Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Home from Hospital Services
OCID: ocds-h6vhtk-02f2a6
ID yr Awdurdod: AA20482
Cyhoeddwyd gan: North Yorkshire County Council
Dyddiad Cyhoeddi: 05/08/22
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

The Home from Hospital service (the Service) will support safe and timely hospital discharges across North Yorkshire. The Service will prioritise support to Pathway 0 and Pathway 1 discharges, with support to Pathway 2 discharges (those returning home following time in an intermediate care bed) as capacity allow The Service will provide short term person-centred practical help and support co-ordination, to people aged 18 or over, who are leaving or have recently left hospital. This shall include those having day procedures or from A&E.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

North Yorkshire County Council

8867655

County Hall, Racecourse Lane,

Northallerton

DL7 8AD

UK

Person cyswllt: Tim Wood

Ffôn: +44 1609533450

E-bost: procurement@northyorks.gov.uk

NUTS: UKE22

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.northyorks.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://uk.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/104117

I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Home from Hospital Services

Cyfeirnod: DN567561

II.1.2) Prif god CPV

85000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The Home from Hospital service (the Service) will support safe and timely hospital discharges across North Yorkshire. The Service will prioritise support to Pathway 0 and Pathway 1 discharges, with support to Pathway 2 discharges (those returning home following time in an intermediate care bed) as capacity allow The Service will provide short term person-centred practical help and support co-ordination, to people aged 18 or over, who are leaving or have recently left hospital. This shall include those having day procedures or from A&E.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 2 235 100.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKE22

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Home from Hospital service (the Service) will support safe and timely hospital discharges across North Yorkshire. The Service will prioritise support to Pathway 0 and Pathway 1 discharges, with support to Pathway 2 discharges (those returning home following time in an intermediate care bed) as capacity allow The Service will provide short term person-centred practical help and support co-ordination, to people aged 18 or over, who are leaving or have recently left hospital. This shall include those having day procedures or from A&E.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 100

Price / Pwysoliad:  0

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2021/S 000-027448

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: 1

Teitl: Home from Hospital Services

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

25/01/2022

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 4

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 4

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

The Carers' Resource

3054273

11 North Park Road

Harrogate

HG1 5PD

UK

E-bost: info@carersresource.org

NUTS: UKE22

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 2 235 100.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 2 235 100.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court of England and Wales

The Strand

London

UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/royal-courts-of-justice

VI.4.4) Y gwasanaeth lle y gellir cael gwybodaeth am y weithdrefn adolygu

The Royal Courts of Justice

The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079476000

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/royal-courts-of-justice

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

04/08/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: procurement@northyorks.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
85000000Health and social work servicesOther Services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru