Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: TfW - Menus for Mark IV Services
Cyhoeddwyd gan: Transport for Wales
Dyddiad Cyhoeddi: 20/08/21
Dyddiad Cau: 10/09/21
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: TfW requires a supplier to print high-quality, full-colour branded breakfast, lunch, dinner and trolley menus for its rail catering service based using TfW-provided standard branded layouts and bilingual content.
Further information can be found in ITT Volumes 1 - 4.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Transport for Wales

Procurement Department, 3 Llys Cadwyn, Taff Street,

Pontypridd

CF37 4TH

UK

Michael Owen

+44 2921673434

procurement@tfw.wales

http://tfw.wales
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

TfW - Menus for Mark IV Services

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

TfW requires a supplier to print high-quality, full-colour branded breakfast, lunch, dinner and trolley menus for its rail catering service based using TfW-provided standard branded layouts and bilingual content.

Further information can be found in ITT Volumes 1 - 4.

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=113419

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

22000000 Printed matter and related products
22100000 Printed books, brochures and leaflets
22110000 Printed books
30120000 Photocopying and offset printing equipment
42991000 Paper, printing and bookbinding machinery and parts
48970000 Print shop software package
79800000 Printing and related services
79810000 Printing services
79811000 Digital printing services
79821000 Print finishing services
79823000 Printing and delivery services
79824000 Printing and distribution services
85 Transport for Wales
100 UK - All
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

TfW requires a supplier to print high-quality, full-colour branded breakfast, lunch, dinner and trolley menus for its rail catering service based using TfW-provided standard branded layouts and bilingual content.

Further information can be found in ITT Volumes 1 - 4.

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Further information can be found in ITT Volumes 1 - 4.

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

C000454.00

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     10 - 09 - 2021  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   11 - 10 - 2021

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

TfW requires a supplier to print high-quality, full-colour branded breakfast, lunch, dinner and trolley menus for its rail catering service based using TfW-provided standard branded layouts and bilingual content.

Further information can be found in ITT Volumes 1 - 4.

Please note the tender documents can be located on https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml

ITT: itt_89479 - TfW - Menus for Mark IV Service

(WA Ref:113419)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  20 - 08 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
DateManylion
23/08/21 14:44Free Tender Support

Free tender support available for any Welsh SME through the Business Wales service. Please contact 01656 868 500 to arrange this support.
Prif Gyswllt: procurement@tfw.wales
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79811000Digital printing servicesPrinting services
42991000Paper, printing and bookbinding machinery and partsMiscellaneous special-purpose machinery
30120000Photocopying and offset printing equipmentOffice machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture
79821000Print finishing servicesServices related to printing
48970000Print shop software packageMiscellaneous software package and computer systems
22110000Printed booksPrinted books, brochures and leaflets
22100000Printed books, brochures and leafletsPrinted matter and related products
22000000Printed matter and related productsPrinting and Publishing
79823000Printing and delivery servicesServices related to printing
79824000Printing and distribution servicesServices related to printing
79800000Printing and related servicesBusiness services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
79810000Printing servicesPrinting and related services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
100DU - Holl
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru