Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Office for Students - Contracts for Leadership and Management skills workshops
OCID: ocds-h6vhtk-03590f
ID yr Awdurdod: AA71648
Cyhoeddwyd gan: Office for Students
Dyddiad Cyhoeddi: 05/08/22
Dyddiad Cau: 08/09/22
Amser Cau: 11:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

The OfS continues to undergo significant organisational, and process change as it seeks to meet its evolving regulatory role. We are seeking a supplier that can provide tailored workshops, to develop change leadership skills in its leaders at all levels. Helping them to undertake their role in supporting staff through change, especially where it is corporately or externally driven.

Hysbysiad contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Office for Students

United Kingdom

Nicholson House, Lime Kiln Close, Stoke Gifford

Bristol

BS34 8SR

UK

Person cyswllt: Sarah Phillips

Ffôn: +44 1179317317

E-bost: procurement@officeforstudents.org.uk

NUTS: UKK1

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.officeforstudents.org.uk

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Bristol:-Training-services.-*Duplicated*/FJH74P6396


AGellir cael gwybodaeth ychwanegol o gyfeiriad arall:

office for Students

Nicholson House, Lime Kiln Close, Stoke Gifford

Bristol

BS34 8SR

UK

Person cyswllt: Sarah Phillips

E-bost: procurement@officeforstudents.org.uk

NUTS: UKK1

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.officeforstudents.org.uk

Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Office for Students - Contracts for Leadership and Management skills workshops

Cyfeirnod: PRN1710

II.1.2) Prif god CPV

80500000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

OfS are looking for Suppliers who can provide tailored skills development workshops of no more tht one day in duration. The requirement is split into four Lots:

Lot 1 - Leading and supporting change

Lot 2 - Coaching skill development

Lot 3 - Performance Management

Lot 4 - Leadering a hybrid environment, supporting the delivery, engagement and wellbeing of your team.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 175 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

Gellir cyflwyno tendrau ar gyfer pob lot

Uchafswm y lotiau y gellir eu dyfarnu i un tendrwr: 4

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Leading and Supporting change workshops

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

80511000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKK1


Prif safle neu fan cyflawni:

Gloucestershire, Wiltshire and Bristol/Bath area

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The OfS continues to undergo significant organisational, and process change as it seeks to meet its evolving regulatory role. We are seeking a supplier that can provide tailored workshops, to develop change leadership skills in its leaders at all levels. Helping them to undertake their role in supporting staff through change, especially where it is corporately or externally driven.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 55 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 01/11/2022

Diwedd: 31/10/2024

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Ydy

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

Option to extend the contract for a further 12 + 12 months

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

To respond to this opportunity please click here: https://www.delta-esourcing.com/respond/FJH74P6396

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Coaching and skills development workshops

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

80511000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKK1


Prif safle neu fan cyflawni:

Gloucestershire, Wiltshire and Bristol/Bath area

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The OfS is seeking a supplier that can provide tailored workshops, which focus on coaching skills development, providing opportunity for practice and experiential learning.

The aim is to develop the skills of managers and staff in providing coaching for colleagues. Enabling coaches to provide the right balance of supportive questions and challenge, with appropriate sharing of expertise, that will build the capability, confidence, and motivation of the coachee.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 50 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 01/11/2022

Diwedd: 31/10/2024

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Ydy

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

Option to extend the contract for a further 12 + 12 Months

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

To respond to this opportunity please click here: https://www.delta-esourcing.com/respond/N5MU347XJD

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

Performance management skills workshops

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

80511000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKK1


Prif safle neu fan cyflawni:

Gloucestershire, Wiltshire and Bristol/Bath area

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The OfS is seeking a workshop to support managers in developing and applying performance management skills. Both in the context of the formal annual performance review cycle and throughout the year.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 35 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 01/11/2022

Diwedd: 31/10/2024

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Ydy

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

Option to extend the contract for a further 12 + 12 months

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

To respond to this opportunity please click here: https://www.delta-esourcing.com/respond/W727X48Y68

Rhif y Lot 4

II.2.1) Teitl

Leading in a hybrid environment, supporting delivery, engagement and wellbeing

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

80511000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKK1


Prif safle neu fan cyflawni:

Gloucestershire, Wiltshire and Bristol/Bath area

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The OfS is seeking a supplier who can provide workshops to develop the skills of those who lead as line or activity managers, or technical leads, to effectively engage staff to deliver, and support their wellbeing in a hybrid environment.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 35 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 01/11/2022

Diwedd: 31/10/2024

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Ydy

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

Option to extend the contract for a further 12 + 12 months

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

To respond to this opportunity, please click here: https://www.delta-esourcing.com/respond/5BJHA9VSW5

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 08/09/2022

Amser lleol: 11:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 08/09/2022

Amser lleol: 11:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Defnyddir archebion electronig

Derbynnir anfonebau electronig

Defnyddir taliadau electronig

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

The contracting authority considers that this contract may be suitable for economic operators that are small or medium enterprises (SMEs). However, any selection of tenderers will be based solely on the criteria set out for the procurement.

Suppliers must submit a response for each Lot they wish to apply for. The links to each tender box are as follows:

Lot 1:To respond to this opportunity, please click here: https://www.delta-esourcing.com/respond/FJH74P6396

Lot 2: To respond to this opportunity, please click here: https://www.delta-esourcing.com/respond/N5MU347XJD

Lot 3: To respond to this opportunity, please click here: https://www.delta-esourcing.com/respond/W727X48Y68

Lot 4: To respond to this opportunity, please click here: https://www.delta-esourcing.com/respond/5BJHA9VSW5

To view this notice, please click here:

https://www.delta-esourcing.com/delta/viewNotice.html?noticeId=711199533

GO Reference: GO-202284-PRO-20729815

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Office for Students

Nicholson House, Lime Kiln Close, Stoke Gifford

Bristol

BS34 8SR

UK

VI.4.2) Corff sy’n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu

Office for Students

Nicholson House, Lime Kiln Close, Stoke Gifford

Bristol

BS34 8SR

UK

VI.4.4) Y gwasanaeth lle y gellir cael gwybodaeth am y weithdrefn adolygu

Office for Students

Nicholson House, Lime Kiln Close, Stoke Gifford

Bristol

BS34 8SR

UK

E-bost: procurement@officeforstudents.org.uk

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

04/08/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: procurement@officeforstudents.org.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
80511000Staff training servicesSpecialist training services
80500000Training servicesEducation and training services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru