Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Prior Information Notice - Timetabling & Scheduling Solutions
OCID: ocds-h6vhtk-03590b
ID yr Awdurdod: AA78911
Cyhoeddwyd gan: University of Manchester
Dyddiad Cyhoeddi: 05/08/22
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw (PIN)
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

The University plans to undertake a procurement exercise starting in August 2022 for the provision of Timetabling & Scheduling solutions. As part of this procurement exercise, we are undertaking soft market testing with potential providers.

This market research enquiry is in the form of a questionnaire and the responses received will assist the University ascertain supplier level interest and further develop its requirements and procurement strategy for this initiative. The University may also undertake further discussions with suppliers who have expressed an interest to develop its understanding of the supply market and product capability.

Response to this market research by 22 September 2022

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw yn unig yw hwn

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

UNIVERSITY OF MANCHESTER

Room G010,John Owens Building, Oxford Road

MANCHESTER

M139PL

UK

Ffôn: +44 1612758857

E-bost: procurement@manchester.ac.uk

NUTS: UKD33

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.staffnet.manchester.ac.uk/procurement/

I.3) Cyfathrebu

Mae mynediad at y dogfennau caffael yn gyfyngedig. Gellir cael rhagor o wybodaeth yn:

https://in-tendhost.co.uk/manchesteruniversity/aspx/


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Addysg

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Prior Information Notice - Timetabling & Scheduling Solutions

Cyfeirnod: 2022/1930/TTSC/PR/MW

II.1.2) Prif god CPV

48000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

The University plans to undertake a procurement exercise starting in August 2022 for the provision of Timetabling & Scheduling solutions. As part of this procurement exercise, we are undertaking soft market testing with potential providers.

This market research enquiry is in the form of a questionnaire and the responses received will assist the University ascertain supplier level interest and further develop its requirements and procurement strategy for this initiative. The University may also undertake further discussions with suppliers who have expressed an interest to develop its understanding of the supply market and product capability.

Response to this market research by 22 September 2022

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

48190000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKD3


Prif safle neu fan cyflawni:

The University of Manchester

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The University plans to undertake a procurement exercise starting in August 2022 for the provision of Timetabling & Scheduling solutions. As part of this procurement exercise, we are undertaking soft market testing with potential providers.

This market research enquiry is in the form of a questionnaire and the responses received will assist the University ascertain supplier level interest and further develop its requirements and procurement strategy for this initiative. The University may also undertake further discussions with suppliers who have expressed an interest to develop its understanding of the supply market and product capability.

Response to this market research by 22 September 2022

II.3) Dyddiad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi’r hysbysiad contract:

01/01/2023

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

04/08/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: procurement@manchester.ac.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
48190000Educational software packageIndustry specific software package
48000000Software package and information systemsComputer and Related Services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru