Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Transport for Wales Virtual Proprietary Customer Panel
Cyhoeddwyd gan: Transport for Wales
Dyddiad Cyhoeddi: 03/08/20
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: SF01 Hysbysiad Gwybodaeth Blaenorol (PIN)
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: TfW potentially require the provision of a Virtual Proprietary Customer Panel and associated services which has the ability to gather insight on the current and proposed services and activity of Transport for Wales from a representative group of Customers & Stakeholders (users and non-users of our services) and provide feedback how this insight has been used to continuously improve our proposition.
CPV: 73210000, 73210000.

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw yn unig yw hwn

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Transport for Wales

Southgate House, Wood Street

Cardiff

CF10 1EW

UK

Ffôn: +44 2921673434

E-bost: supplychain@tfw.wales

NUTS: UKL

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://tfw.wales

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA50685

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Arall: Transport Related Services

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Transport for Wales Virtual Proprietary Customer Panel

II.1.2) Prif god CPV

73210000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

TfW potentially require the provision of a Virtual Proprietary Customer Panel and associated services which has the ability to gather insight on the current and proposed services and activity of Transport for Wales from a representative group of Customers & Stakeholders (users and non-users of our services) and provide feedback how this insight has been used to continuously improve our proposition.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

73210000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL


Prif safle neu fan cyflawni:

Wales

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

TfW strives to develop continuously improving experiences that place the customer at its heart and to do this we need to understand what is important to our customers and how we can best meet their needs.

For this TfW potentially requires a range of tools and approaches that everyone across our organisation can use. The intention is for these tools to provide insight into who our customers are, how they behave and why, how they feel about our service and what they would like to see change.

TfW customer insight is currently gained from mainly in-person survey methods, engagement with small groups of engaged customers and analysis of customer contact in the form of complaints and Twitter interactions and on the whole, by the Train Operating Company (TfW Rail Services). This provides us with quantitative information that enables us to benchmark our performance against other Train Operating Companies and gives us some direct qualitative feedback from rail passengers.

TfW want to widen the customer base and engage with non-uses of our services in a consistent manner.

We are creating a transport network fit for the future that contributes to the long term sustainability of Wales and those communities connected to us and we want to ensure that all customers are represented in our research. TfW also want to let people know how we are using their feedback and input to shape our future proposition. TfW have committed to providing an advisory architecture which brings together customer and stakeholder feedback and engagement activity to help inform our business and a virtual customer panel potentially forms part of this. In addition, TfW wish to ensure opportunities for customers and stakeholders to have a meaningful ongoing relationship with TfW and have their views heard consistently.

Therefore TfW potentially require a Virtual Proprietary Customer Panel with a service provision to enable the recruitment and maintenance of this panel, the management of the research and production of the resulting insight.

The specification for this potential opportunity can be found attached to this notice.

In order to inform our strategy and to understand the market appetite for this opportunity we are asking for feedback from the market to understand whether the specification is achievable and if there is best practice we should consider. If you would like to provide feedback, please access the following link to our short questionnaire by 11/08/2020.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JNDchxkwJkiZVrp2sqBP9G7S74AQKoNLrf2sLQh30eZUN0hZN0w2RjZRMjY2OEZERkZaTUhRMFowTy4u

Your response, or non-response will not in any way preclude you from any potential tender process. It is anticipated that a Contract Notice will be issued in September 2020

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

We would like feedback from the marketplace to understand whether our specification is sound and whether there is any other best practice we should consider. Please provide feedback at the following link https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JNDchxkwJkiZVrp2sqBP9G7S74AQKoNLrf2sLQh30eZUN0hZN0w2RjZRMjY2OEZERkZaTUhRMFowTy4u by 11/08/2020

II.3) Dyddiad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi’r hysbysiad contract:

18/09/2020

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

In order to inform our strategy and to understand the market appetite for this opportunity we are asking for feedback from the market to understand whether the specification is achievable and if there is best practice we should consider. If you would like to provide feedback, please access the following link to our short questionnaire by 11/08/2020.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JNDchxkwJkiZVrp2sqBP9G7S74AQKoNLrf2sLQh30eZUN0hZN0w2RjZRMjY2OEZERkZaTUhRMFowTy4u

Your response, or non-response will not in any way preclude you from any potential tender process. It is anticipated that a Contract Notice will be issued in September 2020

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=103136.

(WA Ref:103136)

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

30/07/2020


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: supplychain@tfw.wales
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
73210000Research consultancy servicesResearch and development consultancy services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please click the Cofnodwch eich diddordeb nawrbutton at the top of the page.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please select the individual file names below.

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
03/08/20VPCP - TfW Specification v3VPCP Specification295.71 KB24

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru