Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Responsive Repairs, Voids, Aids and Adaptations, and Planned Maintenance Work
OCID: ocds-h6vhtk-035907
ID yr Awdurdod: AA79865
Cyhoeddwyd gan: Radius Housing Association Ltd
Dyddiad Cyhoeddi: 05/08/22
Dyddiad Cau: 16/09/22
Amser Cau: 15:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

Radius Housing is seeking to appoint a Contractor to provide Responsive Repairs, Voids, Aids and Adaptations, and Planned Maintenance Work to their various dwellings, estates and schemes (4,707 dwellings) located in the North West area of Northern Ireland. The total portfolio comprises general needs, sheltered and supported schemes. The Responsive Repairs, Voids, Aids and Adaptations, and Planned Maintenance Work to properties. Radius Housing reserves the right to add additional services of a similar nature throughout the duration of the Contract, subject to the terms of Regulation 72 of the Public Contract Regulations 2015 (as amended). Units and schemes may be added or deleted from the housing stock both prior to tender and during the contract period in accordance with Radius Housing's development and acquisitions/disposals programmes.

The Contractors must be able to show a commitment to providing effective services that provide value for money. The proposed initial contract period will be 3 years commencing on or about 1st March 2023, with an option at Radius Housing's sole discretion to extend the service period by 3 further periods, each of 2 years up to a maximum total duration of 9 years. The contract will be subject to provisions for earlier termination including a break clause, and annual renewals based on meeting and maintaining Key Performance Indicators.

The Contractor will be required to provide a customer focused service and show commitment to providing effective services that provide value for money to Radius Housing and their residents and must be responsive to achieve collaborative working practices, innovation and continuous improvement,

The Contract will be based on a NEC3 Term Service Contract April 2013 incorporating aspects of the M3NHF Schedule of Rates Documentation: Responsive Maintenance and Void Property Works , with additional sections, Planned Maintenance and Property Reinvestment and Disabled Adaptations Schedule of Rates, Technical Specification and Price Framework Rules.

Radius Housing cannot guarantee the extent or value of any works that may be awarded to the Contractor.

Hysbysiad contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

RADIUS HOUSING ASSOCIATION LTD

Charity Commission No NIC102575

RADIUS HOUSE, 38-52 LISBURN ROAD

BELFAST

BT96AA

UK

Person cyswllt: Jeremy Lake

Ffôn: +44 1737249475

E-bost: etenders@rand-associates.co.uk

NUTS: UKN

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.radiushousing.org

Cyfeiriad proffil y prynwr: www.radiushousing.org

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://etenders.rand-associates.co.uk/


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://etenders.rand-associates.co.uk/


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Tai ac amwynderau cymunedol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Responsive Repairs, Voids, Aids and Adaptations, and Planned Maintenance Work

Cyfeirnod: RAD/043

II.1.2) Prif god CPV

50000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The Contracting Authority, Radius Housing Association Ltd owns and manages nearly 13,000 general needs, sheltered and supported housing schemes in and around Northern Ireland. Their mission is to create strong and sustainable communities where people flourish and they are committed to making a positive difference to peoples' lives. The quality of the works they provide is therefore of paramount importance in ensuring customer safety and customer satisfaction in the services to be delivered. Radius Housing are seeking to appoint Providers to deliver the works for Responsive Repairs, Voids, Aids and Adaptations, and Planned Maintenance Work to the highest possible standards and who have a proven track record in the delivery of these services.

The successful Contractors must be able to show a commitment to providing effective services that provide value for money and demonstrate a commitment to addressing social inclusion.

The Contract will be for an an initial 3 years commencing on or about the 1st March 2023 with an option for three further extensions each of 2 years up to a maximum of 9 years

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

Gellir cyflwyno tendrau ar gyfer pob lot

Uchafswm y lotiau y gellir eu dyfarnu i un tendrwr: 1

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Lot 1 North West

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45421151

45422100

45431000

45440000

45453000

50510000

50710000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKN

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Radius Housing is seeking to appoint a Contractor to provide Responsive Repairs, Voids, Aids and Adaptations, and Planned Maintenance Work to their various dwellings, estates and schemes (4,707 dwellings) located in the North West area of Northern Ireland. The total portfolio comprises general needs, sheltered and supported schemes. The Responsive Repairs, Voids, Aids and Adaptations, and Planned Maintenance Work to properties. Radius Housing reserves the right to add additional services of a similar nature throughout the duration of the Contract, subject to the terms of Regulation 72 of the Public Contract Regulations 2015 (as amended). Units and schemes may be added or deleted from the housing stock both prior to tender and during the contract period in accordance with Radius Housing's development and acquisitions/disposals programmes.

The Contractors must be able to show a commitment to providing effective services that provide value for money. The proposed initial contract period will be 3 years commencing on or about 1st March 2023, with an option at Radius Housing's sole discretion to extend the service period by 3 further periods, each of 2 years up to a maximum total duration of 9 years. The contract will be subject to provisions for earlier termination including a break clause, and annual renewals based on meeting and maintaining Key Performance Indicators.

The Contractor will be required to provide a customer focused service and show commitment to providing effective services that provide value for money to Radius Housing and their residents and must be responsive to achieve collaborative working practices, innovation and continuous improvement,

The Contract will be based on a NEC3 Term Service Contract April 2013 incorporating aspects of the M3NHF Schedule of Rates Documentation: Responsive Maintenance and Void Property Works , with additional sections, Planned Maintenance and Property Reinvestment and Disabled Adaptations Schedule of Rates, Technical Specification and Price Framework Rules.

Radius Housing cannot guarantee the extent or value of any works that may be awarded to the Contractor.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 108

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Lot 2 South

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45421151

45422100

45431000

45440000

45453000

50510000

50710000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKN

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Radius Housing is seeking to appoint a Contractor to provide Responsive Repairs, Voids, Aids and Adaptations, and Planned Maintenance Work to their various dwellings, estates and schemes (4,973 dwellings) located in the south and east areas of Northern Ireland. The total portfolio comprises general needs, sheltered and supported schemes. The Responsive Repairs, Voids, Aids and Adaptations, and Planned Maintenance Work to properties. Radius Housing reserves the right to add additional services of a similar nature throughout the duration of the Contract, subject to the terms of Regulation 72 of the Public Contract Regulations 2015 (as amended). Units and schemes may be added or deleted from the housing stock both prior to tender and during the contract period in accordance with Radius Housing's development and acquisitions/disposals programmes.

The Contractors must be able to show a commitment to providing effective services that provide value for money. The proposed initial contract period will be 3 years commencing on or about 1st March 2023, with an option at Radius Housing's sole discretion to extend the service period by 3 further periods, each of 2 years up to a maximum total duration of 9 years. The contract will be subject to provisions for earlier termination including a break clause, and annual renewals based on meeting and maintaining Key Performance Indicators.

The Contractor will be required to provide a customer focused service and show commitment to providing effective services that provide value for money to Radius Housing and their residents and must be responsive to achieve collaborative working practices, innovation and continuous improvement,

The Contract will be based on a NEC3 Term Service Contract April 2013 incorporating aspects of the M3NHF Schedule of Rates Documentation: Responsive Maintenance and Void Property Works, with additional sections, Planned Maintenance and Property Reinvestment and Disabled Adaptations, Schedule of Rates, Technical Specification and Price Framework Rules.

Radius Housing cannot guarantee the extent or value of any works that may be awarded to the Contractor.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 108

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

Lot 3 Belfast

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45421151

45422100

45431000

45440000

45453000

50510000

50710000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKN

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Radius Housing is seeking to appoint a Contractor to provide Responsive Repairs, Voids, Aids and Adaptations, and Planned Maintenance Work to their various dwellings, estates and schemes (4,989 dwellings) located in the Greater Belfast area of Northern Ireland. The total portfolio comprises general needs, sheltered and supported schemes. The Responsive Repairs, Voids, Aids and Adaptations, and Planned Maintenance Work to properties. Radius Housing reserves the right to add additional services of a similar nature throughout the duration of the Contract, subject to the terms of Regulation 72 of the Public Contract Regulations 2015 (as amended). Units and schemes may be added or deleted from the housing stock both prior to tender and during the contract period in accordance with Radius Housing's development and acquisitions/disposals programmes.

The Contractors must be able to show a commitment to providing effective services that provide value for money. The proposed initial contract period will be 3 years commencing on or about 1st March 2023, with an option at Radius Housing's sole discretion to extend the service period by 3 further periods, each of 2 years up to a maximum total duration of 9 years. The contract will be subject to provisions for earlier termination including a break clause, and annual renewals based on meeting and maintaining Key Performance Indicators.

The Contractor will be required to provide a customer focused service and show commitment to providing effective services that provide value for money to Radius Housing and their residents and must be responsive to achieve collaborative working practices, innovation and continuous improvement,

The Contract will be based on a NEC3 Term Service Contract April 2013 incorporating aspects of the M3NHF Schedule of Rates Documentation: Responsive Maintenance and Void Property Works, with additional sections, Planned Maintenance and Property Reinvestment and Disabled Adaptations Schedule of Rates, Technical Specification and Price Framework Rules.

Radius Housing cannot guarantee the extent or value of any works that may be awarded to the Contractor.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 108

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

III.2.2) Amodau perfformiad contractau

Bidders are advised that Radius Housing have adopted the principles of Social Inclusion and BuySocialNI and will require the appointed Contractors to abide by these principles in the provision of employment and training opportunities to new entrants and others.

Key Performance Indicators are incorporated into the Contract Documents.

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 16/09/2022

Amser lleol: 15:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Hyd mewn misoedd: 6  (o’r dyddiad a nodwyd i dendr ddod i law)

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 16/09/2022

Amser lleol: 15:01

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Defnyddir archebion electronig

Derbynnir anfonebau electronig

Defnyddir taliadau electronig

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

All documentation can be downloaded from https://etenders.rand-associates.co.uk, etenders@rand is Rand Associates Consultancy Services Ltd's e-procurement portal (the "Portal") for downloading/submission of Procurement and Tender documentation and communicating requests for and responses to clarification.

All requests for Procurement documentation, communications and submission of Tenders must be made via the Portal, which can be accessed at https://etenders.rand-associates.co.uk. After creating an account on etenders@Rand, users will receive an email with a link to activate their account.

Once activated and logged in , users will need the following code to register for their Tender Documentation: RADRVP

Bidders may seek clarification where they consider any part of the documentation or any other aspect of this procurement is unclear. All queries and any clarification must be communicated using the secure email messaging function within the Portal, but to be received no later than 17:00 on 9th September 2022. This will provide an audit trail of all clarification requests and responses issued. It will not be possible to respond to any queries received after that stipulated date and time.

It is the Bidder's responsibility to regularly monitor communications raised and issued through the Portal. Response to requests for clarification will be communicated by Rand Associates Consultancy Services Ltd to all economic operators through the Portal secure email messaging system. The identity of the Bidder seeking clarification will not be disclosed to other Bidders.

When uploading Tender documentation , Bidders must be aware of any speed limitations of their internet connection, system configuration and general web traffic etc., as these may impact on the time taken to complete the transaction. Uploading of submissions must be completed by the deadline closing date and time. DO NOT wait until too near the closing time on the return date. The closing deadline for uploading completed tender submissions is 16.09.2022 at 15:00. Please note that the Portal will not permit tender submissions to be uploaded after the closing deadline. Tender submissions and supporting documents will be visible to Radius Housing and Rand Associates Consultancy Services Ltd only after the closing deadline. Should Bidders have any queries or experience difficulties with the registration or download/upload system they should contact the eTenders@Rand helpdesk by sending an email to eTenders@rand-associates.co.uk.

Radius Housing reserve the right not to award any contract pursuant to this procurement exercise and/or to abandon this procurement exercise at any time and/or to award a contract for part of the works at its sole discretion.

Radius Housing shall have no liability whatsoever to any applicant or tenderer as a result of its exercise of that discretion. For the avoidance of doubt , all costs incurred by any applicant and/or tenderer before signature of any contract with Radius Housing shall be incurred entirely at that applicants/tenderer's risk.

The subject matter of the contract has been scoped to take into account the priorities of Radius Housing relating to economic, social and environmental well-being. These are described in the Procurement Documents. Radius Housing reserves the right to procure similar or identical works outside of the proposed Contract. A Contract will not be binding until it has been signed and dated by authorised representatives of both parties.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court of Northern Ireland

Chichester Street

Belfast

BT1 3JF

UK

VI.4.2) Corff sy’n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu

High Court of Northern Ireland

Chichester Street

Belfast

BT1 3JF

UK

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

Radius Housing will incorporate a minimum 10 calendar day standstill period at the point information on the award of the Contract is communicated to all Bidders. The standstill period provides time for unsuccessful Bidders to challenge the award decision before the Contract is entered into.

The Public Contract Regulations 2015 (as amended) provide for aggrieved parties who are harmed or who are at risk of harm by a breach of the Regulations to take action in the High Court of Northern Ireland.

VI.4.4) Y gwasanaeth lle y gellir cael gwybodaeth am y weithdrefn adolygu

High Court of Northern Ireland

Chichester Street

Belfast

BT1 3JF

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

04/08/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: etenders@rand-associates.co.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45421151Installation of fitted kitchensJoinery work
45453000Overhaul and refurbishment workOther building completion work
45440000Painting and glazing workBuilding completion work
50000000Repair and maintenance servicesOther Services
50710000Repair and maintenance services of electrical and mechanical building installationsRepair and maintenance services of building installations
50510000Repair and maintenance services of pumps, valves, taps and metal containersRepair and maintenance services for pumps, valves, taps and metal containers and machinery
45431000Tiling workFloor and wall covering work
45422100WoodworkCarpentry installation work

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru