Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Framework Agreement for the Provision of Childcare and Early Years Training Programme
Cyhoeddwyd gan: City & County of Swansea
Dyddiad Cyhoeddi: 13/08/19
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Swansea Council is looking for Supplier(s) who can deliver the following courses to Childcare and Early Years professionals in line with legislation and regulatory bodies:-
Lot 1 -
• Child Protection Level 2
• Child Protection Level 3
Lot 2 -
• First Aid For Childcarers
• Emergency First Aid at Work
• Level 2 Award in Food Safety Training

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


City & County of Swansea

Civic Centre,

Swansea

SA1 3SN

UK

The Procurement Team

+44 1792636000


http://www.swansea.gov.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Framework Agreement for the Provision of Childcare and Early Years Training Programme

2.2

Disgrifiad o'r contract

Swansea Council is looking for Supplier(s) who can deliver the following courses to Childcare and Early Years professionals in line with legislation and regulatory bodies:-

Lot 1 -

• Child Protection Level 2

• Child Protection Level 3

Lot 2 -

• First Aid For Childcarers

• Emergency First Aid at Work

• Level 2 Award in Food Safety Training

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

80000000 Education and training services
80420000 E-learning services
80500000 Training services
80510000 Specialist training services
80550000 Safety training services
80560000 Health and first-aid training services
1018 Swansea

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Ajuda Ltd

15 Mount Stuart Square, Cardiff Bay,

Cardiff

CF105dp

UK
www.ajuda.org.uk
Pembrokeshire College

Merlins Bridge,

Haverfordwest

SA611SZ

UK
5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

CCS/18/230

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  18 - 03 - 2019

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

8

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:94844)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  13 - 08 - 2019

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
80000000Education and training servicesEducation
80420000E-learning servicesAdult and other education services
80560000Health and first-aid training servicesTraining services
80550000Safety training servicesTraining services
80510000Specialist training servicesTraining services
80500000Training servicesEducation and training services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
DEC278738: Framework Agreement for the Provision of Childcare and Early Years Training Programme
Dyddiad Cyhoeddi: 21/12/18
Dyddiad Cau: 25/01/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: City & County of Swansea
AUG305333: Framework Agreement for the Provision of Childcare and Early Years Training Programme
Dyddiad Cyhoeddi: 13/08/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: City & County of Swansea

Copyright © GwerthwchiGymru