Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Depreciated Replacement Cost Valuation
Cyhoeddwyd gan: Transport for Wales
Dyddiad Cyhoeddi: 27/08/20
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: SF01 Hysbysiad Gwybodaeth Blaenorol (PIN) - Ar gyfer lleihau Terfynau Amser
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Transport for Wales (TfW) wishes to procure the services of an advisor to provide evidence to support the valuation assessment of the Core Valleys Lines rail network for financial reporting purposes for the financial year ending 31 March 2021 and future periods.
CPV: 79419000, 79419000, 71600000, 71621000.

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw

Nod yr hysbysiad hwn yw cwtogi’r terfynau amser i dendrau ddod i law

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Transport for Wales

Southgate House, Wood Street

Cardiff

CF10 1EW

UK

Person cyswllt: Leanne Millard

Ffôn: +44 2921673434

E-bost: Procurement@tfw.wales

NUTS: UKL

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://tfw.gov.wales

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA50685

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Arall: Transport related activities

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Depreciated Replacement Cost Valuation

Cyfeirnod: TfW-C000292.00

II.1.2) Prif god CPV

79419000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Transport for Wales (TfW) wishes to procure the services of an advisor to provide evidence to support the valuation assessment of the Core Valleys Lines rail network for financial reporting purposes for the financial year ending 31 March 2021 and future periods.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

79419000

71600000

71621000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL


Prif safle neu fan cyflawni:

Across the Welsh rail network

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

In accordance with Regulation 40 of the Public Contracts regulations 2015 TFW will be holding buyer pre-market engagement events sessions for this project. Due to the current situation with COVID-19 these meetings will be held virtually using TEAMS, week commencing 14th September 2020 (subject to change). In order to be allocated a session you are required to respond no later than 12 noon on 9th September 2020 via email to procurement@tfw.wales, stating your experience and/or capability in delivering this type of service.

Non response to this Prior Information Notice by any potential supplier does not preclude them from participating in any related forthcoming tender in the future.

Transport for Wales (TfW) are looking for experienced consultants to undertake valuation of assets and provide information on the Depreciated Replacement Costs across our Core Valley Lines (CVL) in South Wales.

The CVL rail network is made up of the Aberdare, Coryton, Merthyr Tydfil, Rhymney and Treherbert lines and includes all stations, track and related rail infrastructure such as earthworks, bridges and signals within this network. TfW acquired these lines from Network Rail on 28 March 2020.

Under Public Sector accounting rules, the Modern Equivalent unit costs of replacing the CVL rail infrastructure need to be assessed. This information will be used in conjunction with the Useful Economic Life and Remaining Useful Life of the CVL assets to arrive at the Depreciated Replacement Cost (DRC) of the asset. The DRC valuation will be reported in the financial statements of Transport for Wales and will be used for consolidation within the Welsh Government group financial statements.

The appointed advisor is expected to provide input in the following areas:

1 – Developing an excel based valuation model, replicating the 31 March 2020 opening position per the Network Rail valuation model and capable of being updated for factors including unit costs, unit quantities, asset lives and indexation;

2 - Developing asset unit costs based on the asset categories in the existing DRC model;

3 – Quantifying risk and other uplifts (e.g. ‘greenfield adjustments’) to be applied to the unit costs;

4 – Assisting TfW in quantifying the useful economic lives of the assets comprising the CVL taking into account both newly constructed and renewed assets;

5 – Assisting TfW in quantifying the remaining useful economic life of the assets comprising the CVL; and

6 – Undertaking an annual adjustment to the asset value (in those years where a full valuation is not undertaken) by advising TfW on appropriate indices to apply to pre existing costs and in confirming the values of in year asset additions and disposals.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

In order to be allocated a market engagement session you are required to respond to this PIN no later than 12 noon on 9th September 2020 via email to procurement@tfw.wales, stating your experience and/or capability in delivering this type of service. Sessions will take place week commencing 14th Sept 2020. (subject to change)

II.3) Dyddiad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi’r hysbysiad contract:

05/10/2020

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

III.2.2) Amodau perfformiad contractau

KPI's will form part of the contract and details will be provided within the tender documents

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.5) Dyddiad a drefnwyd ar gyfer dechrau gweithdrefnau dyfarnu

26/10/2020

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Derbynnir anfonebau electronig

Defnyddir taliadau electronig

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

In accordance with Regulation 40 of the Public Contracts regulations 2015 TFW will be holding buyer pre-market engagement events sessions for this project. Due to the current situation with COVID-19 these meetings will be held virtually using TEAMS, week commencing 14th September 2020 (subject to change). In order to be allocated a session you are required to respond no later than 12 noon on 9th September 2020 via email to procurement@tfw.wales, stating your experience and/or capability in delivering this type of service.

Non response to this Prior Information Notice by any potential supplier does not preclude them from participating in any related forthcoming tender in the future.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=103532.

(WA Ref:103532)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

25/08/2020


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
DateManylion
29/09/20 08:33ADDED FILE: Bidder presentation slides

Supplier presentation
19/10/20 16:09ITT

The contract notice is now live and documents can be found via etender wales ITT_83850
Prif Gyswllt: Procurement@tfw.wales
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79419000Evaluation consultancy servicesBusiness and management consultancy services
71621000Technical analysis or consultancy servicesAnalysis services
71600000Technical testing, analysis and consultancy servicesArchitectural, construction, engineering and inspection services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1021Sir Fynwy a Chasnewydd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
AUG343291: Depreciated Replacement Cost Valuation
Dyddiad Cyhoeddi: 27/08/20
Math o Hysbysiad: SF01 Hysbysiad Gwybodaeth Blaenorol (PIN) - Ar gyfer lleihau Terfynau Amser
Enw'r awdurdod: Transport for Wales
Cuddio plant
OCT348176: Depreciated Replacement Cost Valuation
Dyddiad Cyhoeddi: 19/10/20
Dyddiad Cau: Canslwyd
Math o Hysbysiad: SF02 Hysbysiad Contract
Enw'r awdurdod: Transport for Wales
OCT348962: Depreciated Replacement Cost Valuation
Dyddiad Cyhoeddi: 23/10/20
Math o Hysbysiad: SF03 ysiad dyfarnu contract - gweithdrefn anghyflawn
Enw'r awdurdod: Transport for Wales

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please click the Cofnodwch eich diddordeb nawrbutton at the top of the page.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please select the individual file names below.

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
29/09/20Transport for Wales - Bidder Slides ACM 110920 (002)Supplier presentation1023.40 KB13

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru