Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Dyfarnu Contract

Places for People Passive Fire 2023

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 25 Ebrill 2024
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 25 Ebrill 2024

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-h6vhtk-02c0bf
Cyhoeddwyd gan:
Places For People
ID Awudurdod:
AA78315
Dyddiad cyhoeddi:
25 Ebrill 2024
Dyddiad Cau:
-
Math o hysbysiad:
Dyfarnu Contract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
AMH

Crynodeb

Places for People sought tenders from contractors for Passive Fire Safety Works from July 2023. All Suppliers invited to this opportunity have passed the minimum requirements of the Procurement hub's Fire Safety Dynamic Purchasing System (DPS) OJEU Reference Number 2021/S 000-014668.

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Places for People

4 The Pavilions

Preston

PR2 2YB

UK

Ffôn: +44 1772897200

E-bost: procurementTeam@placesforpeople.co.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.placesforpeople.co.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.procurementhub.co.uk/

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Tai ac amwynderau cymunedol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Places for People Passive Fire 2023

II.1.2) Prif god CPV

45300000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwaith

II.1.4) Disgrifiad byr

Places for People sought tenders from contractors for Passive Fire Safety Works from July 2023. All Suppliers invited to this opportunity have passed the minimum requirements of the Procurement hub's Fire Safety Dynamic Purchasing System (DPS) OJEU Reference Number 2021/S 000-014668.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 30 000 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Scotland

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45300000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK


Prif safle neu fan cyflawni:

UNITED KINGDOM

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Places for People sought tenders from contractors for Passive Fire Safety Works from July 2023. All Suppliers invited to this opportunity have passed the minimum requirements of the Procurement hub's Fire Safety Dynamic Purchasing System (DPS) OJEU Reference Number 2021/S 000-014668.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 65

Price / Pwysoliad:  35

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

North West England

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45300000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK


Prif safle neu fan cyflawni:

UNITED KINGDOM

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Places for People sought tenders from contractors for Passive Fire Safety Works from July 2023. All Suppliers invited to this opportunity have passed the minimum requirements of the Procurement hub's Fire Safety Dynamic Purchasing System (DPS) OJEU Reference Number 2021/S 000-014668.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 65

Price / Pwysoliad:  35

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

North East England

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45300000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK


Prif safle neu fan cyflawni:

UNITED KINGDOM

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Places for People sought tenders from contractors for Passive Fire Safety Works from July 2023. All Suppliers invited to this opportunity have passed the minimum requirements of the Procurement hub's Fire Safety Dynamic Purchasing System (DPS) OJEU Reference Number 2021/S 000-014668.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 65

Price / Pwysoliad:  35

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 4

II.2.1) Teitl

Central England

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45300000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK


Prif safle neu fan cyflawni:

UNITED KINGDOM

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Places for People sought tenders from contractors for Passive Fire Safety Works from July 2023. All Suppliers invited to this opportunity have passed the minimum requirements of the Procurement hub's Fire Safety Dynamic Purchasing System (DPS) OJEU Reference Number 2021/S 000-014668.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 65

Price / Pwysoliad:  35

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 5

II.2.1) Teitl

South West England

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45300000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK


Prif safle neu fan cyflawni:

UNITED KINGDOM

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Places for People sought tenders from contractors for Passive Fire Safety Works from July 2023. All Suppliers invited to this opportunity have passed the minimum requirements of the Procurement hub's Fire Safety Dynamic Purchasing System (DPS) OJEU Reference Number 2021/S 000-014668.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 65

Price / Pwysoliad:  35

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 6

II.2.1) Teitl

South East England

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45300000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK


Prif safle neu fan cyflawni:

UNITED KINGDOM

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Places for People sought tenders from contractors for Passive Fire Safety Works from July 2023. All Suppliers invited to this opportunity have passed the minimum requirements of the Procurement hub's Fire Safety Dynamic Purchasing System (DPS) OJEU Reference Number 2021/S 000-014668.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 65

Price / Pwysoliad:  35

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn gyfyngedig

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

Sefydlwyd system brynu ddynamig

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2021/S 000-014668

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Teitl: Scotland

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

06/06/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 2

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Bell Decorating Group

SC114142

Bell Business Park, Rochsolloch Road

Airdrie

ML6 9BG

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Harmony Fire

10427303

Clarence House, Watercombe Lane, Lynx Trading Estate

Yeovil

BA20 2SU

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 5 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 2

Teitl: North West

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

06/06/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 5

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Bell Decorating Group

SC114142

Bell Business Park, Rochsolloch Road

Airdrie

ML6 9BG

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Neo Property Solutions Ltd

06307859

13-14 Flemming Court

Castleford

WF10 5HW

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Harmony Fire

10427303

Clarence House, Watercombe Lane, Lynx Trading Estate

Yeovil

BA20 2SU

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 5 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 3

Teitl: North-East

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

06/06/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 5

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Bell Decorating Group

SC114142

Bell Business Park, Rochsolloch Road

Airdrie

ML6 9BG

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Neo Property Solutions

06307859

13-14 Flemming Court

Castleford

WF10 5HW

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Harmony Fire

10427303

Clarence House, Watercombe Lane, Lynx Trading Estate

Yeovil

BA20 2SU

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 5 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 4

Teitl: Central

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

06/06/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 5

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Bell Decorating Group Ltd

SC114142

Bell Business Park, Rochsolloch Road

Airdrie

ML6 9BG

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Neo Property Solutions Ltd

06307859

13-14 Flemming Court

Castleford

WF10 5HW

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Harmony Fire

10427303

Clarence House, Watercombe Lane, Lynx Trading Estate

Yeovil

BA2 2SU

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 5 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 5

Teitl: South West

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

06/06/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 5

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Bell Decorating Group

SC114142

Bell Business Park, Rochsolloch Road

Airdrie

ML6 9BG

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

MD Building Services Ltd

03556815

The Malt House, Durnford Street

Ashton

BS3 2AW

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Harmony Fire

10427303

Clarence House, Watercombe Lane, Lynx Trading Estate

Yeovil

BA20 2SU

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 5 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 6

Teitl: South East

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

06/06/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 4

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Bell Decorating Group

SC114142

Bell Business Park, Rochsolloch Road

Airdrie

ML6 9BG

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Harmony Fire

10427303

Clarence House, Watercombe Lane, Lynx Trading Estate

Yeovil

BA20 2SU

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

CLC Contractors Ltd

01230435

Northbrook Industrial Estate, Vincent Avenue

Southampton

SO16 6PQ

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 5 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

To view this notice, please click here:

https://placesforpeople.delta-esourcing.com/delta/viewNotice.html?noticeId=857044909

GO Reference: GO-2024424-PRO-25851766

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Crown Commercial Services

1 Horse Guards Roads

London

SW1A 2HQ

UK

Ffôn: +44 3454102222

VI.4.2) Corff sy’n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu

High Court of England and Wales

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079476000

VI.4.4) Y gwasanaeth lle y gellir cael gwybodaeth am y weithdrefn adolygu

Crown Commercial Services

London

SW1A 2HQ

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

24/04/2024

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
45300000 Gwaith gosod ar gyfer adeiladau Gwaith adeiladu

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
100 DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
procurementTeam@placesforpeople.co.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.