Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Provision of Maintenance & Fencing Works, Waltwood
Cyhoeddwyd gan: Transport for Wales
Dyddiad Cyhoeddi: 13/08/21
Dyddiad Cau: 10/09/21
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Works relating to maintenance requirements, shrub guard replacement, grass cutting, herbicide spraying, installation of new stockproof fencing, gates, together with ecological works to support TfW Natural Resources Wales (NRW) European Protected Species licences held on the site, as further specified in the Invitation to Tender documentation.
The ITT documents can be found on eTender Wales (https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml) reference
ITT: itt_89349 - C000529.00 - Provision of Maintenance & Fencing Works – Waltwood

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Transport for Wales

Procurement, 3 Llys Cadwyn, Taff Street,

Pontypridd

CF37 4TH

UK

Natalie Noble

+44 2921673434

Procurement@tfw.wales

https://trc.cymru/
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Transport for Wales

3 Llys Cadwyn, Taff Street,

Pontypridd

CF37 4TH

UK

Natalie Noble

+44 2921673434

Procurement@tfw.wales

https://trc.cymru/

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Provision of Maintenance & Fencing Works, Waltwood

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Works relating to maintenance requirements, shrub guard replacement, grass cutting, herbicide spraying, installation of new stockproof fencing, gates, together with ecological works to support TfW Natural Resources Wales (NRW) European Protected Species licences held on the site, as further specified in the Invitation to Tender documentation.

The ITT documents can be found on eTender Wales (https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml) reference

ITT: itt_89349 - C000529.00 - Provision of Maintenance & Fencing Works – Waltwood

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=113080

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

24453000 Herbicides
34928200 Fences
34928220 Fencing components
34928310 Safety fencing
34928470 Signage
45113000 Siteworks
45220000 Engineering works and construction works
45340000 Fencing, railing and safety equipment installation work
45421148 Installation of gates
77211300 Tree-clearing services
77310000 Planting and maintenance services of green areas
77342000 Hedge trimming
85 Transport for Wales
1021 Monmouthshire and Newport

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

As specified in the Invitation to Tender documentation.

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

As specified in the Invitation to Tender documentation.

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

C000529.00

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     10 - 09 - 2021  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   11 - 10 - 2021

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

The ITT documents can be found on eTender Wales (https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml) reference

ITT: itt_89349 - C000529.00 - Provision of Maintenance & Fencing Works – Waltwood

(WA Ref:113080)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia bidding.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  13 - 08 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Procurement@tfw.wales
Cyswllt Gweinyddol: Procurement@tfw.wales
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45220000Engineering works and construction worksWorks for complete or part construction and civil engineering work
34928200FencesRoad furniture
34928220Fencing componentsRoad furniture
45340000Fencing, railing and safety equipment installation workBuilding installation work
77342000Hedge trimmingTree pruning and hedge trimming
24453000HerbicidesAgro-chemical products
45421148Installation of gatesJoinery work
77310000Planting and maintenance services of green areasHorticultural services
34928310Safety fencingRoad furniture
34928470SignageRoad furniture
45113000SiteworksBuilding demolition and wrecking work and earthmoving work
77211300Tree-clearing servicesServices incidental to logging

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1021Sir Fynwy a Chasnewydd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru