Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Oral Historian, Living Levels
Cyhoeddwyd gan: RSPB
Dyddiad Cyhoeddi: 30/08/18
Dyddiad Cau: Canslwyd
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: The Living Levels Partnership is a Landscape Partnership Scheme (LPS) being developed by RSPB Cymru (lead agency), Gwent Wildlife Trust, Monmouthshire County Council, Natural Resources Wales, Newport City Council, Cardiff Council, Sustrans, National Trust, Buglife, Bumblebee Conservation Trust and Cardiff Story Museum. The Partnership has come together and developed a range of Projects that will work towards conserving and enhancing the natural heritage of the Gwent Levels and re-connect people with this amazing landscape on their doorstep.
The Gwent Levels is a South Wales estuarine landscape, rich in both historical and natural heritage. Reclaimed from the sea in Roman times, the land is a criss-crossed network of fertile fields and historic watercourses, known locally as reens. This unassuming yet appealing landscape of high skies and low horizons belies its stature as one of the finest examples of a community crafted landscape in Europe; and one of the largest tracts of bio-diverse wet grassland left in the UK.
Living Levels formally brings together like-minded but disparate stakeholders to work cross sector to collectively restore, enhance and protect the natural and historic heritage for all to enjoy. We will reconnect with diverse communities that live and work on the levels through stories, highlighting the importance and interdependence of communities and landscape, instilling and celebrating a sense of place and inspiring visitors to the area.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


RSPB

Pye Corner, Living Levels Partnership, Broadstreet Common, Nash,

Newport

NP1 2BE

UK

Alison Boyes

+44 1633292980https://www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


RSPB

Pye Corner, Living Levels Partnership, Broadstreet Common, Nash,

Newport

NP1 2BE

UK


+44 1633292980


www.sell2wales.gov.wales

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Oral Historian, Living Levels

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

The Living Levels Partnership is a Landscape Partnership Scheme (LPS) being developed by RSPB Cymru (lead agency), Gwent Wildlife Trust, Monmouthshire County Council, Natural Resources Wales, Newport City Council, Cardiff Council, Sustrans, National Trust, Buglife, Bumblebee Conservation Trust and Cardiff Story Museum. The Partnership has come together and developed a range of Projects that will work towards conserving and enhancing the natural heritage of the Gwent Levels and re-connect people with this amazing landscape on their doorstep.

The Gwent Levels is a South Wales estuarine landscape, rich in both historical and natural heritage. Reclaimed from the sea in Roman times, the land is a criss-crossed network of fertile fields and historic watercourses, known locally as reens. This unassuming yet appealing landscape of high skies and low horizons belies its stature as one of the finest examples of a community crafted landscape in Europe; and one of the largest tracts of bio-diverse wet grassland left in the UK.

Living Levels formally brings together like-minded but disparate stakeholders to work cross sector to collectively restore, enhance and protect the natural and historic heritage for all to enjoy. We will reconnect with diverse communities that live and work on the levels through stories, highlighting the importance and interdependence of communities and landscape, instilling and celebrating a sense of place and inspiring visitors to the area.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=84979.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

80000000 Education and training services
98300000 Miscellaneous services
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     15 - 10 - 2018  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   29 - 10 - 2018

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:84979)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

LLS3 Tender for Oral History Project Lead
LLS3 Stories from the Levels Project Plan (1)

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  30 - 08 - 2018

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
DateManylion
05/04/19 16:06Notice Cancelled

This notice has been cancelled. The original deadline date of 15/10/2018 is no longer applicable.

Contract awarded outside of Sell2Wales
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
80000000Education and training servicesEducation
98300000Miscellaneous servicesOther community, social and personal services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1020Dwyrain Gymru
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please select the individual file names below.

Alternatively, you can download all current documents (Zip File)

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
30/08/18 LLS3 Tender for Oral History Project Lead Tender1.36 MB21
30/08/18 LLS3 Stories from the Levels Project Plan (1) Background information7.41 MB12

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru