Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Provision and Support of Groundcrew Headsets
Cyhoeddwyd gan: Unknown
Dyddiad Cyhoeddi: 13/08/19
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

HYSBYSIAD O GONTRACT AR GYFER CONTRACTAU YM MEYSYDD AMDDIFFYN A DIOGELWCH

Adran I: Awdurdod Contractio

I.1)

Enw, Cyfeiriad a Phwynt(iau) Cyswllt


Ministry of Defence, Air Support, Air Commodities Project Team (AC PT)

NH1, Walnut 3c, #1335, MoD Abbey Wood

Bristol

BS34 8JH

UK


+44 3067985911

edward.bulpitt100@mod.gov.uk


https://www.gov.uk/government/organisations/ministry-of-defence


Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio

I.2)

Math o Awdurdod contractio a'i Brif Weithgaredd neu Weithgareddau

Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Na

Adran II: Amcan y Contract

II.1)

Disgrifiad

II.1.1)

Teitl a roddwyd i'r contract gan yr awdurdod contractio

Provision and Support of Groundcrew Headsets

II.1.2)

Math o gontract cyflenwadau

Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio

Prif safle neu leoliad y gwaith, man cyflawni neu berfformio

Bristol, City of.


UKK11

II.1.3)

Gwybodaeth am gytundeb fframwaith

Blwch heb ei dicio

II.1.4)

Gwybodaeth am gytundeb fframwaith (os yw'n berthnasol)

Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio

Nifer y cyfranogwyr a ragwelir yn y cytundeb fframwaith

Hyd y cytundeb fframwaith

Cyfiawnhad dros gytundeb fframwaith sy'n para am fwy na saith mlynedd

Amcangyfrif o gyfanswm gwerth pryniannau yn ystod cyfnod llawn y cytundeb fframwaith

Amlder a gwerth y contractau a gaiff eu dyfarnu

II.1.5)

Disgrifiad byr o'r contract neu'r pryniant/pryniannau

— occupational clothing, special workwear and accessories,

— protective gear,

— protective headgear,

— earphones,

— communications equipment,

— headphones,

— the Air Commodities Team (ACT) within DE&S has a tri-service requirement to provide circa one thousand nine hundred (1900) replacement headsets for Aircraft Groundcrew. These headsets are required to ensure that personnel can conduct tasks safely and comfortably whilst operating in a high noise level environment around running aircraft. These headsets must comply with all appropriate UK and EU legislation in the protection against Noise Induced Hearing Loss (NIHL). Aircraft Groundcrew must be able to communicate with the Aircrew within the aircraft for the safe and effective operation of the Aircraft. The headsets must allow full duplex voice communication with a wide variety of in-scope fixed and rotary wing platforms. The headset must be compatible with existing communication systems and the wearing of appropriate in-service Personnel protection equipment (PPE). There may be a requirement over the life of the contract to purchase additional headsets to meet shifts in demand as the authority’s aircraft fleet size fluctuates. The option to purchase additional batches beyond what is initially ordered will be included within the contract.

ACT requires any potential contractor to provide an in-service support package for a period of up to ten (10) years. The support package will include but not be limited to the repairs/maintenance, provisioning of spares and technical documentation to allow an element of the repairs to be conducted by the authority. Post design services (PDS) may also be required to preserve equipment capabilities such as meeting new or safety legislation. ACT may also require the development and delivery of a training package for operation of the headsets.

The exact specification of the headset and interface requirements will be provided as part of the ITT pack for bidders who successfully pass through the PQQ. The deadline for completion of the PQQ and expressing an interest in this requirement is 12.00 midday on 16.9.2019.

As this competition may result in new to service equipment there will be the need to conduct trials as part of the tender evaluation and release to service activities. The first phase of trials will take place during the ITT stage, which the tenderers will be asked to provide headsets for, in order to evaluate the product provided by the tenderers. A second phase may include on-aircraft trials post contract award.

II.1.6)

Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV)

18100000
18143000
18444000
32342200
32570000
32342100

II.1.7)

Gwybodaeth am is-gontractio

Blwch wedi'i dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio

II.1.8)

Rhannu'n lotiau

Na

II.1.9)

A gaiff cynigion amrywiadol eu derbyn?

Ie

II.2)

Maint neu Gwmpas y Contract

II.2.1)

Cyfanswm maint neu gwmpas

The advertised contract for the supply and support of Groundcrew Headsets will be for a period of 7 years plus 3 x 1 year extension options to cover a maximum duration of 10 years. A further option to buy additional headsets will be present in the contract. Groundcrew Headsets is an equipment delivery program which will include an appropriate support package. The full scope of the contract will be explained within the invitation to tender.

6 100 000
GBP

II.2.2)

Gwybodaeth am opsiynau

There will be 3 individual 1-year extension options to extend the duration of the contract to ten (10) years. Options will be included to purchase additional batches of headsets beyond the figures presented within this notice if required. An option for a training package as well as a train the trainer package will also be included within the contract.

Amserlen dros dro ar gyfer defnyddio'r opsiynau hyn

II.2.3)

Gwybodaeth am adnewyddiadauAdran III: Gwybodaeth Gyfreithiol, Economaidd, Ariannol a Thechnegol

Adran IV: Gweithdrefn

IV.1)

Math o Weithdrefn

IV.1.1)

Math o Weithdrefn


Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch wedi'i dicio
Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio

Cyfiawnhad dros ddewis gweithdrefn gyflym

IV.1.2)

Cyfyngiadau ar nifer y gweithredwyr a gaiff eu gwahodd i dendro neu gymryd rhan

2

Meini prawf gwrthrychol ar gyfer dewis nifer cyfyngedig o ymgeiswyr

IV.1.3)

Lleihau nifer y gweithredwyr yn ystod y broses negodi neu'r deialog

Blwch heb ei dicio

IV.2)

Meini Prawf Dyfarnu

Na


Ie

Na

IV.2.2)

Defnyddir arwerthiant electronig

Na

IV.3 Gwybodaeth Weinyddol

IV.3.1)

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

700005439

IV.3.2)

Cyhoeddiad(au) blaenorol sy'n ymwneud â'r un contract

Blwch heb ei dicio
Blwch heb ei dicio


Cyhoeddiadau blaenorol eraill

IV.3.3)

Amodau ar gyfer cael manylebau a dogfennau ychwanegol

  09 - 09 - 2019   12:00

 


IV.3.4)

Terfyn amser ar gyfer ceisiadau i gymryd rhan

  16 - 09 - 2019   12:00

IV.3.5)

Dyddiad yr anfonwyd y gwahoddiadau i dendro neu'r gwahoddiadau i gymryd rhan at ymgeiswyr a ddewiswyd


IV.3.6)

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

Blwch wedi'i dicio     

Adran VI: Gwybodaeth Gyflenwol

VI.1)

Nodwch a yw'r broses gaffael hon yn digwydd yn rheolaidd a rhowch Amcangyfrif o pryd y caiff hysbysiadau pellach eu cyhoeddi


VI.2)

A yw'r contract yn ymwneud â Phrosiect/Rhaglen a ariennir gan Gronfeydd Cymunedol?

NaVI.3)

Gwybodaeth Ychwanegol

The contracting authority considers that this contract may be suitable for economic operators that are small or medium enterprises (SMEs). However, any selection of tenderers will be based solely on the criteria set out for the procurement. The authority reserves the right to amend any condition related to security of information to reflect any changes in national law or government policy. If any contract documents are accompanied by instructions on safeguarding classified information (e.g. a security aspects letter), the authority reserves the right to amend the terms of these instructions to reflect any changes in national law or government policy, whether in respect of the applicable protective marking scheme, specific protective markings given, the aspects to which any protective marking applies, or otherwise. The link below to the Gov.uk website provides information on the Government Security Classification.

https://www.gov.uk/government/publications/government-security-classifications

Advertising Regime OJEU: this contract opportunity is published in the Official Journal of the European Union (OJEU), the MoD Defence Contracts Bulletin and www.contracts.mod.uk

In line with the MoD cyber protection policy and Def Stan 05-138 this project has been deemed as ‘Low Risk’. Further information on Def Stan 05-138 and the Defence Cyber Protection Partnership (DCPP) can be found via https://supplier-cyber-protection.service.gov.uk/

As part of the ITT process all tenderers will be required to complete a Supplier assurance questionnaire (SAQ) to demonstrate the appropriate level of compliance.

Suppliers must read through this set of instructions and follow the process to respond to this opportunity.

The information and/or documents for this opportunity are available on http://www.contracts.mod.uk

You must register on this site to respond, if you are already registered you will not need to register again, simply use your existing username and password. Please note there is a password reminder link on the homepage.

Suppliers must login, go to your response manager and add the following Access Code: M83338Y92Q

Please ensure you follow any instruction provided to you here.

The deadline for submitting your response(s) is detailed within this contract notice, you will also have visibility of the deadline date, once you have added the Access code via DCO as the opening and closing date is visible within the opportunity.

Please ensure that you allow yourself plenty of time when responding to this opportunity prior to the closing date and time, especially if you have been asked to upload documents.

If you experience any difficulties please refer to the online Frequently asked questions (FAQ's) or the User Guides or contact the MOD DCO Helpdesk by emailing support@contracts.mod.uk or Telephone 0800282324

GO Reference: GO-201988-DCB-15226356

VI.4)

Gweithdrefnau ar gyfer apelio

VI.4.1)

Corff sy'n gyfrifol am weithdrefnau apelio


Ministry of Defence, Air Support, Air Commodities Project Team (AC PT)


Bristol

BS34 8JH

UK
Corff sy'n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu


VI.4.2)

Cyflwyno apeliadau

VI.4.3)

Gwasanaeth y gellir cael gwybodaeth ynglŷn â chyflwyno apeliadau oddi wrtho


VI.5)

Dyddiad yr anfonwyd yr Hysbysiad hwn

  08 - 08 - 2019

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
32570000Communications equipmentTelecommunications equipment and supplies
32342200EarphonesLoudspeakers
32342100HeadphonesLoudspeakers
18100000Occupational clothing, special workwear and accessoriesClothing, footwear, luggage articles and accessories
18143000Protective gearWorkwear accessories
18444000Protective headgearHats and headgear

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru