Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Tyfu Cymru - Website Hosting, Website Maintenance, Content Management Support & eLearning Platform I
Cyhoeddwyd gan: Lantra
Dyddiad Cyhoeddi: 04/08/21
Dyddiad Cau: 09/09/21
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Tyfu Cymru is looking for a provider for Website Hosting, Website Maintenance, Content Management Support and eLearning Platform Integration for the Tyfu Cymru Website and Knowledge Hub.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Tyfu Cymru

Wales, Royal Welsh Showground,

Builth Wells

LD2 3WY

UK

Sam Davies

+44 7557379669

samantha.davies2@lantra.co.uk

+44 1982552523

www.sell2wales.gov.wales
www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Tyfu Cymru

Wales, Royal Welsh Showground,

Builth Wells

LD2 3WY

UK

Sam Davies

+44 7557379669

samantha.davies2@lantra.co.uk

+44 1982552523

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Tyfu Cymru

Royal Welsh Showground,

Builth Wells

LD2 3WY

UK

Sam Davies

+44 7557379669

samantha.davies2@lantra.co.uk

+44 1982552523

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Tyfu Cymru - Website Hosting, Website Maintenance, Content Management Support & eLearning Platform I

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Tyfu Cymru is looking for a provider for Website Hosting, Website Maintenance, Content Management Support and eLearning Platform Integration for the Tyfu Cymru Website and Knowledge Hub.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=112952.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

03000000 Agricultural, farming, fishing, forestry and related products
48000000 Software package and information systems
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
77000000 Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services
80000000 Education and training services
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

£40,000

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     09 - 09 - 2021  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   10 - 09 - 2021

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:112952)

Relates to the following project/programme financed by EU Community Funds: Tyfu Cymru/Lantra Co-operation and Supply Chain Development Scheme

Co-operation and Supply Chain Development Scheme

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

Invitation to Tender - Website - 23.07.2021 - FINAL VERSION
Pricing Schedule Website Hosting
TC Terms and Conditions Website Hosting
WORD TC Form of Tender Website Hosting

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  04 - 08 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
DateManylion
12/08/21 15:19ADDED FILE: Qualification Questionnaire

Website - Qualification Questionnaire
12/08/21 15:20ADDED FILE: Quality Monitoring Client Feedback Form

Quality Monitoring Client Feedback Form
Prif Gyswllt: samantha.davies2@lantra.co.uk
Cyswllt Gweinyddol: samantha.davies2@lantra.co.uk
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: samantha.davies2@lantra.co.uk

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
03000000Agricultural, farming, fishing, forestry and related productsAgriculture and Food
77000000Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural servicesAgriculture and Food
80000000Education and training servicesEducation
72000000IT services: consulting, software development, Internet and supportComputer and Related Services
48000000Software package and information systemsComputer and Related Services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
AUG368706: Tyfu Cymru - Website Hosting, Website Maintenance, Content Management Support & eLearning Platform I
Dyddiad Cyhoeddi: 04/08/21
Dyddiad Cau: 09/09/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Lantra
SEP373098: Tyfu Cymru - Website Hosting, Website Maintenance, Content Management Support & eLearning Platform I
Dyddiad Cyhoeddi: 13/09/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Lantra

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please select the individual file names below.

Alternatively, you can download all current documents (Zip File)

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
04/08/21 Invitation to Tender - Website - 23.07.2021 - FINAL VERSION ITT Website Hosting283.65 KB59
04/08/21 Pricing Schedule Website Hosting Website - Pricing Schedule11.43 KB36
04/08/21 TC Terms and Conditions Website Hosting Terms & Conditions - Website Hosting233.88 KB23
04/08/21 WORD TC Form of Tender Website Hosting Form of Tender - Website Hosting245.19 KB23
12/08/21 WORD Lantra Website Qualification Questionnaire Website - Qualification Questionnaire73.07 KB20
12/08/21 Quality Monitoring Client Feedback Form Website Hosting correct format Quality Monitoring Client Feedback Form268.73 KB11

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru