Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: 103. J Block Roof, Crosskeys Campus
Cyhoeddwyd gan: Coleg Gwent
Dyddiad Cyhoeddi: 14/08/19
Dyddiad Cau: 13/09/19
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: The College wishes to appoint a suitably qualified and experienced roofing contractor to undertake repairs to J Block roof to include installation of a reinforced bituminous membrane roof overlay and renewal of north light glazing with a patent glazing system

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Coleg Gwent

Pontypool Campus,, Blaendare Road,,

Pontypool.

NP4 5YE

UK

Gareth Tidmarsh

+44 1495333550


http://www.coleggwent.ac.uk
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Coleg Gwent

Pontypool Campus,, Blaendare Road,,

Pontypool.

NP4 5YE

UK


+44 1495333550


http://www.coleggwent.ac.uk

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Coleg Gwent

Pontypool Campus,, Blaendare Road,,

Pontypool.

NP4 5YE

UK


+44 1495333550


http://www.coleggwent.ac.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

103. J Block Roof, Crosskeys Campus

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

The College wishes to appoint a suitably qualified and experienced roofing contractor to undertake repairs to J Block roof to include installation of a reinforced bituminous membrane roof overlay and renewal of north light glazing with a patent glazing system

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=94842

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

44112400 Roof
45260000 Roof works and other special trade construction works
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

As per specification , and documents on the Bravo etendering file

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

103

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     13 - 09 - 2019  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   23 - 09 - 2019

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:94842)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  14 - 08 - 2019

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
44112400RoofMiscellaneous building structures
45260000Roof works and other special trade construction worksWorks for complete or part construction and civil engineering work

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
AUG305338: 103. J Block Roof, Crosskeys Campus
Dyddiad Cyhoeddi: 14/08/19
Dyddiad Cau: 13/09/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Coleg Gwent
NOV316647: 103. J Block Roof, Crosskeys Campus
Dyddiad Cyhoeddi: 18/11/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Coleg Gwent

Copyright © GwerthwchiGymru