Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Cyflenwi a Gosod Drysau Diogelwch
Cyhoeddwyd gan: Vale of Glamorgan Council
Dyddiad Cyhoeddi: 13/08/19
Dyddiad Cau: 08/10/19
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Cyflenwi a gosod drysau diogelwch newydd mewn 24 bloc o fflatiau yn ardal Bro Morgannwg.

This notice is also available in the following languages:

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn,

BARRY

CF63 4RU

UK

Rosalie Malcolm

+44 1446709767

rmalcolm@valeofglamorgan.gov.uk

http://www.valeofglamorgan.gov.uk
www.sell2wales.gov.wales
www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Cyflenwi a Gosod Drysau Diogelwch

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Cyflenwi a gosod drysau diogelwch newydd mewn 24 bloc o fflatiau yn ardal Bro Morgannwg.

NODER: Ewch i'r Wefan yn https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=94616 i gofrestru eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chael unrhyw wybodaeth ychwanegol.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r cyfleuster 'Blwch Postio Cyflwyno Tendrau'. Mae rhagor o fanylion am y cyfleuster hwn ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Cynghorir cyflenwyr i ganiatáu digon o amser i lanlwytho dogfennau ac anfon yr ymateb electronig ymhell cyn yr amser cau er mwyn osgoi unrhyw broblemau munud olaf.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

35121300 Security fittings
44221200 Doors
44421500 Armoured or reinforced doors
45421131 Installation of doors
1022 Caerdydd a Bro Morgannwg

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

Mae’r gwaith yn cynnwys tynnu’r drysau diogelwch presennol a chyflenwi a gosod gwaith atodol newydd a chysylltiedig.

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Fel y nodwyd yn y dogfennau tendro.

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

VOG/RM065/19

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     08 - 10 - 2019  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   22 - 10 - 2019

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

Welsh

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:94616)

O dan delerau'r contract hwn, bydd yn ofynnol i'r cyflenwr/cyflenwyr llwyddiannus gyflawni Manteision Cymunedol i gefnogi amcanion economaidd a chymdeithasol yr awdurdod. Yn unol â hynny, gall yr amodau sy'n gysylltiedig â pherfformiad y contract ymwneud yn benodol ag ystyriaethau cymdeithasol ac amgylcheddol. Caiff natur y Manteision Cymunedol y disgwylir iddynt gael eu cyflawni eu nodi yn y dogfennau tendr.

Fel y nodwyd yn y dogfennau tendro.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  13 - 08 - 2019

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
DateManylion
02/09/19 10:31ADDED FILE: Security Doors

Details and elevation.
02/09/19 10:33ADDED FILE: Security Doors Rear

Elevation and details
06/11/19 15:34Evaluation and Award

Bidders are advised that there has been a delay to the award of this project. We expect to have reached a decision within an additional two weeks.
Prif Gyswllt: rmalcolm@valeofglamorgan.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
44421500Armoured or reinforced doorsArmoured or reinforced safes, strongboxes and doors
44221200DoorsWindows, doors and related items
45421131Installation of doorsJoinery work
35121300Security fittingsSecurity equipment

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1022Caerdydd a Bro Morgannwg

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please select the individual file names below.

Alternatively, you can download all current documents (Zip File)

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
13/08/19 Security Doors ITT Invitation to Tender800.00 KB37
13/08/19 Security Doors PQQ Appendix C788.00 KB28
13/08/19 Security Doors TR Appendix D34.19 KB35
13/08/19 Security Doors - Preliminaries SOW Appendix E189.50 KB30
13/08/19 Security Doors workmanship Appendix F142.30 KB23
13/08/19 Security Doors PCI Appendix G118.66 KB28
13/08/19 Security Doors - Specification L Specification L16.99 KB31
13/08/19 Security Doors - Screen spec. Door and Screen Specification113.50 KB28
02/09/19 Security Front Doors Details and elevation.530.15 KB16
02/09/19 Security Rear Doors Elevation and details536.07 KB16

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru