Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Contract for Hire of a Stage for BBC Proms in the Park - Singleton Park, Swansea
Cyhoeddwyd gan: City & County of Swansea
Dyddiad Cyhoeddi: 13/08/19
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Swansea Council requires a Company to submit proposals for the supply of an outdoor stage for a classical concert event taking place in Singleton Park, Swansea. The event will be televised and broadcast throughout the UK with an expected audience of 8-10,000 people.
The event takes place on Saturday 14th September 2019 and the performance times for the stage will be between 5pm and 11pm. The stage will be located on grass, the ground is slightly sloping, a trakway pad will be laid to the rear of the stage position.
Keys Dates:-
Stage build 7th to 11th September
Handover 11th September (End of Day)
Stage babysitter 12th – 15th September
Stage derig 15th – 17th September

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SUPPLIES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


City & County of Swansea

Procurement Department, Civic Centre,

Swansea

SA1 3SN

UK

Lisa Evans

+44 7966230649

lisa.evans5@swansea.gov.uk

http://www.swansea.gov.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Contract for Hire of a Stage for BBC Proms in the Park - Singleton Park, Swansea

2.2

Disgrifiad o'r contract

Swansea Council requires a Company to submit proposals for the supply of an outdoor stage for a classical concert event taking place in Singleton Park, Swansea. The event will be televised and broadcast throughout the UK with an expected audience of 8-10,000 people.

The event takes place on Saturday 14th September 2019 and the performance times for the stage will be between 5pm and 11pm. The stage will be located on grass, the ground is slightly sloping, a trakway pad will be laid to the rear of the stage position.

Keys Dates:-

Stage build 7th to 11th September

Handover 11th September (End of Day)

Stage babysitter 12th – 15th September

Stage derig 15th – 17th September

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

37410000 Outdoor sports equipment
37500000 Games and toys; fairground amusements
92331000 Fair and amusement park services
92332000 Beach services
1018 Swansea

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Acorn Event Structures

Moor Lane Trading Estate, Moxon Way,

Sherburn-In-Elmet

LS256ES

UK
5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

CCS/19/191

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  18 - 06 - 2019

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

2

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:94833)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  13 - 08 - 2019

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: lisa.evans5@swansea.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
92332000Beach servicesRecreational-area services
92331000Fair and amusement park servicesRecreational-area services
37500000Games and toys; fairground amusementsMusical instruments, sport goods, games, toys, handicraft, art materials and accessories
37410000Outdoor sports equipmentSports goods and equipment

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
MAY294099: Contract for Hire of a Stage for BBC Proms in the Park - Singleton Park, Swansea
Dyddiad Cyhoeddi: 08/05/19
Dyddiad Cau: 31/05/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: City & County of Swansea
AUG305331: Contract for Hire of a Stage for BBC Proms in the Park - Singleton Park, Swansea
Dyddiad Cyhoeddi: 13/08/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: City & County of Swansea

Copyright © GwerthwchiGymru