

Lot 2c - Ceredigion

Lot 2d - Powys

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

44220000 Builders joinery
44230000 Builders carpentry
45210000 Building construction work
45216120 Construction work for buildings relating to emergency services
45261410 Roof insulation work
45300000 Building installation work
45320000 Insulation work
45420000 Joinery and carpentry installation work
45422000 Carpentry installation work
45430000 Floor and wall covering work
45442110 Painting work of buildings
71315000 Building services
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1024 Powys

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus


Lots 1a, 1b, 2a and 2b
R&M Williams (Holdings) Ltd

Williams House, Station Square,

Neath

SA111BY

UK
https://randmwilliams.co.uk

Lot 1d
Wjg Evans

W J G Evans & Sons, Snowdrop Lane,

Haverfordwest

SA611ET

UK

Lots 1c, 1e, 2a and 2c
Jhd Bowen Building Contractor

Aberth, Llanpumsaint,

Carmarthen

SA336LA

UK

Lots 1b, 1c, 2a and 2b
Vaughan Construction Ltd

Arfryn, Five Roads,

Llanelli

SA155AQ

UK

Lots 1a, 1b, 2a and 2b
T.A.D Builders

Temple Works , Furnace ,

Llanelli

SA144HT

UK

Lots 1c, 1d, 2a and 2b
Cambrensis Civil Engineering Ltd

21 Nevill Street,

Abergavenny

NP75AA

UK

Lots 1d, 1e, 2b and 2c
W B Griffiths & Son Ltd

W B Griffiths & Son Ltd, 55 Prendergast ,

Haverfordwest

SA612PF

UK
http://wbgriffiths.co.uk

Lots 1a, 1b and 2d
Neath Construction Limited

Office H Lonlas Village Workshops , Skewen,

Neath

SA106RP

UK

Lots 1b and 1c
Trisco

Hen Onnen, The Esplanade,

Carmarthen

SA311NJ

UK

Lots 1c and 1d
Taylor Facilities Management

Parc Y Scarlets, Trostre Industrial Estate,

Llanelli

SA149UZ

UK
https://taylor-fm.com

Lots 1d, 1e and 2c
Jamson Estates Ltd

Jamson Estates Ltd, Tresaith ,

Cardigan

SA432JN

UK

Lots 1e, 1f, 2c and 2d
Swg Construction (Build And Renovate) Ltd

Canalside, Maesydre ,

Welshpool

SY217AH

UK
http://swg.co.uk

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

MWT32

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  19 - 04 - 2024

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

20

5.4

Gwybodaeth Arall

Collaborative arrangements:

Police and Crime Commissioner for Dyfed-Powys

(WA Ref:140825)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  19 - 04 - 2024

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
45210000 Gwaith adeiladu adeiladau Gwaith ar gyfer gwaith adeiladau cyflawn neu rannol a gwaith peirianneg sifil
45216120 Gwaith adeiladu ar gyfer adeiladau sy’n gysylltiedig â gwasanaethau brys Gwaith adeiladu ar gyfer adeiladau sy’n gysylltiedig â chyfraith a threfn neu wasanaethau brys ac ar gyfer adeiladau milwrol
44220000 Gwaith asiedydd adeiladwyr Cynhyrchion strwythurol
45430000 Gwaith gorchuddio lloriau a waliau Gwaith cwblhau adeiladau
45300000 Gwaith gosod ar gyfer adeiladau Gwaith adeiladu
45420000 Gwaith gosod gwaith asiedydd a saer Gwaith cwblhau adeiladau
45422000 Gwaith gosod gwaith saer Gwaith gosod gwaith asiedydd a saer
45320000 Gwaith inswleiddio Gwaith gosod ar gyfer adeiladau
45261410 Gwaith inswleiddio toeau Gwaith codi fframiau a gorchuddion to a gwaith cysylltiedig
45442110 Gwaith paentio adeiladau Gwaith taenu araenau amddiffynnol
44230000 Gwaith saer adeiladwyr Cynhyrchion strwythurol
71315000 Gwasanaethau adeiladu Gwasanaethau ymgynghorol ar gyfer peirianneg ac adeiladu

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1018 Abertawe
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1017 Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024 Powys

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu dogfennau

Manylion hysbysiad
Dyddiad cyhoeddi:
01 Tachwedd 2023
Dyddiad Cau:
19 Rhagfyr 2023 00:00
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Enw Awdurdod:
Mid and West Wales Fire and Rescue Authority
Dyddiad cyhoeddi:
19 Ebrill 2024
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw Awdurdod:
Mid and West Wales Fire and Rescue Authority

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
procurement@mawwfire.gov.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.