Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: The Provision of Intermediate Minor Oral Surgery (IMOS) Dental Services including treatment under Conscious Sedation in Shropshire and Staffordshire (Lot 1: Shrewsbury & Lot 2: Burton-on-Trent)
OCID: ocds-h6vhtk-035906
ID yr Awdurdod: AA82883
Cyhoeddwyd gan: NHS Commissioning Board – NHS England (Midlands
Dyddiad Cyhoeddi: 05/08/22
Dyddiad Cau: 08/09/22
Amser Cau: 10:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

The procurement will seek to appoint a provider(s) that can deliver Intermediate Minor Oral Surgery (IMOS) Dental Services, including treatment under Conscious Sedation.

The service is aimed at those patients who require Level 2 care – that is procedural and/or patient complexity requiring a clinician with enhanced skills and experience who may or may not be on the specialist register.

The specialty of Oral Surgery (OS) deals with the diagnosis and management of pathology of the mouth and jaws that requires surgical intervention. Oral Surgery involves the treatment of children, adolescents and adults, and the management of dentally anxious and/or medically complex patients. Oral Surgery care is provided by Oral Surgeons and by Oral & Maxillofacial Surgeons as the clinical competencies of these two specialties overlap.

The service will be delivered under an NHS England Personal Dental Service (PDS) Agreement

Lot 1 – Shrewsbury

3,829 Units of Dental Activity (UDA) per annum with a fixed UDA rate of £47.14.

59 Patients for Conscious Sedation per annum with a fixed rate of £157.18.

The price of £47.14 per UDA and £157.18 for Conscious Sedation are fixed for the duration of the contract, unless adjusted by Doctors’ and Dentists’ Review Body (DDRB) uplift.

A 5-month mobilisation period is envisaged with a projected contract start date of 1st June 2023.

Gwasanaethau cymdeithasol a gwasanaethau penodol eraill - public contracts

Hysbysiad contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

NHS Commissioning Board – NHS England (Midlands

Anglesey House, Wheelhouse Road, Towers Plaza

Rugeley, Staffordshire

WS15 1UL

UK

E-bost: jessica.gaucher-thompson@nhs.net

NUTS: UKG24

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.england.nhs.uk/midlands/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://uk.eu-supply.com/login.asp?B=agcsu

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://uk.eu-supply.com/login.asp?B=agcsu


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://uk.eu-supply.com/login.asp?B=agcsu


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Iechyd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

The Provision of Intermediate Minor Oral Surgery (IMOS) Dental Services including treatment under Conscious Sedation in Shropshire and Staffordshire (Lot 1: Shrewsbury & Lot 2: Burton-on-Trent)

Cyfeirnod: AG21020

II.1.2) Prif god CPV

85130000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

NHS Arden and Greater East Midlands Commissioning Support Unit on behalf of NHS England – Midlands (referred to as the Commissioner) is inviting suitably qualified and experienced providers to deliver Intermediate Minor Oral Surgery (IMOS) Dental Services including treatment under Conscious Sedation in Shropshire and Staffordshire.

The 2 Lots across the area are as follows;

Lot 1 - Shrewsbury

Lot 2 - Burton-on-Trent

The service is due to commence on 1st June 2023. As a result of this procurement exercise a Personal Dental Services (PDS) agreement will be established with the successful bidder(s) for a period of 7 years with the Commissioners having the option to extend for up to an additional 3 years (maximum contract duration 10 years).

The deadline for ITT submissions is 10.00am on Thursday 8th September 2022.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 4 538 705.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

Gellir cyflwyno tendrau ar gyfer pob lot

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Lot 1: Shrewsbury

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85130000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKG22

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The procurement will seek to appoint a provider(s) that can deliver Intermediate Minor Oral Surgery (IMOS) Dental Services, including treatment under Conscious Sedation.

The service is aimed at those patients who require Level 2 care – that is procedural and/or patient complexity requiring a clinician with enhanced skills and experience who may or may not be on the specialist register.

The specialty of Oral Surgery (OS) deals with the diagnosis and management of pathology of the mouth and jaws that requires surgical intervention. Oral Surgery involves the treatment of children, adolescents and adults, and the management of dentally anxious and/or medically complex patients. Oral Surgery care is provided by Oral Surgeons and by Oral & Maxillofacial Surgeons as the clinical competencies of these two specialties overlap.

The service will be delivered under an NHS England Personal Dental Service (PDS) Agreement

Lot 1 – Shrewsbury

3,829 Units of Dental Activity (UDA) per annum with a fixed UDA rate of £47.14.

59 Patients for Conscious Sedation per annum with a fixed rate of £157.18.

The price of £47.14 per UDA and £157.18 for Conscious Sedation are fixed for the duration of the contract, unless adjusted by Doctors’ and Dentists’ Review Body (DDRB) uplift.

A 5-month mobilisation period is envisaged with a projected contract start date of 1st June 2023.

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 1 897 726.80 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 01/06/2023

Diwedd: 31/05/2033

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Lot 2: Burton on Trent

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85130000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKG24

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The procurement will seek to appoint a provider(s) that can deliver Intermediate Minor Oral Surgery (IMOS) Dental Services, including treatment under Conscious Sedation.

The service is aimed at those patients who require Level 2 care – that is procedural and/or patient complexity requiring a clinician with enhanced skills and experience who may or may not be on the specialist register.

The specialty of Oral Surgery (OS) deals with the diagnosis and management of pathology of the mouth and jaws that requires surgical intervention. Oral Surgery involves the treatment of children, adolescents and adults, and the management of dentally anxious and/or medically complex patients. Oral Surgery care is provided by Oral Surgeons and by Oral & Maxillofacial Surgeons as the clinical competencies of these two specialties overlap.

The service will be delivered under an NHS England Personal Dental Service (PDS) Agreement

Lot 2 – Burton on Trent

5329 Units of Dental Activity (UDA) per annum with a fixed UDA rate of £47.14.

82 Patients for Conscious Sedation per annum with a fixed rate of £157.18.

The price of £47.14 per UDA and £157.18 for Conscious Sedation are fixed for the duration of the contract, unless adjusted by Doctors’ and Dentists’ Review Body (DDRB) uplift.

A 5-month mobilisation period is envisaged with a projected contract start date of 1st June 2023.

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 2 640 978.20 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 01/06/2023

Diwedd: 31/05/2033

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 08/09/2022

Amser lleol: 10:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Arden & GEM Commissioning Support Unit

Cardinal Square, Nottingham Road

Derby

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

04/08/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: jessica.gaucher-thompson@nhs.net
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
85130000Dental practice and related servicesHealth services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru