Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Drainage Installation and Repairs to Council Housing and Corporate Property
Cyhoeddwyd gan: Wrexham County Borough Council
Dyddiad Cyhoeddi: 13/08/19
Dyddiad Cau: 13/09/19
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: The work comprises of drainage installation and drainage repairs at Council owned housing and corporate properties (i.e. school, offices, industrial units etc), both occupied and void, that may be required, requested on a day to day basis, for a period of 2 Years (with a possible 2 year extension).
The works include repairs during normal working hours and emergency repairs outside normal working hours.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Wrexham County Borough Council

Corporate Procurement, Lampbit Street,

Wrexham

LL11 1AR

UK

Emma Wells

+44 1978292792https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Drainage Installation and Repairs to Council Housing and Corporate Property

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

The work comprises of drainage installation and drainage repairs at Council owned housing and corporate properties (i.e. school, offices, industrial units etc), both occupied and void, that may be required, requested on a day to day basis, for a period of 2 Years (with a possible 2 year extension).

The works include repairs during normal working hours and emergency repairs outside normal working hours.

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=94839

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

43324000 Drainage equipment
44163110 Drainage pipes
44163112 Drainage system
45111240 Ground-drainage work
45232450 Drainage construction works
45232451 Drainage and surface works
1023 Flintshire and Wrexham

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Detailed within the Invitation to Tender documents

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

HBS 1058

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     13 - 09 - 2019  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   01 - 10 - 2019

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:94839)

Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations. The Community Benefits included in this contract are:

It is a requirement of this contract to provide Core Community benefits which will include employment and training opportunities for disadvantaged groups of 52 weeks training per one million pound of contract spend.

The buyer considers that this contract is suitable for consortia bidding.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  13 - 08 - 2019

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45232451Drainage and surface worksAncillary works for pipelines and cables
45232450Drainage construction worksAncillary works for pipelines and cables
43324000Drainage equipmentConstruction equipment
44163110Drainage pipesPipes and fittings
44163112Drainage systemPipes and fittings
45111240Ground-drainage workDemolition, site preparation and clearance work

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1023Sir y Fflint a Wrecsam

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru